Erityisopetus

oppilaan tuen järjestäminen

1. Oppilaan vaikeudet ilmenevät koulunkäynnissä. Ole yhteydessä huoltajaan ja sovi palaveri.

2. Luokanopettaja tai luokanvalvoja kerää tietoa oppilaan tilanteesta ja konsultoi oppilashuollon henkilöstöä ja erityisopettajaa. Kokoa moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jossa kirjataan toteutetut tukitoimet sekä suunnitellaan jatkotyöskentely ja seuranta. Oppilaalle laaditaan tarvittavat pedagogiset asiakirjat.

3. Seurantapalaverissa arvioidaan annetun tuen riittävyys. Mikäli vaikeudet jatkuvat, siirrytään tehostettuun tai erityiseen tukeen, jolloin oppilaalle laaditaan tehostetun tuen oppimissuunnitelma tai HOJKS.

erityisen tuen tarkistaminen

Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan aina vähintään toisen vuosiluokan jälkeen (2.lk keväällä tai viimeistään 3.lk elo-syyskuussa) ja seitsemännelle luokalle siirryttäessä (6.lk keväällä) sekä aina tuen tarpeen muuttuessa.

6. luokan keväällä tapahtuvassa erityisen tuen tarkistamisessa olisi hyvä konsultoida vastaanottavan yläkoulun erityisopettajaa.

Tarkistusta varten tehdään uusi pedagoginen selvitys ja täytetään uusi ETP-hakemus (huoltajien allekirjoitukset). Hakemuslomakkeen liitteeksi tarvitaan aina pedagoginen selvitys (selvityksen laatineiden opettajien ja huoltajien allekirjoitukset), oppilaskortin jäljennös ja viimeisimmän oppilasarvioinnin jäljennös. Paperit toimitetaan erityisopetuksen koordinaattorille.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä