Varhaiskasvatuspalvelut

AJANKOHTAISTA

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Tulevana syksynä 2024 esiopetuksessa aloittavat vuonna 2018 syntyneet lapset.

Elokuussa 2024 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 1. – 10.2.2024 ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuslinkki löytyy Pedanet- sivustolta  https://peda.net/orimattila/v/hpl Jos sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä Sivistyspalvelukeskuksesta os. Pappilantie 2.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, sitä haetaan samalla lomakkeella.

Perusopetuslain mukaisesti järjestettyä esiopetusta annetaan ajalla 12.8.2024 – 28.5.2025 päiväkodeissa ja kouluissa. Pelkkään esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus koulukuljetukseen, mikäli matka esiopetukseen on yli 3 kilometriä tai vaarallinen kulkea. Tulostettava koulukuljetushakemus löytyy Pedanet-sivustolta https://peda.net/orimattila/v/esiopetus/tl Koulukuljetushakemuksia saat tarvittaessa myös päiväkodista tai Sivistyspalvelukeskuksesta.

Hakulomakkeet tulee palauttaa viimeistään 10.2.2024 mennessä joko päiväkoteihin tai osoitteella: Orimattilan sivistyspalvelukeskus, varhaiskasvatus, Pappilantie 2 PL 44, 16301 Orimattila. Kuoreen tieto Esiopetuskuljetushakemus.

Esiopetuksen paikkapäätökset annetaan viimeistään toukokuun aikana.


VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Syksyllä 2024 tarvittavia varhaiskasvatus- ja kerhopaikkoja toivotaan haettavaksi jo 1. - 10.2.2024 ensisijaisesti sähköisesti  https://peda.net/orimattila/v/hpl. Jos sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta os. Pappilantie 2.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden lasten varhaiskasvatustarpeen mukaan, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve aiheutuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta eikä varhaiskasvatuksen tarve näin ollen ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Yksityisessä päiväkotitoiminnassa on käytössä varhaiskasvatuksen palveluseteli (ei koske esiopetusta). Orimattilan palvelusetelipäiväkodit löytyvät Pedanet-sivustolta https://peda.net/orimattila/v/yv Päällekkäisyyksien välttämiseksi toivotaan hakua joko yksityiseen tai kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Tarvittaessa lisätietoja esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen menettelystä:

palvelupaallikot@orimattila.fi

SivistysvaliokuntaLapsen varhaiskasvatuksessa kokemaa laatua kehitetään tuoreeseen nykytila-analyysiin perustuen (7.8.2023)

Reunamo Education Research on selvittänyt mitä varhaiskasvatuksemme arjessa oikeasti tapahtuu. Toimintamme observointi ja muu aineistonkeruu toteutui kevättalvella 2023. Aineisto analysoitiin ja vertaisarvioitiin tilastollisesti. Lisätietoa menetelmästä Kehittävä Palaute - Reunamo Education Research Oy

Nykytila-analyysi tuo esiin tarkasteltujen lapsen hyvinvoinnin osatekijöiden, oppimisen, liikkumisen, emootioiden ja sosiaalisuuden, kytköksen toimintakulttuuriin - tapaamme toimia. Vahvuuksiamme ovat valtakunnallisesti vertailtuna runsas ulkoilu sekä tuetun leikin, erityisesti roolileikin, määrällinen osuus. Saatujen tulosten perusteella on kuitenkin syytä kehittää ulkoilun mahdollisuuksia ja pedagogisia tavoitteita. Myös lapsen myönteisten oppimiskokemusten ja riittävän liikkumisen mahdollistaminen leikin äärellä vaatii huomiotamme.

Kehittämiskohteenamme on nyt alkavana toimintavuonna erityisesti aikuisen osallistuva, leikkiä kannatteleva ja lapsen oppimiskokemukset mahdollistava rooli. Henkilökuntamme on myös aloittanut ja osallistuu vielä syksyn ajan pedagogista laatua, jaettua johtajuutta ja vastuuta kehittävään prosessikoulutukseen, joka käsittää useampia koulutuspäiviä vielä syksyn aikana.

Otamme kehittämistoiminnassamme käyttöön Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin laadunarviointijärjestelmän. Yksikkökohtaiset tulokset pyritään esittelemään kesään 2024 mentäessä. Seudullinen arviointi kohdentuu alkavana toimintavuonna esiopetukseen ja siinä myös huoltajilla on vastausmahdollisuus. Kyselyn ajankohta ajoittuu talveen 2024.

Lisätietoja:
johanna.lepisto@orimattila.fi
puh. 040 540 1351


Orimattilan vakadigi-sivusto

Orimattilan varhaiskasvatuksen digihankkeiden tuottama vakadigi-sivusto on julkaistu. Toivomme, että sivusta on pedagogista tukea ja ihmettelyn iloa kaikille aiheesta kiinnostuneille. Sivusto on päivittyvä alusta, johon kootaan jatkuvasti uutta tietoa.


Orimattilan vakadigi-sivusto

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin päiväkotitoiminta. Esiopetusta järjestetään päiväkotien lisäksi muutaman koulun yhteydessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä