Koulukuljetukset

Yleiset periaatteet

Kaupunki järjestää peruskoulun oppilaalle koulukuljetuksen, kun
yhdensuuntaisen koulumatkan pituus kodin tonttiliittymän kohdalta
lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä määritellylle lähimmälle koulun
mittauspisteelle ylittää viisi (5,0) kilometriä.
Koulukuljetus järjestetään esiopetusoppilaalle ja luokilla 1 - 2, kun
yhdensuuntainen koulumatka ylittää kolme (3,0) kilometriä. Näissä
tapauksissa oppilas on automaattisesti oikeutettu koulumatkaetuuteen.
Koulu tiedottaa lukuvuosittain huhtikuussa koulumatkaetuuteen oikeutettuja oppilaita.

Koulukuljetus järjestetään harkinnanvaraisesti erityisistä syistä myös
em. lyhyemmille koulumatkoille, mikäli koulumatka on oppilaan ikä ja
muut olosuhteet huomioiden vaarallinen tai oppilaan terveydentila
sitä vaatii (lääkärintodistus/asiantuntijalausunto). Tällöin kuljetus
järjestetään määräaikaisesti.

Tien vaarallisuuden arvioinnissa käytetään mm. koululiitu-ohjelman
luokitusta tai arvioinnin ohjeena saattaa olla mm. hallinto-oikeuden
päätökset. Harkinnanvaraista koulumatkaetuutta tulee hakea
kirjallisesti lomakkeella, joka osoitetaan kyseisen koulun rehtorille.
Päätöksen harkinnanvaraisesta koulumatkaetuudesta tekee rehtorin
esityksen perusteella opetuspäällikkö.

HUOM! Koulukuljetusta ei järjestetä kilometrirajojen
ylittyessäkään, mikäli oppilas on hakeutunut toissijaiseen
kouluun.

Kaupungin velvollisuus ei ole järjestää koulukuljetusta koko
koulumatkalle, jolloin oppilaan tulee varautua kulkemaan
omatoimisesti enintään kuljetusoikeuteen määritelty kilometriraja,
joka on esi-1. ja 2.luokkalaisella 3,0 km ja 3.luokasta eteenpäin
5,0 km. Laskennallinen kävelyyn käytettävä aika on 15 min / km.

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa perusopetuslain
mukaan kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden
alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3
tuntia. Mikäli koulumatkaan käytetty aika ylittyy, tulee huoltajan olla
yhteydessä kouluun ja sopia koulumatkaan käytetyn ajan seurannasta.

Koulukuljetukset, lv. 2023-2024

Linja-auto 

Voitte tarkastaa aikataulut ja reitit opetuspalveluiden Pedanet -sivuilta (linkki: Koulubussien aikataulut (peda.net)) ja Orimattilan yhteiskoulun osalta lisäksi (Myrskylän suunta) koulun Pedanet -sivuilta. Ne tulevat näkyviin sivustoille viimeistään elokuun alussa.  

Oppilailla jo olevat näyttökortit päivitetään elokuun alkuun mennessä. Uudet näyttökortit jaetaan oppilaille ensimmäisen koulupäivän aikana. Ilman näyttökorttia olevat oppilaat pääsevät koulukyytiin ensimmäisenä päivänä ilmoittamalla, että näyttökortti saadaan koululta. 

Taksi 

Opetuspalveluissa käytetään koulukuljetusten suunnittelu- ja hallinnointijärjestelmä MunSchoolia. Tähän liittyen huoltajilla on käytettävissä oma sovellus. Tarkempi ohje on opetuspalveluiden Pedanet -sivuilla (linkki: Koulukuljetukset (peda.net)).  

Sovelluksessa on nähtävillä oppilaan koulukuljetusaikataulu. 

Mikäli oppilaan kuljetustiedot eivät näy huoltajalle elokuun alussa, lähettäkää asiasta sähköpostiviesti osoitteeseen tuki@kuntalogistiikka.fi tai vaihtoehtoisesti ottakaa yhteyttä suoraan kouluun. 

Sovellusta voi käyttää internet selaimella osoitteesta https://munapp.kuntalogistiikka.fi/ tai sovelluksen saa ladattua Android laitteille Google Playstä. 

Tarvittaessa asiasta voi kysellä lisätietoja kouluilta. 

Orimattilan opetuspalvelut 

Koulukuljetusreitit

Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti julkisena joukkoliikenteenä busseilla. Liikennöitsijänä toimii Lehtimäki ja vuoroista vastaa joukkoliikenneviranomaisena Lahden Seudun Liikenne. Reitit ja aikataulut löytyvät Lahden Seudun Liikenteen www-osoitteesta: www.lsl.fi

Myrskylän ja Orimattilan yhteiskoulun välisiä vuoroja liikennöi Järvisen liikenne Oy, Sysmäntie 17, 19700 Sysmä. Yhteyshenkilö on Jukka Ruoti, p. 0400-352 522.

Mikäli koulukuljetusta ei pystytä järjestämään bussilla käytetään taksikuljetuksia. Taksireitillä oppilaalla on aina omaehtoista matkaa kuljetukseen ja vain poikkeustapauksissa oppilas haetaan kotipihasta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä