Erityisopetus

Oppilaan tuen järjestäminen

1. Oppilaan vaikeudet ilmenevät koulunkäynnissä. Ole yhteydessä huoltajaan ja sovi palaveri.

2. Luokanopettaja tai luokanvalvoja kerää tietoa oppilaan tilanteesta ja konsultoi erityisopettajaa ja oppilashuollon henkilöstöä. Kokoa moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jossa kirjataan toteutetut tukitoimet sekä suunnitellaan jatkotyöskentely ja seuranta. Oppilaalle laaditaan tarvittavat pedagogiset asiakirjat.

3. Seurantapalaverissa arvioidaan annetun tuen riittävyys. Mikäli vaikeudet jatkuvat, siirrytään tehostettuun tai erityiseen tukeen, jolloin oppilaalle laaditaan tehostetun tuen oppimissuunnitelma tai HOJKS.

Päivitetty 11.1.2023

Erityisen tuen tarkistaminen

Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan aina vähintään toisen vuosiluokan jälkeen (2.lk keväällä tai viimeistään 3.lk elo-syyskuussa) ja seitsemännelle luokalle siirryttäessä (6.lk keväällä) sekä aina tuen tarpeen muuttuessa.

Tarkistusta varten tehdään uusi pedagoginen selvitys ja täytetään uusi ETP-hakemus (huoltajien allekirjoitukset). Hakemuslomakkeen liitteeksi tarvitaan aina pedagoginen selvitys (selvityksen laatineiden opettajien ja huoltajien allekirjoitukset), oppilaskortin jäljennös ja viimeisimmän oppilasarvioinnin jäljennös. Paperit toimitetaan erityisopetuksen koordinaattorille 15.5. mennessä.

Päivitetty 11.1.2023

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä