OPS-muutosesitykset keväälle 2017

Opetussuunitelman muutosesitykset

Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen. Orimattilan paikallista opetussuunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Opetussuunnitelman mahdolliset muutokset valmistellaan opetuspalveluiden johtoryhmässä ja hyväksytään Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kevätkauden kokouksessa.

Tälle sivustolle kootaan ehdotuksia päivitystä tai muutosta vaativista asioista.

Yhteiskuntaoppi

14.4.9

Arviointikohdassa on tarkennettavaa:

Alla olevalla lienee haettu joustoa yhdysluokaopetukseen:

Sisältöjen ryhmittelyä luokka-asteittain ei ole pakko toteuttaa juuri tässä järjestyksessä, vaan asiakokonaisuuksia voi puitteissa siirtää myös 5.- 6.-luokalle.

Muuotos: Sisältöjen käsittelyjärjestys ja painotus on luokka-asteen sisällä vapaata. (Asiakokonaisuuksien sijoittumista eri vuosiluokille suhteen voidaan tarvittaessa muuttaa vuotuisen arvioinnin perusteella.)

Pois kokonaan, siirto vinkkilistaan:
Oppikirjoista valmiina on ainakin Vaikuttaja 1-2 ja Me nyt, joista saanee apua asioiden ryhmittämiseen toisellakin tavalla.


Oppilas arvioidaan 4. luokan jälkeen ja 6. luokan jälkeen joko sanallisella tai numeraalisella arvosanalla,

Muutos:
Oppilas arvioidaan jokaisella 4.:llä, 5.:llä ja 6.:lla vuosiluokalla numeroarvosanalla.

Sanamuotokorjaus arviointikeskusteluihin liittyen

Luvussa 6.4. todetaan:
...numeroarviointiin siirtyminen 3.luokan keväällä...
Pitäisi varmaankin olla tyyliin "... 3. ja 5. luokalla..." koska numeroita annetaan jo väliarvointiin?

Luvussa 6.1. taas todetaan:
Arviointikeskustelu käydään 2. ja 6. luokan päättyessä (maalis-toukokuussa) yhdessä opettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa. Erityisessä tuessa olevien oppilaiden osalta arviointikeskustelu käydään jokaisen lukuvuoden päättyessä (HOJKS:n tavoitteiden ja tukitoimien toteutuminen). Arviointikeskustelussa on oltava käytettävissä arviointitieto kaikilta oppilasta opettavilta opettajilta.

Tuossa viitataan kaiketi NIVELVAIHEarviointiin mutta puhutaan vain arviointikeskustelusta. Meillähän arviointikeskustelu käydään kaikilla vuosiluokilla 1-6.

T: Antti Mäkinen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä