Opetussuunnitelmatyö

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Valtakunnallinen OPS2016 -työ

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien.

Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteet löytyvät linkistä:

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

OPS-työ Orimattilassa

OPS 2016 työn etenemisestä vastaa opetuspäällikkö tukenaan ohjausryhmä. Orimattila ja Myrskylä tekivät yhteistyötä alakoululuokkien opetussuunnitelman laatimisessa. Päijät-Hämeessä on tehty seudullisia linjauksia paikallisen opetussuunnitelman laatimiseen. Seudullisesti sovittiin muun muassa tuntijaosta, johon kirjattiin seudulliset tuntiminimit.

Lukuvuoden 2016-2017 aikana laaditaan oppiaineosuudet paikalliseen opetussuunnitelmaan vuosiluokille 7-9. Paikallista opetussuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään vuosittain.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä