Orimattila

Esiopetukseen ja peruskouluun ilmoittautuminen 22.1.-4.2.2018

Luhtikylän_koulu6_2016_Jarno_Ovaska.jpg

Esiopetus

Elokuussa 2018 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 22.1. - 4.2.2018 ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.peda.net/orimattila/v tai hakulomakkeilla. Paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla lomakkeella

Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät täältä!

Peruskoulu

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Orimattilan kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, joka jakautuu useaan lähikoulualueeseen. Orimattilan kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun ja se määräytyy perusopetuslain säädösten ja sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan päätösten mukaisesti.

Ensimmäiselle luokalle hakevien oppilaiden vanhemmat pääsevät ilmoittamaan lapsensa kouluun 22.1. - 4.2.2018. Peruskouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmää käyttäen tai sivistyspalvelukeskuksessa 29.1. - 2.2.2018 viraston aukioloaikana.

Oppilaiden vanhemmille postitettiin 15.1.2018 kirje, jossa he saivat kouluun ilmoittautumisoppaan ja tunnukset sähköiseen ilmoittautumiseen Wilma -järjestelmällä.

Kaikkien huoltajien on ilmoitettava oppilas hänelle osoitettuun lähikouluun. Jos huoltaja hakee muuhun kuin lähikouluun tai hakee lykkäystä koulun käynnin aloittamiseen, huoltajan tulee olla yhteydessä sivistyspalvelukeskukseen. Jos oppilaan äidinkieli on ruotsi, huoltajaa pyydetään olemaan yhteydessä sivistyspalvelukeskukseen oppilaan koulupaikan määräytymisestä.

Lisätietoja löydät täältä!

Lukuvuoden 2017-2018 koulujen työajat

Koulujen lukuvuosi alkaa maanantaina 14.8.2017. Ensimmäinen koulupäivä on neljän tunnin mittainen ja tiistaina 15.8.2017 koulua käydään normaalin lukujärjestyksen mukaan. Koulujen kotisivuilta löytyvät elokuussa tarkemmat ohjelmat ensimmäiselle koulupäivälle. Koulujen kotisivuille pääset klikkaamalla vasemmalta valikosta kohtaa "Opetuspalvelut".

Lukuvuoden 2017-2018 työajat löydät täältä!

Lukuvuoden 2017-2018 iltapäivätoimintaan hakeminen

Orimattilan kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa 1.- ja 2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen päätöksen omaaville oppilaille. Erityisen tuen päätöksen omaavilla oppilailla iltapäivätoiminta voi jatkua koko perusopetusajan.

Toimintaa järjestetään koulun työpäivinä (ei lauantaityöpäivinä) koulujen tiloissa. Toiminnan laajuus on 3-5 tuntia/päivä koulupäivinä klo 12–17 välisenä aikana. Iltapäivätoiminnan ryhmä perustetaan koululle, jos ryhmäkoko on vähintään 8 oppilasta kyläkouluilla ja vähintään 10 oppilasta keskustan kouluilla.

Iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy iltapäivätoiminnan sivustolta.

Iltapäivätoiminta on osallistujille vapaaehtoista mutta maksullista. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päättämät toimintamaksut ovat tällä hetkellä kuukaudessa alle 3 h päivittäiselle toiminta-ajalle ja enintään 4 h päivittäiselle toiminta-ajalle 80 € ja yli 4 h päivittäiselle toiminta-ajalle 100 € kuukaudessa. Huoltaja valitsee päivittäisen toiminta-ajan ja se määrää maksun suuruuden.

Ilmoittautumislomakkeen voi toimittaa lomakkeessa olevaan osoitteeseen joko postitse tai tuomalla lomakkeen sivistyspalvelukeskuksen postilaatikkoon Pappilantie 2. Lomakkeen voi täyttää myös siis sähköisesti ja sähköinen lomake löytyy varhaiskasvatus- ja opetuspalvleuiden www-sivujen iltapäivätoimintaosiosta, josta löytyy lisätietoa koululaisten iltapäivätoiminnasta:

Iltapäivätoiminnan sivut!

Viimeinen ilmoittautumispäivä iltapäivätoimintaan on torstaina 13.4.2017.