Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen kesäpäivystys

Varhaiskasvatuksessa on menossa päivystysaika. Päivystys kestää 6.7-2.8 välisen ajan. Päivystävät päiväkodit ovat:

- Lintulan päiväkoti (Myllylä)
- päiväkoti Lilliputti
- Pennalan päiväkoti (Peltola, Kuivanto, Artjärvi, Luhtikylä)

Perhepäivähoito on jakautunut pääsääntöisesti omien varahoitoyksiköiden mukaisesti.

Hyvää kesää kaikille!

TIEDOTE 30.4.2020

TIEDOTE 30.4.2020

Hyvät huoltajat!

Hallituksen uusi päätös ja ohjeet

Hallitus päätti neuvottelussaan eilen 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoit-teet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen. Kan-sainväliset ja kotimaiset kokemukset ovat osoittaneet, että lasten rooli koronavirustartuntojen levittäjinä ei ole samankaltainen kuin aikuisilla. Lapset eivät juurikaan ole tartunnan lähteitä. Nykytiedon perusteella koulujen ja varhaiskasvatuksen avaaminen on tällöin turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle.

Ohjeissa turvalliseen varhaiskasvatukseen muistutetaan yhä sitä, että kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjei-den mukaisesti koronavirustestiin.

Riskiryhmiin kuuluvien kohdalla hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhais-kasvatukseen.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja ja ohjeistuksen mukaisesti sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Vaikutukset asiakasmaksuun

Poikkeusolojen asiakasmaksuhyvitykset on toteutettu sivistys- ja hyvinvointi valiokunta vahvistamien ohjeiden mukaisesti niin, että kaupungin varhaiskasvatuksessa olevien lasten asiakasmaksuja ei peritä niiltä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa kotona koronavirustartunnan aiheuttamana poikkeusoloaikana 17.3.-13.5.2020.

Kesän asiakasmaksuista ja niiden mahdollisista hyvityksistä päättää Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta. Seu-raava valiokunnan kokous on 5.5.2020.

Muuttuvasta tilanteesta johtuen ja valiokunnan asiakasmaksupäätösten jälkeen, toteutamme uuden lomakyselyn vielä toukokuun alussa, jotta saamme teiltä uudet ajantasaiset tiedot lasten läsnäoloista. Tämä kysely toteutetaan TietoEdun kautta.

Varhaiskasvatuspalvelut toivovat, että huoltajat odottavat tietoa asiasta nyt rauhassa.

Kiittäen vs. varhaiskasvatusjohtaja Kati Hostikka

TIEDOTE 28.4.2020

Päätökset esiopetus- ja päivähoitopaikoista toukokuun alussa

Varhaiskasvatuspalveluissa valmistellaan päätöksiä esiopetuspaikoista ja pienempien lasten päivähoitopaikoista. Esiopetuksen osalta päätöksiä pyritään tekemään 30.4. alkaen. Tarkoituksena on saada ne valmiiksi toukokuun ensimmäisellä viikolla.

Tiedot varhaiskasvatuksen piiriin ilmoitettujen uusien lasten hoitopaikoista ilmoitetaan mahdollisimman pian esiopetuspäätösten jälkeen.

Lisätiedot: 

Vs. varhaiskasvatusjohtaja Kati Hostikka, puh. 040 540 1351

MUISTUTUS! 18.4.2020

 TARVITSEMME KEVÄT JA KESÄAJAN LAPSENNE HOIDON TARPEET JA LOMA-AJAT 20.4 KLO 12 MENNESSÄ TIETOEDUUN SEKÄ LISÄKSI SÄHKÖPOSTIIN TAI LOMAKKEELLA PALAUTETTUNA!

 

Tarvitsemme lapsenne kevät – ja kesäajan hoidon tarpeet ja lomat ajat 20.4.2020 klo 12 mennessä.

Useammalta nykyiseltä esioppilaalta puuttuu edelleen kesäajan palveluntarpeen muutokset. Ilmoita päiväkodin johtajalle esioppilaasi kesäajan palvelutarve ja ajanjakso viipymättä.

Kesäajalle nykyisen esioppilaan on mahdollista varata:

 • enintään 84h/kk (asiakasmaksu 60% täydestä kuukausimaksusta/kk)
 • 84-enintään 147h/kk (asiakasmaksu 80% täydestä kuukausimaksusta/kk)
 • yli 147h/kk (asiakasmaksu täysi kuukausimaksu/kk)


Aloitamme 21.4.2020 vahvistamaan kesäajan työntekijöiden työ- ja loma-aikoja. Jotta pystymme arvioimaan riittävän ja tarvittavan henkilöstömäärän, tarvitsemme ehdottomasti kaikkien varaukset ja lomatiedot.

Ilmoittakaa lapsenne kevään ja kesän hoidontarpeet ja lomat/poissaolot 20.4 klo  12 Tietoeduun ja lisäksi alla olevat tiedot päiväkodille tai perhepäivähoitoon sähköpostilla päiväkodin johtajalle / palvelupäällikölle (etunimi.sukunimi@orimattila.fi).

(voit siis kirjata nämä tiedot suoraan viestiin, ei tarvitse lomaketta palauttaa sähköisesti)

Varhaiskasvatuksen tarve ajalla 14.4-30.9.2020

Lapsen/lasten nimi ja yksikkö missä hoidossa:

Lapsi/lapset ovat lomalla/poissa:

Lapsi/lapset ovat hoidossa:

Muistathan käydä merkitsemässä samat hoitoajat ja poissaolot myös Tietoeduun. Mikäli et vielä tiedä tarkkoja hoitoaikoja, merkitse ajaksi klo 9-15.

 

Kiittäen varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi

Lisätietoja oman lapsenne päiväkodin johtajalta tai perhepäivähoidossa palvelupäälliköltä

Tiedote nykyisten esioppilaiden huoltajille 9.4.2020

Hei, hyvät nykyisten esioppilaiden huoltajat!

 

Saimme asiakaspalautetta, ettei esioppilaalle pääse kesäajalle laittamaan hoitoaikoja ja poissaoloja. Kiitos siitä aktiiviselle huoltajalle! Pahoittelut, tämä on ihan meidän virheemme.

Asiaan löytyikin vastaus. Teidän esioppilailla on sijoitus- ja päätökset voimassa nykyisin vain toukokuun loppuun saakka. Tietoedun hoitoaikojen ilmoittaminen on siis käsikädessä tuon sijoituksen kanssa.

Kesäajaksi, kun maksuton esiopetus poistuu, teemme kaikille esioppilaille uudet sijoitukset ja päätökset maksimissaan heinäkuun loppuun saakka.

Kun saamme teiltä (mahdollisimman pian) tiedon lapselle varhaiskasvatuksen palvelutarpeesta kesäajalle, niin teemme pikimmiten uudet päätökset ja sijoitukset lapsellenne.

Tässä vielä valittavat palveluntarpeet:

-enintään 84h/kk (asiakasmaksu 60% täydestä kuukausimaksusta/kk)

-84-enintään 147h/kk (asiakasmaksu 80% täydestä kuukausimaksusta/kk)

-yli 147h/kk (asiakasmaksu täysi kuukausimaksu/kk)

 

Tämän jälkeen pääsette vahvistamaan kesäajalle Tietoeduun poissaolot ja hoitoaikavaraukset.

Tässä vaiheessa palauta 20. 4 mennessä lomakkeen tiedot päiväkotiin joko paperilla tai s-postilla ja ilmoita päiväkodin johtajalle esioppilaasi kesäajan palvelutarve ja ajanjakso.

 

Pahoittelut tilanteesta ja oikein hyvää pääsiäistä kaikille!

 

Terveisin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi

KYSELY VARHAISKASVATUKSEN TARPEESTA KEVÄÄLLÄ JA KESÄLLÄ 2020 (8.4.2020)

Valtioneuvosto jatkoi kevään ajan rajoituksia 13. toukokuuta asti (mahdollisesti lukukauden loppuun saakka). Hallituksen suositus on yhä edelleen se, että myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevat lapset pysyvät kotona, jos siihen on mahdollisuus. Kaupungin varhaiskasvatuksessa olevien lasten asiakasmaksuja ei peritä niiltä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa kotona koronavirustartunnan aiheuttamana poikkeusoloaikana 17.3.2020 alkaen edelleen niin kauan kuin poikkeusolot jatkuvat. Tarkennuksena maksuvapautukseen vaaditaan jatkossa 1.5 alkaen, että poissaolo on etukäteen ilmoitettu yksikköön Tietoedun kautta sulkuaikojen puitteissa.

Tulevan kevään ja kesän ennakointi on kovin haasteellista koronatilanteesta johtuen. Varhaiskasvatuksessa kartoitetaan parasta aikaa tulevan kevään ja kesän henkilöstötarpeita. Pyrimme nyt arvioimaan ja suunnittelemaan henkilöstön lomien ja poissaolojen ajankohtia niin, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän harmia yksiköiden toimintaan sekä tässä taloustilanteessa vähän sijaistarvetta

Jotta pystymme arvioimaan riittävän ja tarvittavan henkilöstömäärän, kartoitamme lasten hoidon tarpeita ja lomia/poissaoloja huhtikuusta syyskuulle saakka. Tämän vuoksi pyydämme teitä ilmoittamaan alla olevien ohjeiden mukaisesti tarvittavat tiedot.

 

Ilmoittakaa lapsenne kevään ja kesän hoidontarpeet ja lomat/poissaolot Tietoeduun 15.4 ja palauttakaa lisäksi vielä liitteenä olevan lomakkeen päiväkodille tai sähköpostilla päiväkodin johtajalle / palvelupäällikölle viimeistään 20.4.2020 tai s-postilla (etunimi.sukunimi@orimattila.fi).

 

Ymmärrämme, että monien teidän on mahdotonta tietää kovinkaan pitkälle lapsenne hoidon tarpeita tai lomia. Tärkeintä on, että ilmoitatte (sen tiedon varassa, mitä teillä nyt on) lapsenne hoidon tarpeet ja lomat ja poissaolot niin pitkälle kuin mahdollista. Tieto on ensiarvoisen tärkeää meille kevään ja kesän yksiköiden henkilöstösuunnitteluun. Kiitos!

HUOMIO! Ohjelma vaatii merkinnät koko viikolle. Jos loma (poissaolo) alkaa keskellä viikkoa, esimerkiksi tiistaina, on maanantaille laitettava alustava/arvioitu hoitoaika. Loma-/vapaapäiville laitetaan merkintä ´poissa´. Jos tarkka kellonaika ei ole tiedossa 20.4 mennessä, merkitkää ajaksi 9-15. Ilmoittakaa oikea aika Tieto Edun kautta myöhemmin ilmoittamaamme aikaan mennessä. Tietoeduun tullaan hankkimaan huhtikuun aikana uusi lomaosio, jonka käyttöönotosta sekä lopullisesta kesäajan hoitoaikojen ja lomien ilmoittamisesta tiedotetaan myöhemmin.

Alustavan suunnitelman mukaan päivystysaika tulevana kesänä on 6.7.-2.8.2020. Osa päiväkodeista on tuolloin suljettuina ja päivystävinä päiväkoteina toimivat Pennalan ja Lintulan päiväkodit. Päivystysaika ja yksiköt varmistuvat koronatilanteen edetessä.

Muistutuksena kesäajan maksuihin liittyen: Kaikki lapset, joilla kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään elokuussa 2019 ja laskutettuja kuukausia on 11, ovat oikeutettuja maksuvapaaseen heinäkuuhun. Jos edellytykset maksuvapaaseen heinäkuuhun eivät täyty, ja lapsi on poissa koko kuukauden, peritään puolen kuukauden maksu. Koko maksu peritään, vaikka läsnäolopäiviä olisi vain yksi.

Esiopetus päättyy 29.5.2020. Muistattehan elokuussa 2020 koulunsa aloittavan lapsen kohdalla asiakasmaksumuutoksen 30.5.-31.7.2020. Korotettu maksu peritään ko. ajalta varattujen tuntien mukaan seuraavasti:

 • enintään 84h/kk (asiakasmaksu 60% täydestä kuukausimaksusta/kk)
 • 84-enintään 147h/kk (asiakasmaksu 80% täydestä kuukausimaksusta/kk)
 • yli 147h/kk (asiakasmaksu täysi kuukausimaksu/kk)

Elokuussa 2020 koulunsa aloittavien lasten varhaiskasvatusoikeus päättyy 31.7.2020. Muistattehan tehdä kirjallisen irtisanomisen aiemmasta varhaiskasvatuksen päättymisestä (koskee vain kouluunlähtijöitä).

Varaathan varhaiskasvatusta vastuullisesti.  Jos lapselle varataan varhaiskasvatuspaikka koskien kesän loma-aikoja ja siihen liittyvää päivystysaikaa, eikä paikkaa peruta 7.6 mennessä, peritään puolet kuukausimaksusta. Vaikka lapselle ei ole määrätty kuukausimaksua, peritään käyttämättömästä paikasta puolet pienimmästä perittävästä maksusta (=13,50€).

 

Kiittäen varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi

Lisätietoja miia.kemppi@orimattila.fi

TIEDOTE 01.04.2020 klo 17

Hyvät huoltajat!

 

Etäopetus jatkuu esiopetuksessa!

Varhaiskasvatus jatkuu nykyisellään. Päiväkodit ja perhepäivähoito toimivat lähes normaalisti edelleen. Opetusministeriö Li Andersson kannustaa, että kaikkien vanhempien tulisi pitää lapsensa kotona, mikäli se suinkin on mahdollista. Varhaiskasvatusta järjestetään niille lapsille ja perheille, joiden lasten hoitoa ei voida muulla tavoin järjestää. Kaupungin varhaiskasvatuksessa olevien lasten asiakasmaksuja ei peritä niiltä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa kotona koronavirustartunnan aiheuttamana poikkeusoloaikana 17.3.2020 alkaen edelleen.

Valtioneuvosto jatkaa rajoituksia lähiopetuksessa eri koulutusasteilla mm esiopetuksessa. Tämä tarkoittaa, että opetuksen poikkeusjärjestelyjä jatketaan 13. toukokuuta asti. Opetusta jatketaan pääosin etäopiskeluna ja muilla siihen verrattavilla menetelmillä. Hallituksen suositus on yhä edelleen se, että myös varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja 1.–3.-luokilla olevat lapset pysyvät kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Valtioneuvosto varautuu kuitenkin jo samalla poikkeusjärjestelyjen jatkamiseen lukukauden loppuun asti, mikäli epidemian rajoittaminen sitä vaatii. Varautuminen tehtäisiin tarvittaessa jatkamalla edelleen valmiuslain mukaista käyttöönottoasetusta ja soveltamisasetusta toukokuun loppuun asti. Näin koronavirusepidemian rajoittamiseksi tarvittavat toimet voidaan arvioida uudelleen huhtikuun lopussa.

 

Tilannekuva Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä 1.4.2020 klo 12

Päijät-Hämeessä varmistettuja koronatartuntoja on todettu 32 (muutos edellispäivään +1). Näytteitä on otettu noin 603. Sairaalahoidossa on 7 potilasta, joista tehohoidossa 3.

Epidemiatilanne on Päijät-Hämeessä tällä hetkellä vakaa. Yhtymällä on hyvä valmius, jos koronaan sairastuneiden määrä alkaa kasvaa.

Koronaepidemia huolettaa ja ahdistaa monia. Huoliin on tarjolla monipuolista tukea sekä vapaaehtoisten että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tuottamana. Kooste puhelinnumeroista ja palveluista löytyy osoitteesta www.phhyky.fi/korona-ahdistusapu .

 

Kiittäen varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi

Lisätietoja miia.kemppi@orimattila.fi

Toimintaohje tilanteessa, jossa kriittisellä toimialalla työskentelevä tarvitsee lapselleen hoitopaikan kiireellisellä aikataululla 30.3.2020

Alla Orimattilan varhaiskasvatuksen ohjeita tilanteeseen, jossa lastenhoidon järjestelyt poikkeusaikana ovat esteenä työvuoroon lähtemiselle.

NYKYISET ASIAKKAAT:

Tilanne, jossa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen hoitoaikaa on tarve äkillisesti jatkaa iltaan ja/tai yöhön:

Lapsen normaalina hoitoaikana (hoitopaikan aukioloaikana):

 • Ole yhteydessä hoitopaikkaan ja sovi asia. Perhepäivähoidon osalta ota yhteyttä omaan palvelupäällikköön ja etukäteen varahoitopaikaksi sovitun päiväkodin johtajaan. Hoito pyritään järjestämään välittömästi, joko lapsen omassa päiväkodissa tai muussa varhaiskasvatusyksikössä.

Lapsen normaalin hoitopaikan aukioloajan ulkopuolella:

 • Ole yhteydessä varhaiskasvatuksen poikkeusajan palvelunumeroon puh. 044-7813845. Hoito pyritään järjestämään välittömästi.

Toimita siirryttäessä toiseen yksikköön lapsen perustiedot poikkeusoloaikana lomake!  lomake löytyy https://peda.net/orimattila/v/lomakkeita

Huom! Vuorohoitoon ei ole subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta.

Varhaiskasvatuslain (1.9.2018 13 §) mukaan vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi (1.9.2018 13 §)

Huoltajien säännöllisen vuorotyön ajaksi lapselle järjestetään varhaiskasvatusta illalla, yöllä ja viikonloppuna Orimattilassa Lintulan vuoropäiväkodissa. Harrastustoiminta ei oikeuta vuorohoitoon.

 

UUDET ASIAKKAAT:

Tilanne, jossa lapselle tarvitaan pikaisesti hoitopaikkaa päivä-, ilta- tai yöajalle, eikä lapsella ole aikaisempaa kunnallista hoitopaikkaa.

Tilanne, jossa lapsi on yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja hoitoajan laajentaminen ei ole kyseisellä palveluntuottajalla mahdollista.

 • Ota arkisin klo 9-15 yhteys varhaiskasvatuksen palvelupäälliköihin (Kati Hostikka puh. 040 540 1352, Elina Riihimäki puh. 044 781 3618).
 • Muuna aikana yhteys klo 15 jälkeen ja viikonloppuisin varhaiskasvatuksen poikkeusajan palvelunumeroon puh. 044-7813845.
 • Hoitopaikan järjestäminen aloitetaan välittömästi.
 • Orimattilan kaupungin varhaiskasvatus laskuttaa hoitoajalta voimassa olevien maksuperusteiden mukaisen maksun.

Palauta lapsen perustietoja poikkeusoloaikana täytetty lomake siihen päiväkotiin, mihin sait lapsellesi paikan kiireellisen tarpeen vuoksi. Lomake löytyy https://peda.net/orimattila/v/lomakkeita.

Varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi p. 040 540 1351, miia.kemppi@orimattila.fi

TIEDOTE 30.3.2020 klo 17

Hyvät huoltajat!

Kriittisten alojen yllättävät ja kiireelliset lastenhoitojärjestelyt

Orimattilan kaupunki on laatinut toimintaohjeen koronaviruksen johdosta kriittisten alojen henkilöstöön kuuluvien lapsien yllättäviin päivä, ilta-, viikonloppu- ja yöhoitoihin lyhyellä järjestelyajalla. Toimintaohje on liitteenä sekä luettavissa varhaiskasvatuksen pedanet -sivuilla https://peda.net/orimattila/v.

Hoitoaikojen lukitusaikojen palautus 1.4.2020 klo 8 alkaen ja hoitoaikojen varaukset

Poikkeusolojen käynnistymisen alkaessa tiedotimme teille hyvät huoltajat hoitoaikojen ilmoittamisen lukitusaikojen poistamisesta tässä poikkeustilanteessa. ”Tietoedun hoitoaikojen ilmoittamisen ohjeissa on aiemmin kirjattu: Hoitoajat tulee ilmoittaa viikkoa aiemmin, sunnuntaihin klo 24.00 mennessä. Tämän jälkeen hoitoajat lukittuvat eikä hoitoaikavarauksia voi muuttaa.”

Nyt poikkeusoloaikaa on kulunut parisen viikkoa. Hoitoaikojen ilmoittamisen lukitusaikojen poistaminen on haastanut meitä varhaiskasvatuksessa mm. yksikön aukioloaikojen, työntekijöiden työaikojen ja ruokatilauksien suhteen. Osa huoltajista ei ole muistanut ilmoittaa myös ryhmiin äkillisiä hoidon tarpeen muutoksia.

Jotta meillä on varattuna riittävä määrä ruokaa ja yksikkömme on avoinna lasten hoidon tarpeiden ajan mukaisesti ja henkilöstöä on paikalla, joudumme palauttamaan lukitusajat 1.4.2020 ja klo 8.00 alkaen.

Tämän vuoksi teidän huoltajien tulee käydä merkitsemässä ajantasaiset hoitoaikavaraukset 1.4 klo 8 mennessä kuluvalle viikolle 14 ja seuraavalla viikolle 15. Tämän jälkeen muutokset alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Jos lukitusajan jälkeen hoidontarve muuttuu, huoltajan tulee olla yhteydessä lapsen ryhmän henkilökuntaan tai yksikön esimieheen tai perhepäivähoidon varapäiväkodin esimieheen. Henkilökunta tarkistaa, onko hoito mahdollista toteuttaa toivottuna ajankohtana. Pyrimme huomioimaan yllä esitellyn toimintaohjeen mukaisesti yllättävät joustot koronatilanteen vuoksi kriittisillä aloilla työskenteleville. Lukitusajalla voi ilmoittaa äkillisen poissaolon Poissaolot-kohdassa. Poissaoloja voi ilmoittaa kaksi päivää kerrallaan. Pika- ohjeen hoitoaikojen ilmoittamiseen löydät varhaiskasvatuksen pedanet- sivuilta https://peda.net/orimattila/v/spl2/val/tol .

Käythän tarkistamassa lapsesi hoitoaikavaraukset erityisesti tuleviksi 14- 15 viikoiksi. Kuluvan viikon sunnuntaina klo 24 mennessä, hoitoajat viikolle 16 tulee ilmoittaa. Meidän työtä helpottaa lasten ajantasaiset hoitoaikavaraukset Tietoedussa.

 

Chat -palvelua perheille

En jaksa-chat on nyt avoinna lasten ja nuorten vanhemmille! Chatin löydät osoitteesta: https://enjaksa.fi/ph/ .

En jaksa -chatissa ratkotaan arjen ongelmia. Keskusteluapu on suunnattu lasten ja nuorten vanhemmille ja jutella voi esimerkiksi lasten kasvatuksesta, korona-huolista, parisuhteesta, lasten käytöksestä tai omasta jaksamisesta. Vastaajat ovat yhtymän toiminta-alueen ammattilaisia. Chat on avoinna:

◦Ma klo 9-11
◦Ti klo 9-11
◦Ke klo 16-18
◦To klo 12-15
◦Pe klo 12-15

 

Kiittäen varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi

Lisätietoja miia.kemppi@orimattila.fi

Koronatilanne

Tiedote 26.3.2020

Hyvät huoltajat! Koronatilanteen vuoksi suurin osa teistä huoltajista on järjestänyt lastenhoidon kotona tässä poikkeustilanteessa. Muistuttelemme, että varhaiskasvatuksen perheohjaaja sekä erityisopettajamme ovat käytettävissä myös poikkeusoloje...

Varhaiskasvatuksen Perheohjaaja poikkeusolojen aikana 26.3.2020

Perheohjaaja on käytettävissä myös poikkeusolojen aikana. Palvelua tarjotaan edelleen samoin kuin normaalitilanteessa, mutta työskentely toteutetaan etänä niin pitkälle kuin mahdollista. Voit myös laittaa sähköpostia, WhatsApp-viestin tai tekstivi...

TIEDOTE 23.3.2020 klo 19

Hyvät huoltajat! Koonnit Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tämän päivän tilannekuvasta Päijät-Häme on siirtynyt epidemiavaiheeseen. Kaikkia tarpeettomia tapaamisia, erityisesti yli 2-3 hengen ryhmissä tulee välttää. Tämä koskee myös suurempia pe...

TIEDOTE 19.3.2020 klo 17

Hyvät huoltajat! Korona- tilanne muuttuu nopeasti ja sen vaikutukset ovat hyvin laajoja ja moninaisia. Orimattilassa tilannekuvaa seurataan kaiken aikaa. Lapsimäärät ovat tippuneet huomattavasti. Ensi viikon aikana kartoittelemme Korona-tilantee...

Tiedote esiopetuksen etäopetuksesta 19.3.2020 klo 9

Tervehdys vanhemmat! Meitä kaikkia koskettaa poikkeusolot. Tuemme teitä vanhemmat eskarilaisen oppimisen polulla. Kevät on pitkällä ja paljon olemme ehtineet jo harjoitella asioita. Lapsen ollessa kotona esiopetus jatkuu kotona vanhempien avustu...

TIEDOTE 18.3.2020 klo 16

Poikkeusolojen vaikutukset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin! Tänään hallituksen tiedotustilaisuudessa opetusministeriö Li Andersson tiedotti, ettei varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa ole huomioitu poikkeusoloja. Kunnat päättävät edelleen v...

TIEDOTE 18.3.2020 klo 11

OIKEUS ESIOPETUKSEN LÄHIOPETUKSEEN ON NIIDEN HUOLTAJIEN LAPSILLA, JOIDEN HUOLTAJAT TOIMIVAT YHTEISKUNNAN TOIMINTOJEN KANNALTA KRIITTISILLÄ ALOILLA! HYVÄT HUOLTAJAT! Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja n...

TIEDOTE 17.3.2020 klo 17

HYVÄT HUOLTAJAT JA VANHEMMAT Kuluvan viikon aikana on havaittu lapsimäärissä suurta vähenemistä hallituksen toimenpiteiden ja suositusten vuoksi. Kiitos siitä teille, olette ottaneet uhkan vakavasti. Tämän päivän kartoituksen perusteella tilanne ...

TIEDOTE 16.3.2020

Hallituksen päätösten vaikutukset Orimattilan varhaiskasvatuspalveluihin ja esiopetukseen! Hallitus päätti maanantaina poikkeuksellisista, käytännössä kaikkien kansalaisten arkeen vaikuttavista rajoitustoimenpiteistä koronavirusepidemian hillits...

Hyvät huoltajat ja perheet!

15.3.2020 Koronavirustartunnan (COVID-19) saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa. Toimimme Orimattilan varhaiskasvatuspalveluissa kansallisten ja alueellisten ohjeistusten mukaan. Kunnan palveluissa on varauduttu koronav...

Hyvät perheet ja huoltajat!

13.3.2020 Eilen valtakunnallisesti hallitus on antanut uusia linjauksia ja suosituksia koronatilanteeseen. Orimattilan kaupunki ja varhaiskasvatuspalvelut pyrkivat omilla toimillaan ehkäisemään koronaviruksen leviämistä. Kaupunki toimii valti...

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin päiväkotitoiminta. Esiopetusta järjestetään päiväkotien lisäksi muutaman koulun yhteydessä.

AJANKOHTAISTA

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Elokuussa 2020 alkavaan esiopetukseen ilmoittaudutaan 20.1.-14.2.2020 ensisijaisesti sähköisesti tai hakulomakkeilla. Paperilomakkeita saa päiväkodeista sekä sivistyspalvelukeskuksesta, os. Pappilantie 2, 16300 Orimattila. Mikäli lapsi tarvitsee e...

Orimattilan varhaiskasvatuksessa tapahtuu

Ilo kasvaa liikkuen-ohjelma
Pennalan ja Myllylän päiväkodit ovat mukana Ilo kasvaa liikkuen-ohjelmassa, jonka tavoitteena on lisätä lasten päivittäisen liikunnan määrää.
Ilo kasvaa liikkuen

Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto - Loisto
Orimattilan varhaiskasvatus on mukana opetushallituksen koordinoimassa toiminnassa, jolla lisätään ja vahvistetaan varhaiskasvatuksen toimijoiden kehittämisosaamista sekä hyvien käytäntöjen jakamista alueellisesti ja kansallisesti. Keskeisinä teemoina ovat pedagogiikka, toimintakulttuuri, johtaminen sekä seuranta ja arviointi.


Tää on se mun paikka -hanke
Tää on se mun paikka -hankkeen tarkoituksena on tukea lasten ja aikuisten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen opettelua varhaiskasvatuksessa. Hanke suunnitellaan ja toteutetaan pääosin verkossa tapahtuvalla tiimivalmennuksella. Tiimivalmennus perustuu tutkimustietoon ja sen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja syventää varhaiskasvattajien menetelmällistä osaamista.

Näkyväksi -hanke
Kehittämistyössä etsitään uudenlaisia tapoja vahvistaa lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia oppimisympäristöjä. Kehittämistyössä merkittävässä roolissa on henkilöstön oman toiminnan reflektointi ja henkilöstön toiminnan näkyväksi tekeminen videointia käyttäen. Reflektoinnin kautta näkyväksi tuleviin kehittämisen kohteisiin lähdetään kehittämään uudenlaisia työtapoja tai työmenetelmiä. Kehitettyjä työtapoja pilotoidaan ja edelleen kehitetään seudullisessa yhteistyössä.

Ruokakunta -hanke
Hankkeen päämäärä:
Varhaiskasvatuksen ruokailu ja ruokakasvatus, niihin vaikuttavat toimijat ja prosessit tehdään systeemisesti näkyviksi kunnissa.
Sitoutetaan koko kunta ottamaan terveyttä ja hyvinvointia tukeva ruokailu ja ruokakasvatus osaksi kunnan jatkuvaa perustoimintaa.
Kehittää toimintamalleja ja mittareita, joiden avulla varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksen sisältöjä integroidaan kuntien ja maakuntien toimintaan ja keskeisiin asiakirjoihin: palvelusopimuksiin, varhaiskasvatussuunnitelmaan ja hyvinvointisuunnitelmaanindikaattoreineen.
Luoda toimivia tapoja tuoda alueellinen ja maakunnallinen tuki kuntien toiminnalle.

Tasa-arvo hanke
Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019 on tarkoitettu tarkoitettu esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen laadun, toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen. Avustuksen avulla varmistetaan esioppilaan järjestämisen kannalta välttämätön ja riittävän varhainen tuki. Varhaiskasvatuksen kiertävän opettajan ja lastenhoitajan tuki mahdollistaa oppimisvaikeuksia omaavan tai haasteellisesti käyttäytyvän lapsen tuen esiopetusryhmässä. Lisäksi voidaan toteuttaa erilaisia joustavia opetusjärjestelyitä.


Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen

Hankkeella tavoitellaan 0-5- v. varhaisen tuen palveluiden laadun parantamista monialaisesti eri toimijoiden kanssa, huomioiden yksityinen varhaiskasvatus. Tavoitteena on uusien toimintamallien kehittäminen päiväkotien, perhepäivähoidon sekä avoimen toiminnan ympäristöissä. Kehittämistyöllä voidaan vaikuttaa laajasti koko kaupungin lapsiperheisiin ja tavoittaa varhaisessa vaiheessa riskiryhmissä olevia lapsia ja perheitä. Tavoitteena on lisätä osaamista ja resursseja varhaiseen puuttumiseen ja tukeen, vanhempien kanssa tehtävään työhön sekä luoda uusia toimintamalleja ja tavoitettavuutta etenkin perheille, joissa on riski syrjäytymiselle. Hankkeen ajaksi on palkattu yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja vuoden 2020 loppuun saakka.