14.4.7 Elämänkatsomustieto

3. lk


​​ Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Hyvät käytännöt ja tukimateriaalit  

Luen ensin tarkennus ET:n opiskeluun

Orimattilan ET-opetussuunnitelma.pdf
 
Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Elämänkatsomustiedon opetuksessa lukuvuosi jaetaan neljään jaksoon. Kussakin jaksossa on yksi sisältö ja 1-2 työtapaa.
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Kasvaminen hyvään elämään

- toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiset näkökulmat
- harjoitellaan toisen ihmisen kuuntelemista
- yhdenvertaisuus
- oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä
- arvot ja normit
- hyvä elämä
- onnellisuus
- vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun, uskonnon ja elämänkatsomuksen näkökulmasta

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas pohtii asioita eri näkökulmista ja kuuntelee toisten näkemyksiä.
- Oppilas tiedostaa itsestä huolehtimisen tärkeyden arjessa ja sitä kautta hyvinvoinnin vaikutuksen hyvään elämään. (L1, L3)

Hyvän osaamisen kriteerit:

- Oppilas osaa selittää muutamia etiikan käsitteitä ja osaa soveltaa niitä omassa elämässään.
- Oppilas osaa ilmaista omia mielipiteitään ja katsomustaan rakentavasti ja kunnioittaa toisten näkemyksiä.
- Oppilas tunnistaa syy- ja seuraussuhteita.

Arvointi:
- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä
S2 Erilaisia elämäntapoja

- suomalainen kulttuuri
- eurooppalainen kulttuuri
- kulttuurivähemmistöt
- erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset
- yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmmärtäminen, tietäminen, uskominen, luuleminen
- maailman kulttuuriperintöön tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja kulttuurivähemmistöihin.
- Oppilas tutustuu ja hakee tietoa maailman kulttuuriperintökohteista.
(L2, L5)

Hyvän osaamisen kriteerit:

- Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä keskeisiä kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta, eurooppalaisesta ja maailman kulttuuriperinnöstä.
- Oppilas tiedostaa omaa katsomustaan ja ajatteluaan.

Arvointi:
- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi 
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä
S3 Yhteiselämän perusteet

- lupaus
- yhdenvertaisuuus
- demokratia
- velvollisuus
- sopimus
- oikeus
- lasten oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen lähellä ja kaukana

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas ymmärtää sopimuksen merkityksen omassa lähiympäristössään. (L6)

Hyvän osaamisen kriteerit:

- Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin vastuullisen vaikuttamisen keinoja. 
- Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen oikeuksista.

Arvointi:
- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi 
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

- erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa
- luontokäsitykset
- tietokäsitykset
- oman ajattelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu
- kriittinen ajattelu
- luonnon ja ihmisen tulevaisuus
- kestävä tulevaisuus

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas suhtautuu kriittisesti eri puolilta tulevaan tietoon, kehittää omaa ajatteluaan ja perustelee näkemyksiään.
- Oppilas ymmärtää, että omalla osallistumisella ja vaikuttamisella on merkitystä ympäristön hyvinvoinnille.
(L4, L7)

Hyvän osaamisen kriteerit:

-Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa.

Arvointi:
- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi 
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä

4. lk

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Hyvät käytännöt ja tukimateriaalit  

Lue ensin tarkennus ET:n opiskeluun

Orimattilan ET-opetussuunnitelma.pdf
 
Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen
Elämänkatsomustiedon opetuksessa lukuvuosi jaetaan neljään jaksoon. Kussakin jaksossa on yksi sisältö ja 1-2 työtapaa.
 Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Kasvaminen hyvään elämään

- toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiset näkökulmat
- harjoitellaan toisen ihmisen kuuntelemista
- yhdenvertaisuus
- oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä
- arvot ja normit
- hyvä elämä
- onnellisuus
- vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun, uskonnon ja elämänkatsomuksen näkökulmasta

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas pohtii asioita eri näkökulmista ja kuuntelee toisten näkemyksiä.
- Oppilas tiedostaa itsestä huolehtimisen tärkeyden arjessa ja sitä kautta hyvinvoinnin vaikutuksen hyvään elämään. (L1, L3)
Hyvän osaamisen kriteerit:

- Oppilas osaa selittää muutamia etiikan käsitteitä ja osaa soveltaa niitä omassa elämässään.
- Oppilas osaa ilmaista omia mielipiteitään ja katsomustaan rakentavasti ja kunnioittaa myös toisten näkemyksiä.
- Oppilas tunnistaa syy- ja seuraussuhteita.


Arvointi:
- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi 
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä
S2 Erilaisia elämäntapoja

- suomalainen kulttuuri
- eurooppalainen kulttuuri
- kulttuurivähemmistöt
- erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset
- yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmmärtäminen, tietäminen, uskominen, luuleminen
- maailman kulttuuriperintöön tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja kulttuurivähemmistöihin.
- Oppilas tutustuu maailman kulttuuriperintökohteisiin.
(L2, L5)

Hyvän osaamisen kriteerit:

- Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä keskeisiä kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta, eurooppalaisesta ja maailman kulttuuriperinnöstä.
- Oppilas tiedostaa omaa katsomustaan ja ajatteluaan.


Arvointi:
- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi 
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä

S3 Yhteiselämän perusteita

- lupaus
- yhdenvertaisuuus
- demokratia
- velvollisuus
- sopimus
- oikeus
- lasten oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen lähellä ja kaukana

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas ymmärtää sopimuksen merkityksen omassa lähiympäristössään. (L6)
Hyvän osaamisen kriteerit:

- Oppilas osaa kuvata joitakin vastuullisen vaikuttamisen keinoja. 
- Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen oikeuksista.

Arvointi:
- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi 
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

- erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa
- luontokäsitykset
- tietokäsitykset
- oman ajattelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu
- kriittinen ajattelu
- luonnon ja ihmisen tulevaisuus
- kestävä kehitys

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas suhtautuu kriittisesti eri puolilta tulevaan tietoon, kehittää omaa ajatteluaan ja perustelee näkemyksiään.
- Oppilas ymmärtää, että omalla osallistumisella ja vaikuttamisella on merkitystä ympäristön hyvinvoinnille.
(L4, L7)
Hyvän osaamisen kriteerit:

-Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa.


Arvointi:
- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi 
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä

5. lk


Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Hyvät käytännöt ja tukimateriaalit  

Lue ensin tarkennus ET:n opiskeluun

Orimattilan ET-opetussuunnitelma.pdf
 
Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Elämänkatsomustiedon opetuksessa lukuvuosi jaetaan neljään jaksoon. Kussakin jaksossa on yksi sisältö ja 1-2 työtapaa.
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Kasvaminen hyvään elämään

- toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiset näkökulmat
- harjoitellaan toisen ihmisen kuuntelemista
- yhdenvertaisuus
- oikeudenmukaisuus joka päiväisessä elämässä
- arvot ja normit
- hyvä elämä
- onnellisuus
- vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun, uskonnon ja elämänkatsomuksen näkökulmasta

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja kuuntelemaan toisten näkemyksiä.
- Oppilas tiedostaa itsestä huolehtimisen tärkeyden arjessa ja sitä kautta hyvinvoinnin vaikutuksen hyvään elämään. (L1, L3)

Hyvän osaamisen kriteerit:

- Oppilas osaa selittää muutamia etiikan käsitteitä ja osaa soveltaa niitä omassa elämässään.
- Oppilas osaa ilmaista omia mielipiteitään ja katsomustaan rakentavasti ja kunnioittaa toisten näkemyksiä.
- Oppilas osaa tunnistaa syy- ja seuraussuhteita.

Arviointi:

- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä
S2 Erilaisia elämäntapoja

- suomalainen kulttuuri
- eurooppalainen kulttuuri
- kulttuurivähemmistöt
- erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset
- yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmmärtäminen, tietäminen, uskominen, luuleminen
- maailman kulttuuriperintöön tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja kulttuurivähemmistöihin.
- Oppilasta ohjataan hakemaan tietoa maailman kultturiperinnöstä.
(L2, L5)

Hyvän osaamisen kriteerit:

- Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä keskeisiä kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta, eurooppalaisesta ja maailman kulttuuriperinnöstä.
- Oppilas tiedostaa omaa katsomustaan ja ajatteluaan.

Arvointi:

- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi 
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä
S3 Yhteiselämän perusteita

- lupaus
- yhdenvertaisuuus
- demokratia
- velvollisuus
- sopimus
- oikeus
- lasten oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen lähellä ja kaukana

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas ymmärtää sopimuksen merkityksen omassa lähiympäristössään. (L6)

Hyvän osaamisen kriteerit:

- Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin vastuullisen vaikuttamisen keinoja.
- Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen oikeuksista.

Arvointi:
- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi 
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

- erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa
- luontokäsitykset
- tietokäsittykset
- oman ajattelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu
- kriittinen ajattelu
- luonnon ja ihmisen tulevaisuus
- kestävä kehitys

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas suhtautuu kriittisesti eri puolilta tulevaan tietoon, kehittää omaa ajatteluaan ja perustelee näkemyksiään.
- Oppilas ymmärtää, että omalla osallistumisella ja vaikuttamisella on merkitystä ympäristön hyvinvoinnille.
(L4, L7)
Hyvän osaamisen kriteerit:

- Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa.

Arvointi:
- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi 
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä

6. lk


Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Elämänkatsomustiedon tukimateriaali  

Lue ensin ET:n opiskelun tarkennus

Orimattilan ET-opetussuunnitelma.pdf
 
Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Elämänkatsomustiedon opetuksessa lukuvuosi jaetaan neljään jaksoon. Kussakin jaksossa on yksi sisältö ja 1-2 työtapaa.
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Kasvaminen hyvään elämään

- toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiset näkökulmat
- harjoitellaan toisen ihmisen kuuntelemista
- yhdenvertaisuus
- oikeudenmukaisuus jokapäiväisessä elämässä
- arvot ja normit
- hyvä elämä
- onnellisuus
- vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun, uskonnon ja elämänkatsomuksen näkökulmasta

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilasta ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja kuuntelemaan toisten näkemyksiä.
- Oppilas tiedostaa itsestä huolehtimisen tärkeyden arjessa ja sitä kautta hyvinvoinnin vaikutuksen hyvään elämään. (L1, L3)

Hyvän osaamisen kriteerit:

- Oppilas osaa selittää muutamia etiikan käsitteitä ja osaa soveltaa niitä omassa elämässään.
- Oppilas osaa ilmaista omia mielipiteitään ja katsomustaan rakentavasti ja osaa kunnioittaa toisten näkemyksiä.
- Oppilas osaa tunnistaa syy- ja seuraussuhteita.

Arvointi:
- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi 
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä
S2 Erilaisia elämäntapoja

- suomalainen kulttuuri
- eurooppalainen kulttuuri
- kulttuurivähemmistöt
- erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset
- yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmärtäminen, tietäminen, uskominen, luuleminen
- maailman kulttuuriperintöön tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja kulttuurivähemmistöihin.
- Oppilasta ohjataan hakemaan tietoa maailman kulttuuriperinnöstä. (L2, L5)

Hyvän osaamisen kriteerit:

- Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä keskeisiä kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta, eurooppalaisesta ja maailman kulttuuriperinnöstä.
- Oppilas tiedostaa omaa katsomustaan ja ajatteluaan.

Arvointi:

- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi 
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä
S3 Yhteiselämän perusteita

- lupaus
- yhdenvertaisuuus
- demokratia
- velvollisuus
- sopimus
- oikeus
- lasten oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen lähellä ja kaukana

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas ymmärtää sopimuksen merkityksen omassa lähiympäristössään. (L6)

Hyvän osaamisen kriteerit:

- Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin vastuullisen vaikuttamisen keinoja.
- Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen oikeuksista.

Arvointi:

- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi 
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

- erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa
- luontokäsitykset
- tietokäsittykset
- oman ajattelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu
- kriittinen ajattelu
- luonnon ja ihmisen tulevaisuus
- kestävä kehitys

Laaja-alainen osaaminen:


- Oppilas suhtautuu kriittisesti eri puolilta tulevaan tietoon, kehittää omaa ajatteluaan ja perustelee näkemyksiään. 
- Oppilas ymmärtää, että omalla osallistumisella ja vaikuttamisella on merkitystä ympäristön hyvinvoinnille. 
(L4, L7)

Hyvän osaamisen kriteerit:

-Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa.

Arvointi:
- välitön, kannustava palaute
- itsearviointi 
- palaute jakson alussa sovitusta omasta tuotoksesta ja työtavasta
- oppilaan tavoitteiden asettamiskykyä ja työhön sitoutuneisuutta arvioidaan jakson päättyessä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä