THL:n sisäilmakysely kouluille

THL:n kyselyn tulokset

Orimattilan kaupungin Sivistys- ja hyvinvointitoimiala tilasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatimaan sisäilmakyselyn kartoittaakseen koulujen sisäilmatilannetta. Kaupungin 3.–6.-luokkalaisia, yläkoululaisia ja lukion oppilaita pyydettiin täyttämään kysely maalis-huhtikuussa.

Kyselyn tulokset valmistuivat loppukeväällä 2019 ja niitä esiteltiin sivistys- ja hyvinvointivaliokunnalle ja koulujen rehtoreille. Orimattilan Tilapalvelut saivat samalla tulokset käyttöönsä. Valiokunta ohjeisti kouluja käsittelemään tulokset oppilaiden ja huoltajien kanssa syyslukukaudella 2019-2020 syyslomaan mennessä.

Kyselyn tulokset voivat antaa viitteitä ongelmien syistä ja auttavat rakennusteknisten selvitysten suuntaamisesta, mutta tulosten avulla ei kuitenkaan voida määrittää mistä syystä koettu sisäilman laatu tai oireilu poikkeaa tavanomaisesta. THL muistuttaa, että kyselyn vastauksiin, erityisesti oireiden osalta, voivat vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin mahdolliset sisäilman haittatekijät. Vastauksiin voi vaikuttaa mm. vastaajien terveydentila, elintavat, psykososiaaliset tekijät ja elinympäristö. Nämä kyselyn käyttöä koskevat rajoitteet liittyvät yleisesti kaikkiin käytössä oleviin sisäilmakyselyihin.

Ohessa yhteenveto kaikista tuloksista ja koulukohtaiset tulosten koonnit:


Tiedote kaikista tuloksista
Sisäilmakysely 2019 tiedote.pdf


Koulukohtaiset tulokset

Jokivarren koulu
Jokivarren koulu, D-osa.pdf
Jokivarren koulu, päärakennus.pdf
Jokivarren koulu, päärakennus.pdf

Jäivkunnan koulu
Järvikunnan koulu.pdf

Kuivannon koulu
Kuivannon koulu.pdf

Luhtikylän koulu
Luhtikylän koulu.pdf

Myllylän koulu
Myllylän koulu.pdf

Orimattilan yhteiskoulu
Orimattilan yhteiskoulu.pdf

Pennalan koulu
Pennalan koulu.pdf

Tönnön koulu
Tönnön koulu.pdf

Virenojan koulu
Virenojan koulu.pdf

Vuorenmäen koulu
Vuorenmäen koulu.pdf

Erkko-lukio
Erkko-lukio.pdf

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä