3. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/f73448a89  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1
- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen

- Raamatun Vanhan Testamentin kertomuksia

- alkukertomusten tulkinta

- Raamatun käyttö

- Uuden Testamentin kertomuksia

- Jeesuksen elämä ja opetukset

- Raamatun näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa

- virret ja hengellinen musiikki


Oppilas tuntee Vanhan testamentin keskeisiä kertomuksia ja osaa tunnistaa opin ja lähteiden suhteita sekä tietää tulkinnan merkityksen Raamatun kertomuksissa (T1, T3, T4 ).

Oppilas tunnistaa Raamatun merkityksen eri taiteenmuodoissa (T2, T 3).

S2
- juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteiset profeetat esim. Abraham

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa


Oppilas tietää juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhteistä historiaa (T1, T5, T6)
Oppilas tunnistaa uskontoon liittyviä uutisia ( T 4, T7).


S3
- oman uskonnon alkujuuriin tutustuminen

- elämän kysymykset ja arvot sekä niiden pohdinta

- 10 käskyä ja elämän pelisäännöt

- toisen mielipiteen kunnioittaminen

Oppilas osaa soveltaa kymmentä käskyä erilaisiin elämän tilanteisiin ( T8, T10 ).
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluuun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.(T 11, T12)Laaja-alainen osaaminen:
- opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- , pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4, L 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim. vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin (L3, L7)
Oppilaalle pyritään antamaan välitön ja kannustava palaute erilaisista tunneilla tehdystä tuotoksista. Osallistumista tuntityöskentelyyn sekä tiedollista osaamista voidaan arvioida kirjallisesti tai suullisesti esim koe tai palautekeskustelu.
Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä