Orimattila

Palveluverkkoselvitykseen liittyvät lapsivaikutusten arvioinnit

Orimattilan sivistys- ja hyvinvointitoimialalla valmistellaan palveluverkkoselvitystä. Selvityksessä otetaan kantaa palveluiden järjestämiseen ja laajuuteen sekä rahoituksen riittävyyteen tulevaisuudessa. Selvityksen taustamateriaaliksi ja päätöksenteon pohjaksi tehdään varhaiskasvatuspalveluihin liittyviä arviointeja.


Kyselylinkki


Tarkempia tietoja löytyy täältä!

Lukuvuoden 2019-2020 iltapäivätoimintaan hakeminen

Vuorenmäen koulu 2017 Vuokko Pylväs #1.jpeg

Orimattilan kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa 1.- ja 2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen päätöksen omaaville oppilaille. Erityisen tuen päätöksen omaavilla oppilailla iltapäivätoiminta voi jatkua koko perusopetusajan.

Iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan 25.3.-15.4.2019 sähköisesti Wilmassa ja linkki ilmoittautumiseen löytyy iltapäivätoiminnan sivustolta.

Toimintaan voi ilmoittautua lomakkeella, jonka voi tulostaa ja toimittaa lomakkeessa olevaan osoitteeseen joko postitse tai tuomalla lomakkeen sivistyspalvelukeskuksen postilaatikkoon Pappilantie 2.

Iltapäivätoiminnan sivut!

Viimeinen ilmoittautumispäivä iltapäivätoimintaan on maanantaina 15.4.2019.

Esiopetukseen ja peruskouluun ilmoittautuminen 15.1. - 3.2.2019

Vuorenmäen koulu 2017 Iines Pöllänen #3.JPG

Esiopetus

Elokuussa 2019 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 15.1.–3.2.2019 ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.peda.net/orimattila/v  tai hakulomakkeilla. Paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla lomakkeella

Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät täältä!

Peruskoulu
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Orimattilan kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, joka jakautuu useaan lähikoulualueeseen. Orimattilan kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun ja se määräytyy perusopetuslain säädösten ja sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan päätösten mukaisesti.

Ensimmäiselle luokalle hakevien oppilaiden vanhemmat pääsevät ilmoittamaan lapsensa kouluun 15.1.–3.2.2019. Peruskouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta tai Orimattilan sivistyspalvelukeskuksessa 28.1. – 1.2.2019 viraston aukioloaikoina (2. kerros Pappilantie 2). 

Oppilaiden vanhemmille postitettiin 14.1.2018 kirje, jossa he saivat kouluun ilmoittautumisoppaan ja tunnukset sähköiseen ilmoittautumiseen Wilma -järjestelmällä.

Kaikkien huoltajien on ilmoitettava oppilas hänelle osoitettuun lähikouluun. Jos huoltaja hakee muuhun kuin lähikouluun tai hakee lykkäystä koulun käynnin aloittamiseen, huoltajan tulee olla yhteydessä sivistyspalvelukeskukseen. Jos oppilaan äidinkieli on ruotsi, huoltajaa pyydetään olemaan yhteydessä sivistyspalvelukeskukseen oppilaan koulupaikan määräytymisestä.


Lisätietoja löydät täältä!

Orimattilan kaupungin koulujen lukuvuosi 2018-2019 alkaa 13.8.2019

Oppilaiden koulutyö alkaa kaikissa kouluissa maanantaina 13.8.2018 lukujärjestyksen mukaisesti.

Koulukuljetusoikeus on esiopetuksessa ja luokilla 1-2 yhdensuuntaisen koulumatkan ylittäessä 3 km ja muilla peruskoulun oppilailla 5 km. Erkko-lukion oppilaat voivat maksusta käyttää Orimattilan yhteiskoululle tulevia kuljetuksia. Kouluvuorojen aikataulut löytyvät www.lsl.fi. Bussi 93 Kuivannolta lähtöaika on aikaistettu 10 minuutilla klo 7:10.

Aloituspäivänä koulu päättyy normaalisti lukujärjestyksen mukaisesti. Tietoja kuljetuksista saa kouluilta ja talouspäälliköltä sekä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden www-sivuilta.

 

Orimattila 6.8.2018
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta