Koulujen hyvinvointityö

Alakoulujen hyvinvointityö


Hei kaikki alakoululaisten huoltajat!
(syyskuussa lähetetty wilmaviesti)

Lasten ja nuorten mielialaan liittyvä oireilu on lisääntynyt. Se ei voi olla vaikuttamatta koulussa toimimiseen ja oppimiseen. Tämä lähtökohta on ollut pohjana Orimattilan kaupungin alakouluissa alkaneille viikoittaisille hyvinvointitunneille. Näemme kouluissa tehtävän hyvinvointityön tärkeänä osana oppimisen tukemista. Vain hyvinvoiva lapsi oppii ja rakentaa itselleen mielekästä tulevaisuutta. 

Opetuksen järjestäjän on luotava edellytykset oppimisen edistämiselle, osallisuudelle ja kouluun kiinnittymiselle. Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Hyvä opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutussuhde edistää kouluun kiinnittymistä. Huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista.  

Orimattilan kaupungin perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 vahvistetaan lasten hyvinvoinnin tukemista, yhteisöllistä vuorovaikutusta ja kouluun kiinnittymistä kaupunkikohtaisella opetussuunnitelmaan liitetyllä hyvinvointiohjelmalla 1.8.2023 alkaen. Uudistukseen liittyen Orimattilan kaupungin perusopetuksen koulujen koko henkilöstö kävi elokuussa Mieli ry:n koulutuksen hyvinvointitaitojen opettamisesta.  

Koulujen lukujärjestyksiin on osoitettu hyvinvoinnin ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen yksi tunti viikossa. Sisällöt on nostettu nykyisestä opetussuunnitelmasta eikä se lisää oppilaiden viikkotuntimäärää. Sisällöt on jaoteltu alueellisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteiden alle. Aihealueet ovat: 1. Osallisuus ja yhteisöllisyys 2. Mielen hyvinvointi, 3. Arjen turvallisuus ja 4. Terveelliset, elintavat. Näihin aihealueisiin liittyen harjoittelemme kaikissa Orimattilan luokissa mm. kaveritaitoja, tunnetaitoja, itsesäätelyä, omien vahvuuksien tunnistamista, turvataitoja, ristiriitojen ratkaisua, rentoutumista, medialukutaitoa sekä liikunnan, luonnon ja unen vaikutusta hyvinvointiimme. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa (TAO) hyvinvointityö on osa sosiaalisten ja kommunikointitaitojen opettamista. 

Asia koetaan erittäin tärkeäksi ja siksi opetuspalveluihin on palkattu hyvinvointiopettaja/hyvinvointikoordinaattori. Opettajan palkkaamiseksi on haettu opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta. Tämä avustus kestää lukuvuoden 2023-2024 loppuun saakka. Sama opettaja toimii myös koulujen hyvinvointivastaavien ohjaajana. Hyvinvointivastaavien tehtävät painottuvat kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen huomioiden niin lapset kuin aikuisetkin. Taustalla tehdään siis tärkeää, vaikkakin teille huoltajille ehkä vähemmän näkyvää työtä.  

Koulujen hyvinvointityö on myös paljon muuta. Hyvinvointi on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto, KiVa-koulu -toiminta, välkkärit, oppilaskuntatoiminta, ylipäätään kaikki yhteisölliset toimintatavat tukevat kouluyhteisön hyvinvointia koko koulupäivän ajan. Näihin hyvinvoinnin talkoisiin osallistuvat koulussa toimiva henkilöstö mukaan lukien opiskeluhuollon psykologit, kuraattorit ja terveydenhoitajat.  

Mielenkiinnolla ja odottavin mielin aloitamme tätä lukuvuotta tämän tärkeän asian äärellä.  

 

Terveisin opetuspäällikkö Jarno Ovaska ja hyvinvointiopettaja Kati Helviö 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä