Varhaiskasvatuspalvelut

AJANKOHTAISTA

Hyveet elämässä - kokeilu

Orimattilan varhaiskasvatus on mukana Hyveet elämässä - kokeilussa. Hyveet elämässä on eetikko Antti Kylliäisen kehittämä ja Lykeion Oy:n tuottama työkalu päiväkotien hyvekasvatukseen. Sen avulla vahvistetaan lasten hyvinvointia, ehkäistään sosiaalisia ongelmia ja rakennetaan lasten tulevaisuutta yhteiskunnassa ja maailmassa. Vanhemmille ja ammattikasvattajille se antaa paitsi toimivan työkalun kasvatustyöhön myös välineen kodin ja päiväkodin yhteistyön syventämiseen.

Orimattilassa kokeilu lähtee käyntiin syksyllä 2021. Jokaisesta yksiköstä ollaan yhteydessä huoltajiin ja kerrotaan oman ryhmän aikataulusta.

Huoltajat voivat tutustua kokeiluun näiden linkkien kautta:

Hyveet elämässä etusivu

Esittelyvideo

21 hyvettä

TietoEdussa on käyttökatko ensi viikonloppuna 11.-12.9

Tieto Edun mobiili- ja webversiot eivät ole käytettävissä 11.9.2021 klo 09:00 - 12.9.2021 klo 16:00. Huomioithan tämän ja ilmoitat lasten hoitoajat viikolle 38 jo perjantaihin mennessä.

Jos käytät mobiilisovelluksen sijaan TietoEdun webversiota, huomaathan että vanha osoite lakkaa toimimasta päivityksen yhteydessä. Uusi osoite toimii jo nyt. Sähköisen asioinnin linkit https://peda.net/orimattila/v/spl  

Mobiilisovellus toimii päivityksen jälkeen entiseen tapaan.


Perheohjaus siirtyy PHHYKYn alaisuuteen

27.4.2021 TIEDOTE

Perheohjaus siirtyy kokonaisuudessaan PHHYKYn alaisuuteen 1.5.2021. Orimattilan varhaiskasvatuksessa on tehty uraauurtavaa työtä tarjoamalla lapsiperheille perheohjausta matalan kynnyksen palveluna jo vuodesta 2016. Päiväkodin johtaja ja perheohjaaja Pia Varjonen on ollut perheiden tavoitettavissa avoimessa päiväkoti Kimpassa ja korona aikana myös etäyhteydellä. Perheohjaaja on auttanut, tukenut ja ohjannut perheitä parisuhteeseen ja lastan kasvatukseen liittyvissä haasteissa.

PHHYKY on palkannut Pia Varjosen Orimattilan pikkulapsitiimiin toukokuun alusta alkaen. Piaa ei siis enää tavoita Kimpasta vaan yhteyden otot tehdään jatkossa PHHYKY:n palveluiden kautta:

Alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluiden ajanvaraus- ja konsultaatiopuhelin palvelee numerossa 03-818 3700 arkisin klo 12-14.

 Sähköinen palvelupyyntö-lomake on osoitteessa www.phhyky.fi -> sähköinen asiointi

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on yhdistänyt 1.10.2020 alkaen perheneuvolapalvelut ja lapsiperheiden mielenterveyttä tukevia perustason palveluja samaan yksikköön. Yksikkö käsittää nyt aiemmin erilliset perheneuvola-, neuvolapsykologi-, lastenpsykiatrian pikkulapsitiimi- ja alueelliset nuorisopsykiatriset palvelut.

Avoin päiväkoti Kimppa jatkaa toimintaansa koronarajoitusten mukaisesti ja syksyllä Kimppa on hallinnollisesti osa Kuivannon ja Vuorenmäen päiväkotien kokonaisuutta.


Orimattilasta vain yksi päiväkoti esiopetuksen kaksivuotiseen kokeiluun

Orimattilan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilupäiväkoti on valittu. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi
Vuorenmäen koulun esiopetusryhmän satunnaisotannalla. Kokeiluun valikoitujen lasten perheitä informoidaan asiasta henkilökohtaisesti.

Kokeilupäiväkotiin ei voi erikseen hakea, vaan kokeiluun valikoituvat ne lapset, jotka jo ovat kyseisessä päiväkodissa tai jotka asuvat sen lähellä niin, että heille osoitetaan paikka kyseiseen päiväkotiin.

Vaikka lapsi asuisi päiväkodin lähellä, mutta hän on jo varhaiskasvatuksen asiakkaana jossain toisessa toimipaikassa, hän ei osallistu esiopetuksen kokeiluun. Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, miten kokeilu
tulee toteuttaa.

Kokeilussa kehitetään esiopetuksen vaikuttavuutta

Elokuussa 2021 alkavaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun pääsee osallistumaan Suomessa yhteensä noin 10 000 viisivuotiasta. Heistä noin puolet aloittavat kokeilussa ensi syksynä ja
puolet vuoden kuluttua 2022.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten
osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta.

Kokeilussa kehitetään esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta eri näkökulmista, selvitetään varhaiskasvatuksen
sekä esi- ja alkuopetuksen jatkumoa, tutkitaan huoltajien palveluvalintoja sekä kerätään tietoa kaksivuotisen
esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon
muodostumiseen.

Lisätietoja
Opetus- ja kulttuuriministeriö

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Elokuussa 2021 vapautuvia varhaiskasvatus- ja kerhopaikkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti 25.1 - 7.2.2021osoitteessa https://peda.net/orimattila/v/hpl tai hakulomakkeilla. Hakulomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta. Kerhohakulomakkeita saa avoin päiväkoti Kimpasta.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lasten hoitotarpeen mukaan, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä hoidon tarve näin ollen ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.


ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Elokuussa 2021 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 25.1.-7.2.2021 välisenä aikana ensisijaisesti tästä linkistä: HAKEMUS - uusi asiakas tai HAKEMUS - olen jo varhaiskasvatuksen asiakas. Paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta. Hakemukset tulee jättää 7.2.2021 mennessä päiväkotiin tai sivistyspalvelukeskukseen, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, muistakaa hakea sitä samalla lomakkeella.

Esiopetus alkaa 11.8.2021. Perusopetuslain mukaisesti järjestettyä esiopetusta ja täydentävää varhaiskasvatusta annetaan syyslukukaudella 11.8.-22.12.2021 ja kevätlukukaudella 10.1.-3.6.2022 päiväkodeissa ja koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä. Muut loma-ajat ovat nähtävillä varhaiskasvatuksen Peda.net-sivulla.

Pelkkään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus koulukuljetukseen, mikäli matka esiopetukseen on yli 3 kilometriä tai vaarallinen kulkea. Koulukuljetusta varten täytä hakemuksen lisätietokohtaan Koulukuljetuksen tarve niin teille toimitetaan hakemus.


Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät varhaiskasvatuspalveluiden www-sivujen Hakeminen -osiosta: https://peda.net/orimattila/v/hpl

Koronatilanne

Varhaiskasvatuspalvelujen käytäntöihin tarkennuksia 24.11.2020 alkaen

Orimattilassa koronatilanne on leviämisvaiheessa ja tämän takia varhaiskasvatuksessa tarkennetaan toiminnan käytäntöjä, jotta vältytään turhilta tartunnoilta. Tiistaista 24.11.2020 alkaen päiväkodin tai esiopetuksen sisätiloihin ei tule mennä tarpeettomasti. Lasten luovutus henkilökunnalle tulee tapahtua päiväkodin tai esiopetuksen ovella yhdessä sovitulla tavalla. Mikäli huoltajalla on pakottava tarve vierailla päiväkodin sisällä, niin huoltajaa pyydetään käyttämään kasvomaskia. Päiväkodeissa käytännöt voivat hieman vaihdella lasten iästä ja tilaratkaisuista johtuen. Päiväkodit tiedottavat tarkennetuista käytännöistä suoraan huoltajia.

VarhaiskasvatuspalvelutMenettelytavat sairaan lapsen kohdalla 24.8.2020

Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos tarkensi viime viikolla hengitystieinfektioita sairastavien lapsiin liittyvää ohjeistusta. Pienet lapset sairastavat tyypillisesti useita hengitystieinfektioita vuodessa, ja heillä voi olla flunssakaudella pitkäkestoista tai jatkuvaa oireilua. Jos lapsi on flunssakierteessä, riittää, että hänet viedään koronavirustestiin, kun oireet ilmaantuvat ensimmäisen kerran. Flunssakierteistä lasta ei tarvitse testata toistuvasti, jos oireet pysyvät samankaltaisina. 

Jos lapsi sairastuu selkeästi uuteen infektioon, tai jos on syytä epäillä koronavirustartuntaa, esimerkiksi altistumistilanteen jälkeen, hänet tulee viedä testattavaksi.

Tartuntatauteja koskeva yleisohje on, että sairaana ei mennä kouluun tai töihin, eikä sairasta lasta viedä päivähoitoon. Kun oireilu on selvästi vähenemässä, lapsi voi mennä päiväkotiin tai kouluun, vaikka oireet eivät olisi kokonaan loppuneet. Jos koronatesti on otettu ja oireet jatkuvat, ei ennen testituloksen valmistumista tulisi mennä kouluun tai päiväkotiin. 

Jos lapsen testaaminen viivästyy ja testiajan saa vasta usean päivän päähän ja lapsen oireet ehtivät kokonaan loppua ennen testausta, testiin ei tarvitse mennä. Oireeton lapsi voi palata normaalisti päiväkotiin tai kouluun.

Päiväkodilla tai koululla ei ole oikeutta vaatia nähtäväkseen todistusta lapsen koronatestistä eikä edellyttää, että todistus on ehto päiväkotiin tai kouluun palaamiselle. Koronatestauksessa on kyse henkilökohtaisesta terveystiedosta samalla tavoin kuin minkä tahansa muun potilastiedon kohdalla.


Saattokorvaus 24.8.2020

Koulukuljetukseen oikeutetun oppilaan huoltajalla on edelleen mahdollisuus kuljettaa oppilas kouluun (Perusopetuslaki 32 §). Tällöin huoltajalle maksetaan saattokorvausta ja käytäntö on voimassa syyslukukauden 2020 ajan. Maksun perusteena käytetään Kelan oman auton käytöstä maksettavaa matkakorvausta 0,20€/km. Korvausta voi saada sen matkan osalta, jonka aikana oppilas on kyydissä. Huoltaja ilmoittaa saattokorvauksen käytöstä koulun rehtorille ja hän saa koulusta lomakkeen, johon merkitään tiedot oppilaan kuljetuksista. Saattokorvaukseen sitoudutaan koko syyslukukaudeksi. Jos huoltajan tilanne muuttuu, hän ilmoittaa koululle, että oppilas palaa takaisin käyttämään normaaleja koulukuljetuksia.

Huoltaja palauttaa oppilaan mukana paperilomakkeen allekirjoitettuna takaisin kouluun kuukausittain allekirjoitettuna ja tarvittavilla tiedoilla täydennettyinä. Huoltaja myös palauttaa mahdollisen bussikortin koululle tai peruuttaa oppilaan taksikyydin taksille. Lomake löytyy myös varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden www-sivuilta: https://peda.net/orimattila/kl

Saattokorvausta hakevien huoltajien on syytä muistaa, että huoltajan huolehtiessa oppilaan koulukuljetuksista, matkoilla ei ole voimassa muuta vakuutusturvaa kuin normaalit yksityisiä henkilöitä koskevat pakolliset liikennevakuutukset tai huoltajan ottamat vapaaehtoiset vakuutukset. Myöskään oppilaiden kimppakyytejä ei suositella, koska kuljettava huoltaja on henkilökohtaisessa vastuussa silloin muistakin oppilaista kuin vain omasta huollettavastaan. Ammattiliikennöitsijöillä ovat elinkeinoharjoittajilta vaadittavat liikennöitsijöiden vakuutukset kunnossa.


Toimintavuosi ja lukuvuosi 2020-2021 varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, Orimattilan kaupunki

Orimattilassa varhaiskasvatukseen uusi toimintavuosi on jo käynnistynyt elokuun alussa. Esiopetus ja koulujen opetus käynnistyvät keskiviikkona 12.8.2020. Varhaiskasvatus ja koulut aloittavat työskentelyn tilanteessa, jossa koronatilanne heijastuu monella tapaa lasten, oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan arkeen.

Korostamme edelleen, että varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle ei saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä. Meidän kaikkien tulee jatkaa käsi- ja yskimishygieniasta huolehtimasta, kun lapset ja nuoret palaavat varhaiskasvatukseen ja kouluihin.

Orimattilan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat antaneet varhaiskasvatukselle ja kouluille ohjeistuksen Opetushallituksen ja THL:n suositusten mukaisesti ja yksiköitä on kehotettu huolehtimaan toiminnallisesti ja muilla tavoilla riittävästä väljyydestä ja turhien kontaktien välttämisestä. Kouluissa ryhmien sekoittumista pyritään välttämään ja erilaisilla toimintatavoilla ja järjestelyillä tavoitellaan väljyyttä sekä tarvittavia turvavälejä. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sovelletaan osaa viime keväänä käyttöönotetuista käytännöistä ja niitä jatketaan edelleen. Yksiköt pyrkivät myös toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla saamaan väljyyttä toimintaympäristöihinsä.

Tulevan toimintavuoden osalta ei suunnitella isoja joukkokokoontumista vaativia tapahtumia ja kouluissa ei käynnistetä uusia leirikouluja ja oman paikkakunnan ulkopuolelle matkustamista vähennetään. Varhaiskasvatusta ja kouluja on kehotettu miettimään, kuinka juhlat, vanhempainillat ja muut yksiköiden sisäiset tilaisuudet järjestetään, kun edelleen on voimassa suositus, että isoja joukkotilaisuuksia ei järjestetä. Lukiokoulutuksessa lainsäädäntö antaa enemmän opetuksen toteuttamiselle joustoja, joita Erkko-lukio voi käyttää itsenäisesti. Esimerkiksi, jos opetusta järjestetään suurelle osallistujajoukolle, on suositeltavaa hyödyntää etäyhteyksiä. 

Varhaiskasvatuksen tai koulun aloittavilla lapsilla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus tutustua etukäteen toimintaan, kunhan väljyydestä ja hygieniasta huolehditaan. Tärkeän lelun saa tuoda mukana ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, mahdolliset altistuneet jäljitetään terveydenhuollon toimesta ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Karanteeneista päätökset tekee infektiolääkäri.

Päiväkodit ja koulut tekevät varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ohjeistusten perusteella varautumissuunnitelman tulevalle toimintavuodelle mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä. Tällöin lähiopetuksen turvallisuus arvioidaan yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa.

Orimattilan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1.8.2020 voimaan astuneet maksuohjeet sisältävät ohjeet poissaolojen vaikutuksesta varhaiskasvatusmaksuun.  Koulukuljetuksissa jatketaan saattokorvauskäytäntöä ja se on mahdollista saada, jos oppilas on muutenkin oikeutettu koulukuljetukseen.

THL on päivittänyt 8.8.2020 omaehtoista karanteenia koskevan ohjeensa. Ohjeessa suositellaan, että palatessaan rajavalvotuista sekä matkustusrajoitetuista maista tulee jäädä omaehtoiseen karanteeniin ja omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen. Myös perusopetuksessa olevan lapsen kohdalla suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista opetuksen järjestäjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä.

 

Orimattilan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut


Toimintaohje tilanteessa, jossa kriittisellä toimialalla työskentelevä tarvitsee lapselleen hoitopaikan kiireellisellä aikataululla 30.3.2020

Alla Orimattilan varhaiskasvatuksen ohjeita tilanteeseen, jossa lastenhoidon järjestelyt poikkeusaikana ovat esteenä työvuoroon lähtemiselle.

NYKYISET ASIAKKAAT:

Tilanne, jossa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen hoitoaikaa on tarve äkillisesti jatkaa iltaan ja/tai yöhön:

Lapsen normaalina hoitoaikana (hoitopaikan aukioloaikana):

  • Ole yhteydessä hoitopaikkaan ja sovi asia. Perhepäivähoidon osalta ota yhteyttä omaan palvelupäällikköön ja etukäteen varahoitopaikaksi sovitun päiväkodin johtajaan. Hoito pyritään järjestämään välittömästi, joko lapsen omassa päiväkodissa tai muussa varhaiskasvatusyksikössä.

Lapsen normaalin hoitopaikan aukioloajan ulkopuolella:

  • Ole yhteydessä varhaiskasvatuksen poikkeusajan palvelunumeroon puh. 044-7813845. Hoito pyritään järjestämään välittömästi.

Toimita siirryttäessä toiseen yksikköön lapsen perustiedot poikkeusoloaikana lomake!  lomake löytyy https://peda.net/orimattila/v/lomakkeita

Huom! Vuorohoitoon ei ole subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta.

Varhaiskasvatuslain (1.9.2018 13 §) mukaan vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi (1.9.2018 13 §)

Huoltajien säännöllisen vuorotyön ajaksi lapselle järjestetään varhaiskasvatusta illalla, yöllä ja viikonloppuna Orimattilassa Lintulan vuoropäiväkodissa. Harrastustoiminta ei oikeuta vuorohoitoon.

 

UUDET ASIAKKAAT:

Tilanne, jossa lapselle tarvitaan pikaisesti hoitopaikkaa päivä-, ilta- tai yöajalle, eikä lapsella ole aikaisempaa kunnallista hoitopaikkaa.

Tilanne, jossa lapsi on yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja hoitoajan laajentaminen ei ole kyseisellä palveluntuottajalla mahdollista.

  • Ota arkisin klo 9-15 yhteys varhaiskasvatuksen palvelupäälliköihin (Kati Hostikka puh. 040 540 1352, Elina Riihimäki puh. 044 781 3618).
  • Muuna aikana yhteys klo 15 jälkeen ja viikonloppuisin varhaiskasvatuksen poikkeusajan palvelunumeroon puh. 044-7813845.
  • Hoitopaikan järjestäminen aloitetaan välittömästi.
  • Orimattilan kaupungin varhaiskasvatus laskuttaa hoitoajalta voimassa olevien maksuperusteiden mukaisen maksun.

Palauta lapsen perustietoja poikkeusoloaikana täytetty lomake siihen päiväkotiin, mihin sait lapsellesi paikan kiireellisen tarpeen vuoksi. Lomake löytyy https://peda.net/orimattila/v/lomakkeita.

Varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi p. 040 540 1351, miia.kemppi@orimattila.fi

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin päiväkotitoiminta. Esiopetusta järjestetään päiväkotien lisäksi muutaman koulun yhteydessä.

Orimattilan varhaiskasvatuksessa tapahtuu

Hyveet elämässä - kokeilu

Hyveet elämässä on eetikko Antti Kylliäisen kehittämä ja Lykeion Oy:n tuottama työkalu päiväkotien hyvekasvatukseen. Sen avulla vahvistetaan lasten hyvinvointia, ehkäistään sosiaalisia ongelmia ja rakennetaan lasten tulevaisuutta yhteiskunnassa ja maailmassa. Vanhemmille ja ammattikasvattajille se antaa paitsi toimivan työkalun kasvatustyöhön myös välineen kodin ja päiväkodin yhteistyön syventämiseen.


Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto - Loisto

Orimattilan varhaiskasvatus on mukana opetushallituksen koordinoimassa toiminnassa, jolla lisätään ja vahvistetaan varhaiskasvatuksen toimijoiden kehittämisosaamista sekä hyvien käytäntöjen jakamista alueellisesti ja kansallisesti. Keskeisinä teemoina ovat pedagogiikka, toimintakulttuuri, johtaminen sekä seuranta ja arviointi.

Näkyväksi -hanke
Kehittämistyössä etsitään uudenlaisia tapoja vahvistaa lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia oppimisympäristöjä. Kehittämistyössä merkittävässä roolissa on henkilöstön oman toiminnan reflektointi ja henkilöstön toiminnan näkyväksi tekeminen videointia käyttäen. Reflektoinnin kautta näkyväksi tuleviin kehittämisen kohteisiin lähdetään kehittämään uudenlaisia työtapoja tai työmenetelmiä. Kehitettyjä työtapoja pilotoidaan ja edelleen kehitetään seudullisessa yhteistyössä.

Ruokakunta -hanke
Hankkeen päämäärä:
Varhaiskasvatuksen ruokailu ja ruokakasvatus, niihin vaikuttavat toimijat ja prosessit tehdään systeemisesti näkyviksi kunnissa.
Sitoutetaan koko kunta ottamaan terveyttä ja hyvinvointia tukeva ruokailu ja ruokakasvatus osaksi kunnan jatkuvaa perustoimintaa.
Kehittää toimintamalleja ja mittareita, joiden avulla varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksen sisältöjä integroidaan kuntien ja maakuntien toimintaan ja keskeisiin asiakirjoihin: palvelusopimuksiin, varhaiskasvatussuunnitelmaan ja hyvinvointisuunnitelmaanindikaattoreineen.
Luoda toimivia tapoja tuoda alueellinen ja maakunnallinen tuki kuntien toiminnalle.

Tasa-arvo hanke
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019 on tarkoitettu tarkoitettu esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen laadun, toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen. Avustuksen avulla varmistetaan esioppilaan järjestämisen kannalta välttämätön ja riittävän varhainen tuki. Varhaiskasvatuksen kiertävän opettajan ja lastenhoitajan tuki mahdollistaa oppimisvaikeuksia omaavan tai haasteellisesti käyttäytyvän lapsen tuen esiopetusryhmässä. Lisäksi voidaan toteuttaa erilaisia joustavia opetusjärjestelyitä.

Kieliporeita eskarilaisille -hanke

Kieliporeita eskarilaisille on viiden kunnan, Iitin, Kärkölän, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän yhteinen esiopetuksen kielisuihkutustoiminnan kehittämishanke. Hankkeeseen on saatu Opetushallituksen rahoitus. Hankkeen toteuttamisaika on helmikuusta 2020 elokuun 2021 loppuun.

Kieliporeita eskarilaisille – hankkeessa luodaan esikoululaisille kielisuihkutusten myötä positiivinen kuva kielten opiskelusta sekä vieraista kielistä ja kulttuureista ja herätetään lasten kiinnostus vieraisiin kieliin. Tavoitteena on saada vakiinnutettua kielisuhkutus luontevaksi osaksi esiopetuksen arkea.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä