6. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/f73448a89  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1
- Suomen kirkkohistoriaan ja sen luomaan kulttuuriperintöön tutustuminen

- sakramentit: kaste ja ehtoollinen

Oppilas osaa pääpiirteissään Suomen kirkkohistorian ( suomalainen muinaisusko, kristinuskon tulo Suomeen , katolinen keskiaika, Suomen reformaatio, puhdasoppisuuden aika Suomessa) (T1, T2, T5)
Oppilas tietää sakramenttien merkityksen kirkon toiminnassa. (T2, T7)



S2
- juutalaisuus ja islam Euroopassa
- protestanttiset yhteisöt
- avustusjärjestöt esim Punainen risti

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa

- kristinuskon näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa


Oppilas tietää pääpiirteet juutalaisuudesta ja islam-uskonnosta ja näiden merkityksestä Eurooopassa. (T6, T5, T8)



S3
- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen

- YK:n ihmisoikeudet

- globaali vastuu, elämän taidot ja itsekunnioitus

- ajankohtaisten eettisten ongelmien ja tilanteiden pohdintaa

Oppilas tunnistaa eri uskontojen pyhän-käsitteen ja osaa kunnioittaa toisen pyhää.(T7)

Oppilas tietää pääperiaatteet YK:n ihmisoikeuksista sekä Lapsen oikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista. (T9)
Oppilas osaa pohtia omien valintojen merkitystä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja osaa soveltaa tähän kristinuskon eettisiä periaatteita.
(T 10, T 11, T12)
Laaja-alainen osaaminen:
- opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4, L5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille sekä tutustumme erilaisisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin (L2, L6)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)
- opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokonesovelluksia tiedon hankinnassa ja erilaisten esitysten tekemisessä (L5)
- Opetuksessa voidaan hyödyntää sosiaalista mediaa ja pyritään kasvattamaan oppilaita vastuullisiksi "somekäyttäjiksi". (L5)


 

Oppilaalle pyritään antamaan välitön ja kannustava palaute erilaisista tunneilla tehdystä tuotoksista. Osallistumista tuntityöskentelyyn sekä tiedollista osaamista voidaan arvioida kirjallisesti tai suullisesti esim koe tai palautekeskustelu


Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä