TVT,iPadit ja koodaus

TVT, iPadit ja koodaus

Valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet:

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen


Tavoitteet

Oppilas vahvistaa tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Oppilasta ohjataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa oman opiskelunsa työvälineenä.

Oppilas harjoittelee laatimaan toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Oppilas harjoittelee kuvien ottamista ja videointia sekä niiden käsittelyä.


Sisällöt ja toteutus

Oppilaat pääsevät itse vaikuttamaan valinnaisaineen sisältöihin ja toteutukseen.

Sisällöt valitaan oppilasryhmän kanssa seuraavia soveltaen:

LAITTEEN HALLINTA

Tutustutaan iPadin ominaisuuksiin.

Harjoitellaan erilaisten iPad-sovellusten käyttöä.

SÄHKÖISET YMPÄRISTÖT

Harjoitellaan yhteisöllisen tiedon tuottamista ja hyödynnetään koulussa käytettäviä sähköisiä ympäristöjä (esim. peda.net, blogit).

Harjoitellaan tuotosten tallentamista ja jakamista pilvipalvelun avulla.

KOODAUS

Tutustutaan ja valitaan oppilasta kiinnostava ohjelmointisovellus, jolla harjoitellaan koodausta.

Harjoitellaan ohjelmoimaan toimiva ohjelma graafisessa ympäristössä.

KUVAUSTAIDOT

Harjoitellaan kuvankäsittelyä.

Harjoitellaan videokuvausta ja editointia toteuttamalla esimerkiksi pieni elokuva tai animaatio.

Arviointi:

Hyväksytty - hylätty