Varhaiskasvatuspalvelut

AJANKOHTAISTA

Sivistyspalvelukeskus on muuttanut

Sivistyspalvelukeskus on muuttanut pois Pappilantie 2:sta. Myös Varhaiskasvatuksen postilaatikko on poistettu seinustalta.

Varhaiskasvatuspalveluiden toimiston uusi osoite on 26.3.2024 alkaen Wanhan Amiksen polku 3D, Orimattila. 
Postitusosoitteena säilyy PL 44, 16301 Orimattila.

Useimmat asiat hoituvat sähköisten palveluiden avulla Sähköiset palvelut / eServices (peda.net).
Jos on välttämätöntä toimittaa paperiversiota, on alkuvaiheessa varminta toimittaa ne kaupungintalolle (Erkontie 9) neuvonnan aukioloaikojen puitteissa.

TIEDOTE HUOLTAJILLE LASTEN SAIRASTUMISISTA 

Sairastunut lapsi tulee hoitaa kotona. Päiväkotiin/perhepäivähoitoryhmään voi palata yhden kuumeettoman päivän jälkeen, mikäli yleisvointi on hyvä. Vatsatautien ollessa kyseessä oireiden loppumisesta tulee olla kulunut kaksi vuorokautta ja lapsen yleisvoinnin tulee päiväkotiin palatessa olla hyvä. 

Ulkoilemme päivittäin aamu- ja iltapäivisin vaihtelevassa säässä ja retkeilemme usein. Selkeästi parantuneena ja hyvävoimaisena lapsella on voimavaroja osallistua toimintaan, leikkiä kavereiden kanssa tai käsitellä arkisia pieniä pettymyksiä, joissa heitä kannattelemme. On mahdollista, että lapsen yleisvointi näyttää kotioloissa jo riittävän hyvältä mutta päiväkodissa tai perhepäivähoitoryhmässä toteutuvaan monipuoliseen toimintaan ei vielä ole voimavaroja. Haluamme huolehtia ensisijaisesti lapsen hyvinvoinnista ja siksi otamme kanssanne puheeksi havaitsemamme muutokset lapsen olemuksessa, ruokahalussa tai muussa jaksamisessa.  Puheeksioton tarkoituksena on lapsen hyvinvointi ja mahdollisten epidemioiden ennaltaehkäisy ja rajaaminen.

Kesken päivän sairastunut lapsi on haettava kotiin. Emme saa pidettyä sairastunutta lasta eristyksessä tai rajattua tilanteita niin, ettei tapahtuisi lisää esimerkiksi pisaratartuntoja. Näihin äkillisiin tilanteisiin voi olla hyvä varautua jo ennalta. Esimerkiksi, jos ette itse pääse hakemaan, on hyvä ennalta selvittää varahakija.  

Yhteisvastuullisesti toimimalla voimme vaikuttaa muiden lasten sairastumiseen ryhmässä, kaikkien huoltajien työssäkäyntimahdollisuuksiin sekä oman henkilökuntamme sairaspoissaoloihin. Päiväkodeissa huolehdimme käsien pesusta ja käsienpesu aamulla ennen ryhmätilaan tuomista on huoltajan vastuulla. Tehostamme epidemia-aikoina kosketuspintojen siivousta sekä lelujen pesua. Teiltä huoltajilta toivomme hyvää yhteistyötä sairastilanteiden hoitamisessa ja mikäli mahdollista myös tietoa lapsen sairaspoissaolon syystä. Tällöin voimme tarvittaessa tiedottaa muita huoltajia epidemiasta, jotta he voivat seurata lapsensa olotilaa ja oireita ja ehkäistä näin epidemian leviämistä. Ilmoitattehan myös loistartunnoista.   

Toivomme myös, että harkitsette huolella sisaruksen tuomista päiväkotiin, kun perheessä sairastetaan. Erityisen herkästi epidemioiksi muuttuvissa vatsataudeissa tämä on ensiarvoisen tärkeää.  

Lisätietoja löydätte huoltajien ja henkilökunnan oppaaksi laaditusta tartuntatautiohjeistuksesta, joka on nähtävillä päiväkodilla.

Liitteet:

TIEDOTE HUOLTAJILLE LASTEN SAIRASTUMISISTA pdf-muodossa

Lähiesiopetusalueet ja esiopetusyksiköt 2024-2025

Järvikunnan ja Luhtikylän lähiesiopetusalue
− Länsi-Orimattilan päiväkoti
− Myllylän päiväkoti tai keskustan alueen muut esiopetusryhmät
− Pennalan päiväkodin esiopetusryhmät

Keskustan lähiesiopetusalue
− Jokivarren koulun esiopetusryhmä
− Myllylän koulun esiopetusryhmä
− Myllylän päiväkodin esiopetusryhmä
− Koivikon päiväkodin esiopetusryhmä
− tarvittaessa Peltolan päiväkodin esiopetusryhmä

Artjärven lähiesiopetusalue
− Vuorenmäen koulun esiopetusryhmä

Kuivannon lähiesiopetusalue
− Kuivannon koulun esiopetusryhmä

Heinämaan, Pennalan ja Virenojan lähiesiopetusalue
− Pennalan päiväkodin esiopetusryhmä

Vuorohoitoa tarvitsevat esiopetusikäiset koko Orimattilan kaupungin alueella
− Lintulan vuoropäiväkodin esiopetusryhmä

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Tulevana syksynä 2024 esiopetuksessa aloittavat vuonna 2018 syntyneet lapset.

Elokuussa 2024 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 1. – 10.2.2024 ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuslinkki löytyy Pedanet- sivustolta  https://peda.net/orimattila/v/hpl Jos sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä Sivistyspalvelukeskuksesta os. Pappilantie 2.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla lomakkeella.

Perusopetuslain mukaisesti järjestettyä esiopetusta annetaan ajalla 12.8.2024 – 28.5.2025 päiväkodeissa ja kouluissa. Pelkkään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus koulukuljetukseen, mikäli matka esiopetukseen on yli 3 kilometriä tai vaarallinen kulkea. Tulostettava koulukuljetushakemus löytyy Pedanet-sivustolta https://peda.net/orimattila/v/esiopetus/tl Koulukuljetushakemuksia saat tarvittaessa myös päiväkodista tai Sivistyspalvelukeskuksesta.

Hakulomakkeet tulee palauttaa viimeistään 10.2.2024 mennessä joko päiväkoteihin tai osoitteella: Orimattilan sivistyspalvelukeskus, varhaiskasvatus, Pappilantie 2 PL 44, 16301 Orimattila. Kuoreen tieto Esiopetuskuljetushakemus.

Esiopetuksen paikkapäätökset annetaan viimeistään toukokuun aikana.


VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Syksyllä 2024 tarvittavia varhaiskasvatus- ja kerhopaikkoja toivotaan haettavaksi jo 1. - 10.2.2024 ensisijaisesti sähköisesti  https://peda.net/orimattila/v/hpl. Jos sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta os. Pappilantie 2.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lasten varhaiskasvatustarpeen mukaan, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä varhaiskasvatuksen tarve näin ollen ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Yksityisessä päiväkotitoiminnassa on käytössä varhaiskasvatuksen palveluseteli (ei koske esiopetusta). Orimattilan palvelusetelipäiväkodit löytyvät Pedanet-sivustolta https://peda.net/orimattila/v/yv Päällekkäisyyksien välttämiseksi toivotaan hakua joko yksityiseen tai kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Tarvittaessa lisätietoja esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen menettelystä:

palvelupaallikot@orimattila.fi

Sivistysvaliokunta


Lapsen varhaiskasvatuksessa kokemaa laatua kehitetään tuoreeseen nykytila-analyysiin perustuen (7.8.2023)

Reunamo Education Research on selvittänyt mitä varhaiskasvatuksemme arjessa oikeasti tapahtuu. Toimintamme observointi ja muu aineistonkeruu toteutui kevättalvella 2023. Aineisto analysoitiin ja vertaisarvioitiin tilastollisesti. Lisätietoa menetelmästä Kehittävä Palaute - Reunamo Education Research Oy

Nykytila-analyysi tuo esiin tarkasteltujen lapsen hyvinvoinnin osatekijöiden, oppimisen, liikkumisen, emootioiden ja sosiaalisuuden, kytköksen toimintakulttuuriin - tapaamme toimia. Vahvuuksiamme ovat valtakunnallisesti vertailtuna runsas ulkoilu sekä tuetun leikin, erityisesti roolileikin, määrällinen osuus. Saatujen tulosten perusteella on kuitenkin syytä kehittää ulkoilun mahdollisuuksia ja pedagogisia tavoitteita. Myös lapsen myönteisten oppimiskokemusten ja riittävän liikkumisen mahdollistaminen leikin äärellä vaatii huomiotamme.

Kehittämiskohteenamme on nyt alkavana toimintavuonna erityisesti aikuisen osallistuva, leikkiä kannatteleva ja lapsen oppimiskokemukset mahdollistava rooli. Henkilökuntamme on myös aloittanut ja osallistuu vielä syksyn ajan pedagogista laatua, jaettua johtajuutta ja vastuuta kehittävään prosessikoulutukseen, joka käsittää useampia koulutuspäiviä vielä syksyn aikana.

Otamme kehittämistoiminnassamme käyttöön Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin laadunarviointijärjestelmän. Yksikkökohtaiset tulokset pyritään esittelemään kesään 2024 mentäessä. Seudullinen arviointi kohdentuu alkavana toimintavuonna esiopetukseen ja siinä myös huoltajilla on vastausmahdollisuus. Kyselyn ajankohta ajoittuu talveen 2024.

Lisätietoja:
johanna.lepisto@orimattila.fi
puh. 040 540 1351


Orimattilan vakadigi-sivusto

Orimattilan varhaiskasvatuksen digihankkeiden tuottama vakadigi-sivusto on julkaistu. Toivomme, että sivusta on pedagogista tukea ja ihmettelyn iloa kaikille aiheesta kiinnostuneille. Sivusto on päivittyvä alusta, johon kootaan jatkuvasti uutta tietoa.


Orimattilan vakadigi-sivusto

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin päiväkotitoiminta. Esiopetusta järjestetään päiväkotien lisäksi muutaman koulun yhteydessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä