Jämsän Liikkuva koulu -hanke

Hankkeen tiedot

Hankkeen tavoitteena on edistää jämsäläisten koululaisten mahdollisuuksia saada lisää liikettä jokaiseen päivään. Hankevuonna 2018-2019 teemana on "Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen", ja näkökulmaa laajennetaan koulusta koulumatkoihin ja vapaa-aikaan.

Toiminnan kuvaus hankevuonna 2017-2018:
- Painopisteenä oli opettajien kouluttaminen, liikkumista ja toiminnallista oppimista edistävän välineistön hankinta, vähän liikkuvat oppilaat sekä pienten koulujen liikuntaolosuhteiden kehittäminen.
- Alueellisiin tai valtakunnallisiin Liikkuva koulu -seminaareihin osallistui yhteensä 20 opettajaa.
- Lisäksi hankekoordinaattori järjesti paikallisia iltapäiväkoulutuksia toiminnalliseen oppimiseen liittyen.
- Vähän liikkuvien ja harrastustoiminnan ulkopuolella olevien oppilaiden kannustamiseen käytettiin yksilö- ja pienryhmäkohtaisia liikunnanohjauksia.
- Liikuntaa edistävät materiaalihankinnat olivat isossa roolissa varsinkin pienillä kouluilla.
- Koulukohtaiset materiaalihankinnat yhdessä koulutusten kanssa ovat vaikuttaneet merkittävästi mm. välituntitoiminnan piristymiseen ja opetusmenetelmien kehittymiseen toiminnallisemmiksi.
- Liikkuva koulu teki myös yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa. Suunnistusseuran avustuksella päivitettiin koulujen opetuskarttoja, ja yhdistyksille tarjottiin myös mahdollisuutta tulla esittelemään toimintaansa koululaisille. Keväällä yhdistykset järjestivät tapahtumapäiviä koululaisille, kuten tanssipajoja, kuntonyrkkeilyä, partiotoimintaa ja suunnistusta.
- Kaiken kaikkiaan Jämsän kaupungin koulut ovat ottaneet Liikkuva koulu -haasteen myönteisesti vastaan. Näyttää siltä, että hankkeen ansiosta pysyviäkin toimintakulttuurin muutoksia on näkyvissä.

Tavoite 2018-2019:
- Vakiinnuttaa kouluissa Liikkuvan koulun toimintatapoja.
- Edistää oppilaiden tietoisuutta omaan hyvinvointiin vaikuttamiseen.
- Hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia liikunnan ja terveystiedon tukemisessa.
- Tehdä yhteistyötä muiden lasten ja nuorten liikuntaa edistävien toimijoiden, kuten paikallisten seurojen ja kaupungin liikunta- ja vapaa-aikatoimen kanssa.

Toimenpiteet:
- Liikkuva koulu -seminaareihin osallistuminen.
- Välituntiohjaajatoimintaa jatketaan alakouluissa ja pyritään edistämään myös yläkouluissa. Liikkumismahdollisuuksia kehitetään välitunneille.
- Ohjausta taukoliikuntaan ja toiminnallisiin opetusmenetelmiin jatketaan. Joulukuussa apuna "Liikkuva joulukalenteri".
- Hyväksi todettuja tapahtumapäiviä pyritään järjestämään. Ollaan yhteydessä koulujen ulkopuolisiin palveluntarjoajiin.
- Oppilaiden osallisuutta lisätään. Oppilailta kerätään kehitysehdotuksia, ja he ovat mukana aktiviteettien järjestämisessä.
- Oppilaiden tietoisuutta omaan hyvinvointiin vaikuttamiseen edistetään aktiivisuusmittauksilla ja niihin perehdyttävillä oppitunneilla.
- "Habakerho" vähän liikkuville nuorille kuntosali Keskikeholla kerran viikossa.
- Parkour Akatemia ja hanketyöntekijä ohjaamassa liikkumistaitoja koulujen lähiympäristöissä.
- Hanketoiminnan näkyvyyden edistäminen Pedanetin ja Twitterin kautta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä