Arjen taidot

Arjen taidot

Tavoitteet ja sisällöt
Arjen taidot valinnaisaineena tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden syventää itsestä huolehtimisen taitoja sekä käsitystä omasta ja yhteisestä hyvinvoinnista. Valinnaisaineessa syvennetään vastuunottamista omasta hyvinvoinnista harjoittelemalla esimerkiksi rahankäyttöön ja kuluttamiseen, kotitalouden alkeisiin, ensiapu- ja erätaitoihin ja sosiaaliseen mediaan liittyviä arkisia taitoja yhteisöllisiä, toiminnallisia ja teknologisia työtapoja hyödyntäen.
Arviointi hyväksytty/hylätty