Toiminnallinen oppiminen

Toiminnallisen opetuksen merkitys

Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä koostuu monesta tekijästä. Toiminnallinen opetus vaatii heittäytymistä sekä opettajilta että oppilailta. Parhaimmillaan lisääntynyt liike näkyy mielekkäämpinä oppitunteina ja parempana oppimisena, ja samalla saadaan tauotettua istumista ja veri kiertämään. Liikkeen kautta asia voi jäädä eri tavalla mieleen tai se voi tulla koetilanteessakin mieleen, kun osaa yhdistää asian liikkeeseen.

Eräässä hollantilaistutkimuksessa lapset osallistuivat kolme kertaa viikossa liikunnallisille matematiikan ja äidinkielen oppitunneille. Liikunta oppitunneilla oli sekä oppimistavoitteeseen sidottua että taukoliikuntaa. Kahden vuoden jälkeen liikunnallisille oppitunneille osallistuneet saivat paremmat testitulokset oikeinkirjoituksessa ja matemaattisten taitojen testeissä verrattuna tavanomaisille oppitunneille osallistuneisiin. Tutkijat arvioivat, että liikunnalliseen opetukseen osallistuneet oppilaat olivat verrokkeja neljä kuukautta edellä oppimistuloksissa.

1. Säännöllinen liikunta muokkaa aivojen rakennetta -> Oppimiskyky paranee
2. Ennen oppimistilannetta tehty liikunta virkistää ja parantaa keskittymiskykyä 
3. Liike yhdistettynä oppimiseen tehostaa oppimista 
4. OPISKELUMOTIVAATIO KASVAA -> Oppilaat kokevat liikunnallistavat työtavat mielekkäiksi -> positiivisten emootioiden vaikutus oppimiseen

Lisäksi:
- Stressinsietokyky paranee
- Nopeuttaa aivojen eri välisten alueiden viestintää
- Parantaa lyhyt- ja pitkäkestoista muistia
- Hidastaa aivojen vanhenemista
- Lisää luovuutta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä