Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

3. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/f73448a89  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1
- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen

- Raamatun Vanhan Testamentin kertomuksia

- alkukertomusten tulkinta

- Raamatun käyttö

- Uuden Testamentin kertomuksia

- Jeesuksen elämä ja opetukset

- Raamatun näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa

- virret ja hengellinen musiikki


Oppilas tuntee Vanhan testamentin keskeisiä kertomuksia ja osaa tunnistaa opin ja lähteiden suhteita sekä tietää tulkinnan merkityksen Raamatun kertomuksissa (T1, T3, T4 ).

Oppilas tunnistaa Raamatun merkityksen eri taiteenmuodoissa (T2, T 3).

S2
- juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteiset profeetat esim. Abraham

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa


Oppilas tietää juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhteistä historiaa (T1, T5, T6)
Oppilas tunnistaa uskontoon liittyviä uutisia ( T 4, T7).


S3
- oman uskonnon alkujuuriin tutustuminen

- elämän kysymykset ja arvot sekä niiden pohdinta

- 10 käskyä ja elämän pelisäännöt

- toisen mielipiteen kunnioittaminen

Oppilas osaa soveltaa kymmentä käskyä erilaisiin elämän tilanteisiin ( T8, T10 ).
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluuun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.(T 11, T12)Laaja-alainen osaaminen:
- opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- , pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4, L 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim. vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin (L3, L7)
Oppilaalle pyritään antamaan välitön ja kannustava palaute erilaisista tunneilla tehdystä tuotoksista. Osallistumista tuntityöskentelyyn sekä tiedollista osaamista voidaan arvioida kirjallisesti tai suullisesti esim koe tai palautekeskustelu.
4. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/f73448a89  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1

- kristinuskon synty

- Paavali

- lähetystyö

- Isä Meidän -rukous

- sakramentit

- kirkkovuosi

- virret ja hengellinen musiikki

- Raamatun näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa

Oppilas osaa käyttää Raamattua. Oppilas osaa Jeesuksen elämän ja keskeiset opetukset sekä niiden merkityksen kristinuskolle. Oppilas tuntee kristinuskon synnyn ja leviämisen ensimmäisellä vuosisadalla ( Paavali). (T1, T3, T5, T6)
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee kristinuskon keskeisiä ritulaaleja (kaste ja ehtoollinen). (T2)
Oppilas tietää kirkkovuoden tärkeimmät juhlat sekä niihin liittyviä tapoja. (T7)
Oppilas tunnistaa Raamatun merkityksen eri taiteenmuodoissa. (T4)

S2
- Jeesuksen opetukset ja vertaukset

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa

- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen


Oppilas tietää Jeesuksen tärkeimmät eettiset opetukset ja osaa pohtia niitä suhteessa erilaisiin tilanteisiin. (T8 )
Oppilas tunnistaa uskonnollisia ilmiöitä eri medioissa.(T5)
Oppilas kunnioittaa toisen pyhää ja osaa toimia asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa.(T7)

S3
- Kultainen sääntö ja rakkauden kaksoiskäsky

- YK:n lastenoikeudet

- ihmisarvo, elämänkunnioitus ja luonnon vaaliminen

- toisen mielipiteen kunnioittaminen

- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminenOppilas osaa Kultaisen säännön ja Rakkauden kaksoiskäskyn sekä osaa soveltaa sitä omaan elämäänsä.
Oppilas tietää Lapsen oikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista. (T9, T10, T11, T12 )

Laaja-alainen osaaminen:
- opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- , pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4,L 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim. vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin (L3, L7)

Oppilaalle pyritään antamaan välitön ja kannustava palaute erilaisista tunneilla tehdystä tuotoksista. Osallistumista tuntityöskentelyyn sekä tiedollista osaamista voidaan arvioida kirjallisesti tai suullisesti esim koe tai palautekeskustelu.


5. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/f73448a89  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1
- oman uskonnon historiaan ja sen luomaan kulttuuriperintöön tutustuminen (kristinusko Euroopassa, eri kirkkokunnat ja niiden synty, luterilainen kirkko)

- kirkolliset toimitukset

- kotikirkkokuntani ja kirkkoni

- virret ja hengellinen musiikki


Oppilas osaa kristinuskon historian pääpiirteissään ja eri kirkkokuntien synnyn (kirkkojen jako, reformaatio). (T5, T6)
Oppilas tietää kirkollisia toimituksia ja osaa toimia asianmukaisesti ja kunnioittavasti uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa. (T7)
Oppilas osaa kirkkorakennuksen symboliikkaa ja tuntee kotikirkkonsa symbolikkaa. (T2)


S2
- kristinusko Euroopassa

- Suomen ja Euroopan uskonnollinen nykytilanne sekä uskonnottomuus Euroopassa

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa

- kristinuskon näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissaOppilas tietää pääpiirteissään euroopassa vaikuttavat kirkkokunnat ja niiden kannattajamäärät ja -alueet. (T2, T5).
Oppilas tunnistaa kristinuskon vaikutuksia eri taiteen muodoissa ja mediassa (T5)
S3
- YK:n ihmisoikeudet ja lastenoikeudet

- omat valinnat ja arvot

- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen

- ajankohtaisten eettisten ongelmien ja tilanteiden pohdintaa esim. uutiset, tapahtumat, omat kokemukset


Oppilas tietää pääperiaatteet YK:n ihmisoikeuksista sekä Lapsen oikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista. (T9)
Oppilas osaa pohtia omien valintojen merkitystä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja osaa soveltaa tähän kristinuskon eettisiä periaatteita.(T10, T11, T12)

Laaja-alainen osaaminen:
- opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4, L5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille sekä tutustumme erilaisisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin (L2, L6)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)
- opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokonesovelluksia tiedon hankinnassa ja erilaisten esitysten tekemisessä (L5)
- Opetuksessa voidaan hyödyntää sosiaalista mediaa ja pyritään kasvattamaan oppilaita vastuullisiksi "somekäyttäjiksi". (L5)

Oppilaalle pyritään antamaan välitön ja kannustava palaute erilaisista tunneilla tehdystä tuotoksista. Osallistumista tuntityöskentelyyn sekä tiedollista osaamista voidaan arvioida kirjallisesti tai suullisesti esim koe tai palautekeskustelu


6. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/f73448a89  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1
- Suomen kirkkohistoriaan ja sen luomaan kulttuuriperintöön tutustuminen

- sakramentit: kaste ja ehtoollinen

Oppilas osaa pääpiirteissään Suomen kirkkohistorian ( suomalainen muinaisusko, kristinuskon tulo Suomeen , katolinen keskiaika, Suomen reformaatio, puhdasoppisuuden aika Suomessa) (T1, T2, T5)
Oppilas tietää sakramenttien merkityksen kirkon toiminnassa. (T2, T7)S2
- juutalaisuus ja islam Euroopassa
- protestanttiset yhteisöt
- avustusjärjestöt esim Punainen risti

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa

- kristinuskon näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa


Oppilas tietää pääpiirteet juutalaisuudesta ja islam-uskonnosta ja näiden merkityksestä Eurooopassa. (T6, T5, T8)S3
- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen

- YK:n ihmisoikeudet

- globaali vastuu, elämän taidot ja itsekunnioitus

- ajankohtaisten eettisten ongelmien ja tilanteiden pohdintaa

Oppilas tunnistaa eri uskontojen pyhän-käsitteen ja osaa kunnioittaa toisen pyhää.(T7)

Oppilas tietää pääperiaatteet YK:n ihmisoikeuksista sekä Lapsen oikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista. (T9)
Oppilas osaa pohtia omien valintojen merkitystä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja osaa soveltaa tähän kristinuskon eettisiä periaatteita.
(T 10, T 11, T12)
Laaja-alainen osaaminen:
- opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4, L5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille sekä tutustumme erilaisisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin (L2, L6)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)
- opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokonesovelluksia tiedon hankinnassa ja erilaisten esitysten tekemisessä (L5)
- Opetuksessa voidaan hyödyntää sosiaalista mediaa ja pyritään kasvattamaan oppilaita vastuullisiksi "somekäyttäjiksi". (L5)


 

Oppilaalle pyritään antamaan välitön ja kannustava palaute erilaisista tunneilla tehdystä tuotoksista. Osallistumista tuntityöskentelyyn sekä tiedollista osaamista voidaan arvioida kirjallisesti tai suullisesti esim koe tai palautekeskustelu


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä