Liikuntaleikkejä

Liikuntaleikkikirja

Materiaalipaketin leikit ja pelit kehittävät motoristen perustaitojen oppimista eli tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja. Näiden taitojen harjaannuttaminen sisältyy myös liikunnan oppiaineen tavoitteisiin opetussuunnitelmassa (OPH 2014, 148). Myös fyysisten ominaisuuksien, kuten kestävyyden, liikkuvuuden, nopeuden ja voiman, kehittäminen sisältyy leikkeihin. Leikit ja pelit ovat yhteisöllisiä ja kannustavat sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja harjoituttavat ohjeiden noudattamista. Nämäkin taidot – toiminnan säätely, tunneilmaisu, sääntöjen noudattaminen, vastuunotto – mainitaan tärkeänä osana oppiaineen tavoitteita opetussuunnitelmassa (OPH 2014, 149).

Toimitus: Vuokko Jurvakainen, Saara Lahti, Veera Valander.

Liikuntaleikkejä koululaisille

Tämä leikkivihko on yksi osa TUKEVA2-hankkeen toimintaa Luoteis-Lapin aluepilotissa, ja on syntynyt työskentelystä 2. luokan kanssa lukuvuonna 2011–12. TUKEVA2-hanke toimi Luoteis-Lapin alueella Pellossa (80%), Kolarissa (20%) ja Muoniossa (20%) 3.1.2011‒ 30.4.2012 välisen ajan.

Syksyllä 2011 Pellon peruskoulun 2. luokalle päätettiin alkaa pitää yhteisiin leikkeihin painottuvia liikuntatunteja yhdessä luokanopettajan ja koulunkäyntiavustajan kanssa. Tavoitteena oli opettaa lapsille yhdessä toimimisen ja toisen huomioon ottamisen taitoja leikkien avulla. Tunteja järjestettiin lukuvuoden aikana yhteensä 19. Tunneilla leikityt leikit löytyvät koottuna tästä vihkosta. Mukana on myös muutama leikki, jota ei ehditty testaamaan 2. luokan kanssa.

Vihkon leikit sopivat erityisesti pienemmille koululaisille heidän liikunta- ja ryhmäyttämisen tunneille. Vihkosta saa hyviä ideoita myös välituntitoiminnan ohjaamiseen. Mukavia leikkihetkiä!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä