Orimattila

Lukuvuoden 2020-2021 iltapäivätoimintaan hakeminen

Vuorenmäen koulu 2017 Vuokko Pylväs #1.jpeg

Iltapäivätoimintaan haku on siirtynyt huhtikuulle koronaviruksen aiheuttaman ruuhkautuneen työtilanteen vuoksi. Pahoittelemme viivästystä!


Orimattilan kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa 1.- ja 2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen päätöksen omaaville oppilaille. Erityisen tuen päätöksen omaavilla oppilailla iltapäivätoiminta voi jatkua koko perusopetusajan.

Iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan 1.-19.4.2020 sähköisesti Wilmassa ja linkki ilmoittautumiseen löytyy iltapäivätoiminnan sivustolta.

Toimintaan voi ilmoittautua lomakkeella, jonka voi tulostaa ja toimittaa lomakkeessa olevaan osoitteeseen joko postitse tai tuomalla lomakkeen sivistyspalvelukeskuksen postilaatikkoon Pappilantie 2.

Iltapäivätoiminnan sivut!

Viimeinen ilmoittautumispäivä iltapäivätoimintaan on sunnuntaina 19.4.2020.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Elokuussa 2020 vapautuvia varhaiskasvatus- ja kerhopaikkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti 13.1 - 14.2.2020 osoitteessa https://peda.net/orimattila/v/hpl tai hakulomakkeilla. Hakulomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta. Kerhohakulomakkeita saa avoin päiväkoti Kimpasta. Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lasten hoitotarpeen mukaan, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.

Lisää tietoja löydät täältä!

Esiopetukseen ja peruskouluun ilmoittautuminen 20.1. - 2.2.2020

Vuorenmäen koulu 2017 Iines Pöllänen #3.JPG

Esiopetus

Elokuussa 2020 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 20.1.-14.2.2020 ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.peda.net/orimattila/v  tai hakulomakkeilla. Paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla lomakkeella

Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät täältä!

Peruskoulu
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Orimattilan kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, joka jakautuu useaan lähikoulualueeseen. Orimattilan kaupunki osoittaa oppilaalle lähikoulun ja se määräytyy perusopetuslain säädösten ja sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan päätösten mukaisesti.

Ensimmäiselle luokalle hakevien oppilaiden vanhemmat pääsevät ilmoittamaan lapsensa kouluun 20.1.-2.2.2020 . Peruskouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta tai Orimattilan sivistyspalvelukeskuksessa 27.-31.1.2020 viraston aukioloaikoina (2. kerros Pappilantie 2). 

Oppilaiden vanhemmille postitetaan 15.1.2020 kirje, jossa he saavat kouluun ilmoittautumisoppaan ja tunnukset sähköiseen ilmoittautumiseen Wilma -järjestelmällä.

Kaikkien huoltajien on ilmoitettava oppilas hänelle osoitettuun lähikouluun. Jos huoltaja hakee muuhun kuin lähikouluun tai hakee lykkäystä koulun käynnin aloittamiseen, huoltajan tulee olla yhteydessä sivistyspalvelukeskukseen. Jos oppilaan äidinkieli on ruotsi, huoltajaa pyydetään olemaan yhteydessä sivistyspalvelukeskukseen oppilaan koulupaikan määräytymisestä.


Lisätietoja löydät täältä!

Orimattilan kaupungin koulujen lukuvuosi 2019-2020 alkaa 9.8.2019

Oppilaiden koulutyö alkaa kaikissa kouluissa perjantaina 9.8.2019 lukujärjestyksen mukaisesti.

Koulukuljetusoikeus on esiopetuksessa ja luokilla 1-2 yhdensuuntaisen koulumatkan ylittäessä 3 km ja muilla peruskoulun oppilailla 5 km. Erkko-lukion oppilaat voivat maksusta käyttää Orimattilan yhteiskoululle tulevia kuljetuksia. 

Kouluvuorojen aikataulut löytyvät www.lsl.fi. Taksireiteistä on tietoa Orimattilan kaupungin kotisivuilla kohdassa Opetuspalvelut. Tietoja kuljetuksista saa kouluilta ja talouspäälliköltä.

Aloituspäivänä koulu päättyy normaalisti lukujärjestyksen mukaisesti.  
 

Orimattila 31.7.2019

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta

IMG_1817.JPG