Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoitteet, tarkoitus ja arvoperusta

Opiskeluhuolto on oppilaitoksissa tehtävää kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävää yhteistyötä sekä oppilaille ja opiskelijoille matalan kynnyksen peruspalveluja tarjoavaa toimintaa. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen ja hyvinvointialueen suunnitelmallisena monialaisena yhteistyönä yhdessä oppilaiden, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda edellytykset oppilaiden ja opiskelijoiden hyvälle oppimiselle, psyykkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle kasvulle ja kehitykselle sekä terveydelle ja hyvinvoinnille. Opiskeluhuollon tavoitteena on lisäksi edistää koko oppilaitosyhteisön ja -ympäristön kokonaisvaltaista terveellisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia, vahvistaa niin oppilaiden, opiskelijoiden kuin myös huoltajien osallisuutta ja perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä sekä turvata yksilökohtainen, varhainen ja oikea-aikainen tuki kaikille sitä tarvitseville. Lisäksi opiskeluhuollon tavoitteena on sosiaalisen vastuullisuuden, vuorovaikutuksen, yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistäminen. Hyvinvoiva oppilaitosyhteisö turvaa jokaiselle yhteisöön kuulumisen, osallisuuden ja kuulluksi tulemisen tunteen.

Jämsän esi-, perus- ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa sekä lukiokoulutuksessa opiskeluhuoltoa toteutetaan edellä kuvattujen, valtakunnallisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Jämsän opiskeluhuollon aurinko kuvaa niitä arvoja, tavoitteita, toimintatapoja ja -käytänteitä, jotka ohjaavat peruskoulujen opiskeluhuoltoa Jämsässä (ks. kuvio alla). Opiskeluhuollon toteutumiseksi olennaista on oppilaitoksia ja opiskeluhuoltoa johtavien tahojen sekä oppilaitosten ja opiskeluhuollon henkilöstön sitoutuminen näihin arvoihin, tavoitteisiin, toimintatapoihin ja -käytänteisiin.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona.

Opiskeluhuollon ryhmiä ovat opiskeluhuollon ohjausryhmä, oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä ja monialainen asiantuntijaryhmä. Kaikki opiskeluhuollon ryhmät ovat kokoonpanoltaan monialaisia. Ryhmien kokoonpanoa ja toimintaa kuvataan tarkemmin Jämsän Pedanetin Opiskeluhuolto-sivuston kohdassa Opiskeluhuoltoryhmät.

Päivitetty 1.8.2023

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä