Retkeillen lähiympäristössä

Retkeillen lähiympäristössä

Valinnainen aine 5. lk, 1h/vko, 17 h syyslukukausi ja 19 h kevätlukukausi, yhteensä 36 h.

Tavoitteet

Valinnaisen aineen tavoitteena on innostaa ja syventää ympäristöopin ja liikunnan oppimista oppilaiden kanssa yhdessä suunnitellen. Tavoitteena on tutustua läheiseen kaupunki- ja luonto- ympäristöön retkeillen. Tavoitteet pohjautuvat ympäristöopin ja liikunnan opetussuunnitelman tavoitteisiin. (ympäristöoppi T1, T2, T6, T8, T9, T10 ja T16, liikunta T4,T5, T8, T10 ja T11)

Tavoitteiden toteuttaminen

Valinnaista oppiainetta on pääsääntöisesti tunti viikossa, mutta tunnit voidaan jakaa viikoille myös toisin riippuen oppituntien sisällöistä.

Oppilaiden kanssa yhdessä suunnitellut oppisisällöt sisältävät retkiä (mm. lintutornille, uimarannalle, museoihin) pyöräillen, kävellen ja mahdollisesti hiihtäen. Sisältöihin kuuluvat retkien suunnittelu, tavoitteet, liikkuminen, välineistö, eväät sekä kaupunki- sekä luontoympäristön havainnointi.

Sisällöt

Liikunnan sisällöistä tunneilla tuetaan fyysisesti aktiivisen toiminnan lisäämistä, vastuun ottamista omasta toiminnasta, välineistä ja yhteisistä asioista sekä oppilaiden minäkuvan vahvistumista.

Ympäristöopin sisällöistä tunneilla keskitytään vuorovaikutustilanteiden ja turvataitojen vahvistamiseen, terveyden edistämiseen, eliöiden tunnistamiseen sekä mm. kestävään kehitykseen oppilaiden näkökulmasta nähtynä.

Sisällöt tunneille suunnitellaan oppilaiden kanssa siten, että ne tukevat ympäristöopin ja liikunnan opetussuunnitelmiin kuuluvia laajempia kokonaisuuksia.

Arviointi

Hyväksytty-hylätty