5. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/f73448a89  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1
- oman uskonnon historiaan ja sen luomaan kulttuuriperintöön tutustuminen (kristinusko Euroopassa, eri kirkkokunnat ja niiden synty, luterilainen kirkko)

- kirkolliset toimitukset

- kotikirkkokuntani ja kirkkoni

- virret ja hengellinen musiikki


Oppilas osaa kristinuskon historian pääpiirteissään ja eri kirkkokuntien synnyn (kirkkojen jako, reformaatio). (T5, T6)
Oppilas tietää kirkollisia toimituksia ja osaa toimia asianmukaisesti ja kunnioittavasti uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa. (T7)
Oppilas osaa kirkkorakennuksen symboliikkaa ja tuntee kotikirkkonsa symbolikkaa. (T2)


S2
- kristinusko Euroopassa

- Suomen ja Euroopan uskonnollinen nykytilanne sekä uskonnottomuus Euroopassa

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa

- kristinuskon näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissaOppilas tietää pääpiirteissään euroopassa vaikuttavat kirkkokunnat ja niiden kannattajamäärät ja -alueet. (T2, T5).
Oppilas tunnistaa kristinuskon vaikutuksia eri taiteen muodoissa ja mediassa (T5)
S3
- YK:n ihmisoikeudet ja lastenoikeudet

- omat valinnat ja arvot

- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen

- ajankohtaisten eettisten ongelmien ja tilanteiden pohdintaa esim. uutiset, tapahtumat, omat kokemukset


Oppilas tietää pääperiaatteet YK:n ihmisoikeuksista sekä Lapsen oikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista. (T9)
Oppilas osaa pohtia omien valintojen merkitystä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja osaa soveltaa tähän kristinuskon eettisiä periaatteita.(T10, T11, T12)

Laaja-alainen osaaminen:
- opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4, L5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille sekä tutustumme erilaisisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin (L2, L6)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)
- opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokonesovelluksia tiedon hankinnassa ja erilaisten esitysten tekemisessä (L5)
- Opetuksessa voidaan hyödyntää sosiaalista mediaa ja pyritään kasvattamaan oppilaita vastuullisiksi "somekäyttäjiksi". (L5)

Oppilaalle pyritään antamaan välitön ja kannustava palaute erilaisista tunneilla tehdystä tuotoksista. Osallistumista tuntityöskentelyyn sekä tiedollista osaamista voidaan arvioida kirjallisesti tai suullisesti esim koe tai palautekeskustelu


Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä