Kunnari-lukudiplomi

Kunnari-lukudiplomi

Kaikissa Orimattilan peruskouluissa on käytössä Kunnari-ludiplomi. Kunnarin ensimmäinen versio luokille 1 – 6 on syntynyt vuonna 2001 Netlibriksen verkkosivuille. Yläkoulun Kunnari on valmistunut muutaman vuoden myöhemmin. Netlibris on ollut alun perin Opetushallituksen tukema virtuaalikouluhanke. Netlibriksen vuosittain päivittyvät kirjatarjottimet ohjaavat monipuoliseen lukemiseen. Kirjatietokantapäivitykset tehdään Espoossa yhdessä Espoon kaupunginkirjaston kirjastonhoitajien kanssa. Netlibriksen kirjatarjottimet ovat Kunnarin kirjavalintojen pohjana. Kirjatarjottimet on suunnattu eri-ikäisille oppilaille. Tarjottimet on nimetty kirjojen henkilöhahmojen mukaan.

  • 1. – 2.-luokkalaisten kirjatarjotin on Tapiiri
  • 3. – 4.-luokkalaisten Kumi-Tarzan
  • 5. – ja 6.-luokkalaisten kirjatarjotin on Matilda
  • 7. – 9.-luokkalaisten kirjatarjotin on Sinuhe.

Kunnarin tehtävät on suunniteltu eritasoisiksi, jotta ne mahdollistaisivat eritasoisten oppilaiden suoriutumisen lukudiplomitehtävistä. Jokaisen ikäluokan kirjatarjottimen kirjat on jaettu aihepiireittäin pienempiin kirjatarjottimiin, joilla on omat nimensä.

Uuden opetussuunnitelman käsite monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Tekstit voivat olla sanallisia, kuvallisia, auditiivisia, numeerisia ja symboleihin perustuvia. Kunnarissa tuetaan laajaa tekstikäsitystä monipuolisten tehtävien avulla ja ottamalla elokuva osaksi lukemista. Kuva, sana ja ääni muodostavat yhdessä tekstin, joka kertoo tarinan. Monilukutaitoa tukevat myös kirjatarjottimille lisätyt tieto- ja sarjakuvakirjat. Kunnariin on lisätty mediakasvatusta tukevia tehtäviä.


Linkki lukudiplomiin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä