Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen maakunnallinen arviointi - huoltajien vastauslinkki

Varhaiskasvatusikäisen lapsen huoltaja - kutsumme Sinut arvioimaan toimintaamme

Tavoitteenamme on varhaiskasvatuspalvelujen jatkuva parantaminen. Siksi on tärkeää saada palautetta, miten Sinun mielestäsi olemme onnistuneet tehtävässämme. Palautteen keräämiseksi toteutamme tämän arviointikyselyn 21.1. – 3.2.2019 välisenä aikana. Vastaamalla tähän kyselyyn Sinä olet vaikuttamassa varhaiskasvatuspalvelujen edelleen kehittämiseen.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä. HUOM! Vastattuasi kaikkiin kysymyksiin, paina lopuksi Valmis-painiketta.

https://player.myzef.com/lahdenseutu/ajax/?q=2126-IIQA0fTM

Yhteenveto keskeisistä esiin nousevista vahvuuksista ja kehittämiskohteista julkaistaan huhtikuussa 2019.

Arvokkaasta palautteestasi kiittäen

Miia Kemppi
varhaiskasvatusjohtaja

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 


Elokuussa 2019 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 15.1. – 3.2.2019 ensisijaisesti sähköisesti tästä linkistä: HAKEMUS - uusi asiakas tai HAKEMUS - olen jo varhaiskasvatuksen asiakas tai hakulomakkeilla. Paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla lomakkeella.

Perusopetuslain mukaisesti järjestettyä esiopetusta annetaan ajalla 9.8.2019 – 29.5.2020 päiväkodeissa ja kouluissa.

Hakulomakkeet tulee palauttaa viimeistään 3.2.2019 mennessä joko päiväkoteihin tai päivähoitotoimistoon osoitteella: Orimattilan sivistyspalvelukeskus, päivähoito, PL 44, 16301 Orimattila.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lisää tietoa esiopetuksesta ja esiopetukseen hakemisesta saat esiopetuksen sivuilta esiopetus.VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Elokuussa 2019 vapautuvia varhaiskasvatus- ja kerhopaikkoja haetaan ensisijaisesti sähköisesti 15.1 - 10.2 2019 osoitteessa https://peda.net/orimattila/v/hpl tai hakulomakkeilla. Hakulomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta. Kerhohakulomakkeita saa avoin päiväkoti Kimpasta.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lasten hoitotarpeen mukaan, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä hoidon tarve näin ollen ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

 

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOKUNTA

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin päiväkotitoiminta. Esiopetusta järjestetään päiväkotien lisäksi muutaman koulun yhteydessä.

PÄIVYSTYSAJAT TOIMINTAVUONNA 2018-2019

Orimattilan varhaiskasvatuksen päivystysajat ovat seuraavat:
  • Syysloma 22.-28.10.2018
  • Joululoma 22.12.2018-6.1.2019
  • Talviloma 25.2.-3.3.2019

Päivystävinä päiväkoteina toimivat Lintulan ja Myllylän päiväkodit sekä Artjärven Vekkula tarpeen mukaan. Päivystysaikoina ei järjestetä esiopetusta, pelkässä esiopetuksessa olevilla ei ole ko. aikoina oikeutta varhaiskasvatukseen.

Lomakyselyt pyydetään palauttamaan noin kuukautta ennen ko. päivystysajan alkua varahoidon järjestämistä varten.

2019 kesäpäivystyksestä tiedotetaan myöhemmin.

Orimattilan varhaiskasvatuksessa tapahtuu

Sapere
Orimattilan varhaiskasvatus on mukana kehittämässä lasten ruokailutottumuksia.
Sapere-menetelmä

Ilo kasvaa liikkuen-ohjelma
Pennalan ja Myllylän päiväkodit ovat mukana Ilo kasvaa liikkuen-ohjelmassa, jonka tavoitteena on lisätä lasten päivittäisen liikunnan määrää.
Ilo kasvaa liikkuen


Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto - Loisto
Orimattilan varhaiskasvatus on mukana opetushallituksen koordinoimassa toiminnassa, jolla lisätään ja vahvistetaan varhaiskasvatuksen toimijoiden kehittämisosaamista sekä hyvien käytäntöjen jakamista alueellisesti ja kansallisesti. Keskeisinä teemoina ovat pedagogiikka, toimintakulttuuri, johtaminen sekä seuranta ja arviointi.

Opetushallitus on määritellyt keskeisiä kehittämisen painopistealueita, joita käsitellään alueverkostojen tapaamisissa. Teemoina:

-Lapsen vasu (2017)

-Lasten ja huoltajien osallisuus (kevät 2018)

-Pedagoginen dokumentointi (syksy 2018)

Lasten ja huoltajien osallisuus on OPH:n määrittämä kattoteema kevään tapaamisille ja se on myös 9.2.2018 järjestettävän seminaarin Lumoudu lapsesta kantava teema. Seminaari muodostuu erilaisista työpajoista ja se toteutetaan 14 eri kunnan yhteishankkeena Hämeenlinnassa. Orimattilaa edustavat Piia Tolvanen ja Pia Jäämaa työpajalla, jonka aiheena on Lapsen ja vanhemman kuuleminen toiminnan suunnittelussa.


Mun päiväkoti- hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksessa käynnistyy uusi seudullinen kehittämishanke ”Mun päiväkoti –päijäthämäläiset lapset oppimisympäristöjen innovoijina”. Hankkeessa on mukana kehittämispäiväkoteja yhdeksästä Päijät-Hämeen kunnasta. Hankkeen toteuttamiseen on saatu Opetushallituksen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen suunnattua valtionavustusta. Hankkeessa kehitetään päiväkotien sisätiloja mahdollistamaan entistä paremmin liikkumista, leikkimistä ja monipuolista pedagogista toimintaa. Hankkeessa on mukana Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita opettajien johdolla. Orimattilasta hankkeeseen osallistuu kaksi kehittämispäiväkotia.


Edivan kehittämisvalikko
Orimattilan varhaiskasvatuksessa tehdään jatkuvaa kehittämistyötä. Kehittämisvalikko antaa valmiita työvälineitä (esimerkiksi vasuun tai henkilökunnan arviointiin liittyviä lomakkeita), joita muokkaamme Orimattilan varhaiskasvatuksen tarpeisiin.


OPH:n Hanke - Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta

Hankkeella tavoitellaan Orimattilan kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden laadun parantamista yhteistyössä Orimattilan kaupungin yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien kanssa.
Hanke-esittely: HANKE-esittely s-2017.pdf

Hankkeen tuotoksena on julkaistu esitteet liittyen kasvun ja oppimisen tukeen sekä vieras- ja monikielisten lasten tukemiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa:
tuen esite-vanhemmat 2017.pdf
tuen esite-työntekijät 2017.pdf
Vieras- ja monikielisten lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa:
esite-vanhemmat 2017.pdf
esite-työntekijät 2017.pdf

Hanke on päättynyt 31.12.2017.

LAPSIPERHEIDEN PALVELUIDEN ASIAKASRAATI

Lapsiperheille on tarjolla paljon mukavaa toimintaa Orimattilassa! Toiminnan taustalla on useita eri toimijatahoja, jotka ovat kiinteästi tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan! Palveluiden kehittämiseksi, näkökulmien avartamiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi Orimattilaan perustettiin vuonna 2016 lapsiperheiden toimijoiden Asiakasraati.

Asiakasraadin tarkoituksena on saada asiakkaiden/ palvelun käyttäjien mielipiteet ja kokemukset toiminnan kehittämisen ja suunnittelutyön pohjaksi. Asiakasraati toimii osana Lapsiperhetoimijoiden verkostoa. Raatiin valitaan 6-10 henkilöä. Raati kokoontuu sovittuina ajankohtina viisi kertaa vuodessa, elokuussa, lokakuussa, tammikuussa, maaliskuussa ja toukokuussa. Toimintakausi on aina yksi vuosi.

Asiakasraadille voi lähettää postia osoitteeseen: lapsiperheidenasiakasraati(at)orimattila.fi