Muistisuunnistus

Harjoituksen idea

Lähdössä on karttapala, jossa on vihjeenä ensimmäinen rasti. Ensimmäisellä rastilla on karttapala seuraavasta rastivälistä jne.

Kartta voi toimia rastilippuna ja oppilailla ei erillisiä karttoja olekaan. Jos rasti ei löydy muistin avulla, täytyy oppilaan palata katsomaan karttaa uudelleen.

Malliharjoitus on laadittu Korven koulun kartalle. Esimerkissä on kolme rataa (A, B ja C). Jokaisella radalla on 4 rastia. Kutakin rataa varten täytyy tulostaa viisi erillistä karttaa: Lähtö-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-Maali.

Kaikki rastit sisältävä kartta on opettajalle rastien vientiä ja harjoituksen seurantaa varten.