Varhaiskasvatuspalvelut

AJANKOHTAISTA

Iltasatukampanja 12.4.–25.4.2021

Orimattilan kaupunginkirjasto ja varhaiskasvatuksen SAA LUKEA! -hanke järjestävät huhtikuussa (12.4.–25.4.2021) iltasatukampanjan. Mikä on Iltasatukampanja? Kampanjassa haastamme kaikki alle kouluikäisten lasten perheet keräämään rasteja iltasatu...

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Elokuussa 2021 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 25.1.-7.2.2021 välisenä aikana ensisijaisesti tästä linkistä: HAKEMUS - uusi asiakas tai HAKEMUS - olen jo varhaiskasvatuksen asiakas. Paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukes...

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Elokuussa 2021 vapautuvia varhaiskasvatus- ja kerhopaikkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti 25.1 - 7.2.2021osoitteessa https://peda.net/orimattila/v/hpl tai hakulomakkeilla. Hakulomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta. Kerh...

Suunnittelutyö on käynnissä

Länsi-Orimattilan päiväkodin suunnittelutyöt ovat käynnissä ja toivomme, että päiväkoti aukaisee ovensa elokuussa 2021. Länsi-Orimattilan päiväkotiin on suunniteltu kahden päiväkotiryhmän tilat ja esiopetusryhmä, jossa tarjotaan myös esiopetusta t...

TIETOA PALVELUSETELISTÄ

Orimattila ottaa käyttöön palvelusetelin varhaiskasvatuksessa 1.8.2020. Lue lisää vaihtoehdot kunnalliselle varhaiskasvatukselle.

Koronatilanne

Koronaohjeita varhaiskasvatukseen

Orimattilan varhaiskasvatuksessa noudatamme linkistä löytyviä ohjeistuksia koronan osalta. OPH:n ohjeita varhaiskasvatuksen järjestaminen uudella toimintakaudella 2562020 alkaen  sekä THL:n ohjeita Lapset ja koronavirus

Menettelytavat sairaan lapsen kohdalla 24.8.2020

Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos tarkensi viime viikolla hengitystieinfektioita sairastavien lapsiin liittyvää ohjeistusta. Pienet lapset sairastavat tyypillisesti useita hengitystieinfektioita vuodessa, ja heillä voi olla flunssakaudella pitkäke...

Saattokorvaus 24.8.2020

Koulukuljetukseen oikeutetun oppilaan huoltajalla on edelleen mahdollisuus kuljettaa oppilas kouluun (Perusopetuslaki 32 §). Tällöin huoltajalle maksetaan saattokorvausta ja käytäntö on voimassa syyslukukauden 2020 ajan. Maksun perusteena käytetää...

TIEDOTE 30.3.2020 klo 17

Hyvät huoltajat! Kriittisten alojen yllättävät ja kiireelliset lastenhoitojärjestelyt Orimattilan kaupunki on laatinut toimintaohjeen koronaviruksen johdosta kriittisten alojen henkilöstöön kuuluvien lapsien yllättäviin päivä, ilta-, viikonloppu...

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin päiväkotitoiminta. Esiopetusta järjestetään päiväkotien lisäksi muutaman koulun yhteydessä.

Orimattilan varhaiskasvatuksessa tapahtuu

Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto - Loisto

Orimattilan varhaiskasvatus on mukana opetushallituksen koordinoimassa toiminnassa, jolla lisätään ja vahvistetaan varhaiskasvatuksen toimijoiden kehittämisosaamista sekä hyvien käytäntöjen jakamista alueellisesti ja kansallisesti. Keskeisinä teemoina ovat pedagogiikka, toimintakulttuuri, johtaminen sekä seuranta ja arviointi.

Näkyväksi -hanke
Kehittämistyössä etsitään uudenlaisia tapoja vahvistaa lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia oppimisympäristöjä. Kehittämistyössä merkittävässä roolissa on henkilöstön oman toiminnan reflektointi ja henkilöstön toiminnan näkyväksi tekeminen videointia käyttäen. Reflektoinnin kautta näkyväksi tuleviin kehittämisen kohteisiin lähdetään kehittämään uudenlaisia työtapoja tai työmenetelmiä. Kehitettyjä työtapoja pilotoidaan ja edelleen kehitetään seudullisessa yhteistyössä.

Ruokakunta -hanke
Hankkeen päämäärä:
Varhaiskasvatuksen ruokailu ja ruokakasvatus, niihin vaikuttavat toimijat ja prosessit tehdään systeemisesti näkyviksi kunnissa.
Sitoutetaan koko kunta ottamaan terveyttä ja hyvinvointia tukeva ruokailu ja ruokakasvatus osaksi kunnan jatkuvaa perustoimintaa.
Kehittää toimintamalleja ja mittareita, joiden avulla varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksen sisältöjä integroidaan kuntien ja maakuntien toimintaan ja keskeisiin asiakirjoihin: palvelusopimuksiin, varhaiskasvatussuunnitelmaan ja hyvinvointisuunnitelmaanindikaattoreineen.
Luoda toimivia tapoja tuoda alueellinen ja maakunnallinen tuki kuntien toiminnalle.

Tasa-arvo hanke
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019 on tarkoitettu tarkoitettu esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen laadun, toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen. Avustuksen avulla varmistetaan esioppilaan järjestämisen kannalta välttämätön ja riittävän varhainen tuki. Varhaiskasvatuksen kiertävän opettajan ja lastenhoitajan tuki mahdollistaa oppimisvaikeuksia omaavan tai haasteellisesti käyttäytyvän lapsen tuen esiopetusryhmässä. Lisäksi voidaan toteuttaa erilaisia joustavia opetusjärjestelyitä.

Kieliporeita eskarilaisille -hanke

Kieliporeita eskarilaisille on viiden kunnan, Iitin, Kärkölän, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän yhteinen esiopetuksen kielisuihkutustoiminnan kehittämishanke. Hankkeeseen on saatu Opetushallituksen rahoitus. Hankkeen toteuttamisaika on helmikuusta 2020 elokuun 2021 loppuun.

Kieliporeita eskarilaisille – hankkeessa luodaan esikoululaisille kielisuihkutusten myötä positiivinen kuva kielten opiskelusta sekä vieraista kielistä ja kulttuureista ja herätetään lasten kiinnostus vieraisiin kieliin. Tavoitteena on saada vakiinnutettua kielisuhkutus luontevaksi osaksi esiopetuksen arkea.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä