Musiikki

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

3. luokka
T1, T2, T3, T4, T9
4. luokka
T1, T2, T3, T4, T9
5. luokka
T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8, T9
6. luokka
T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8, T9


T1 Rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

3. Luokka: Rohkaista oppilasta laulamaan ja kokeilemaan rohkeasti keho-, rytmi- ja melodiasoittimia muu ryhmä huomioiden.
4. Luokka: Rohkaista oppilasta laulamaan ja kokeilemaan rohkeasti keho-, rytmi- ja melodiasoittimia muu ryhmä huomioiden.
5. Luokka: Rohkaista oppilasta laulamaan ja kokeilemaan rohkeasti keho-, rytmi-, melodia- ja säestyssoittimia muu ryhmä huomioiden.
6. Luokka: Rohkaista oppilasta laulamaan ja kokeilemaan rohkeasti keho-, rytmi- melodia- ja säestyssoittimia muu ryhmä huomioiden.

T2 – Ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä
3. Luokka: Ohjata oppilasta laulamaan reippaasti, käyttämään kehorytmejä ja tutustuttaa oppilas melodiasoittimien alkeisiin.
4. Luokka: Ohjata oppilasta laulamaan reippaasti, käyttämään monipuolisesti kehorytmejä ja laajentaa melodiasoittimien soittotaitoa osana yhteissoittoa.
5. Luokka: Ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseeni, käyttämään monipuolisesti kehorytmejä ja melodiasoittimia, tutustuttaa oppilas säestyssoittimiin.
6. Luokka: Ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen, käyttämään monipuolisesti kehorytmejä ja melodiasoittimia, laajentaa säestyssoittimien soittotaitoa osana yhteissoittoa.

T3 – Kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
3. Luokka: Ilmaista musiikkia ja tunnetiloja liikkeellä.
4. Luokka: Ilmaista musiikkia, kuvia, tarinoita ja tunnetiloja liikkeellä.

T4 – Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä
3. Luokka: Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia musiikin kuunteluun ja keskustella kuulemastaan.
4. Luokka: Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia musiikin kuunteluun ja keskustella kuulemastaan.
5. Luokka: Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia monipuoliseen musiikin kuunteluun ja keskustella ja jäsentää kuulemaansa.
6. Luokka: Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia monipuoliseen musiikin kuunteluun ja keskustella ja jäsentää kuulemaansa.

T5 – Rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.
5. Luokka: Rohkaista oppilasta improvisoimaan ja säveltämään pienimuotoisia sävellyksiä melodiasoittimin.
6. Luokka: Rohkaista oppilasta toteuttamaan monitaiteellisia kokonaisuuksia myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.

T6 – Ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta.
5. Luokka: Ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan.
6. Luokka: Ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta.

T7 – Ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä.
5. luokka: Oppilas ymmärtää musiikkikäsitteiden tarpeellisuuden ja osaa käytää opetettuja merkintätapoja musisoinnissa.
6. luokka: Oppilas ymmärtää musiikkikäsitteiden tarpeellisuuden ja osaa käytää opetettuja merkintätapoja musisoinnissa.

T8 – Ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
5. luokka: Oppilas osaa käyttää musisointi välineitä ja laitteita turvallisesti.
6. luokka: Oppilas osaa käyttää musisointi välineitä ja laitteita turvallisesti.

T9 – Ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.
3. Luokka: Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisen kehittämiseksi ja toimii tavoitteellisesti yhteismusisoinnissa. Oppilas pystyy esittämään musiikillisiaan taitojaan.
4. Luokka: Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisen kehittämiseksi ja toimii tavoitteellisesti yhteismusisoinnissa. Oppilas pystyy esittämään musiikillisiaan taitojaan.
5. Luokka: Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisen kehittämiseksi ja toimii tavoitteellisesti yhteismusisoinnissa. Oppilas pystyy esittämään musiikillisiaan taitojaan.
6. Luokka: Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisen kehittämiseksi ja toimii tavoitteellisesti yhteismusisoinnissa. Oppilas pystyy esittämään musiikillisiaan taitojaan.

Sisällöt vuosiluokittain

3. luokka

S1 Monipuolisesti erilaisia lauluja, luonteva äänenkäyttö, keho- ja rytmisoittimet, ryhmän jäsenenä toimiminen, melodia- tai sointusoittimeen tutustuminen
S2 tutustutaan nuotteihin ja musiikin symboleihin, rytmiin, melodiaan ja dynamiikkaan
S3 käsitellään oppilaiden havaintoja ja kokemuksia musiikista heidän arjessaan, huomioidaan monialaisuutta
S4 lastenmusiikkia ja kansanmusiikkia

 • Lastenlaulut, suomalaiset perinnelaulut, vuoden kiertoon ja juhliin liittyvät laulut
 • Esim. laattasoittimet, nokkahuilu, kantele
 • Monipuolisesti lastenlauluja, melodia, harmonia, oma musiikkimaku, keskittyminen
 • Leikit, pelit, musiikkiliikunta
 • Sävelnimet c1-c2, yksinkertaiset aika-arvot, esim. kokonuotti, puolinuotti, neljäsosanuotti muotorakenteet
 • Vastuullinen soittimien ja opetusmateriaalin käsittely, laulunsanojen seuraaminen4. luokka
S1 Monipuolisesti erilaisia lauluja, luonteva äänenkäyttö, keho- ja rytmisoittimet, ryhmän jäsenenä toimiminen, melodia- tai sointusoittimen harjoittelua
S2 tutustutaan nuotteihin ja musiikin symboleihin, rytmiin, melodiaan ja dynamiikkaan, muotorakenteeseen
S3 käsitellään oppilaiden havaintoja ja kokemuksia musiikista heidän arjessaan, huomioidaan monialaisuutta
S4 lastenmusiikkia ja kansanmusiikkia

 • Monipuolisesti lastenlauluja, perinnemusiikkia, kansanmusiikkia
 • Esim. laattasoittimet, kantele, boomwhackers, ukulele
 • sointiväri, keskittyminen ja kuullusta keskustelu
 • Leikit, pelit, musiikkiliikunta
 • Yksinkertaiset aika-arvot, esim. tauot
 • Hiljaisuus, keskittyminen, ohjeiden kuuntelu, sanojen seuraaminen nuoteista5.luokka
S1 Monipuolisesti erilaisia lauluja, luonteva äänenkäyttö, keho- ja rytmisoittimet, ryhmän jäsenenä toimiminen, melodia- tai sointusoittimien perustekniikoiden harjoitteleminen
S2 tutustutaan nuotteihin ja musiikin symboleihin, rytmiin, melodiaan ja dynamiikkaan, muotorakenteeseen
S3 tutustutaan eri kulttuurien musiikkiin, tutustutaan sinfoniaorkesterin soittimiin
S4 populaarimusiikkiin tutustuminen, taidemusiikkia

 • Ääni- ja hengitysharjoituksia, monipuolinen ikäkauteen sopiva lauluohjelmisto, äänenmurroksen huomioiminen
 • Keho-, rytmi-, melodia-, säestys- ja bändisoittimet
 • Hiljaisuus, keskittyminen, kuuntelu, musiikin seuraaminen sanoista, nuoteista, komppilapuista
 • Musiikin tyylilajit, kuten taidemusiikki, populaarimusiikki, näyttämömusiikki
 • Omien musiikillisten ideoiden tuottaminen ja jakaminen eri soittimia ja esim. Tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
 • Omat musiikilliset kokemukset6. luokka
S1 Monipuolisesti erilaisia lauluja, luonteva äänenkäyttö, keho- ja rytmisoittimet, ryhmän jäsenenä toimiminen, melodia- tai sointusoittimien perustekniikoiden harjoitteleminen
S2 tutustutaan nuotteihin ja musiikin symboleihin, rytmiin, melodiaan ja dynamiikkaan, muotorakenteeseen, sointiväri ja harmonia
S3 tutustutaan musiikin aikakausiin
S4 populaarimusiikkia, taidemusiikkia

 • Ääni- ja hengitysharjoituksia, monipuolinen ikäkauteen sopiva lauluohjelmisto, äänenmurroksen huomioiminen
 • Keho-, rytmi-, melodia-, säestys- ja bändisoittimet, rakenne (intro- A-osa, B-osa, kertosäe)
 • Musiikin seuraaminen opetusmateriaalista
 • Monipuolinen musiikki
 • Omien musiikillisten ideoiden tuottaminen ja jakaminen eri soittimia ja esim. Tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
 • Omasta musiikkimausta keskustelu
Muuta:
 • hyödynnetään tvt-välineitä mahdollisuuksien mukaan
 • mahdollisuus osallistua kulttuuritapahtumiin
 • yhteistyö yli ainerajojen