Elämänkatsomustieto

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

3. luokka
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta
T6 Tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään lähipiirin ja suomalaisuuden kautta.
T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

4.luokka
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta
T6 Tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään lähipiirin ja suomalaisuuden kautta
T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

5.luokka
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita
T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta
T5 Ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen ja eurooppalaiseen kultturiperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.
T6 Tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään suomalaisuuden ja eurooppalaisuuden kautta.
T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja
T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

6.luokka
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita
T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan
T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta
T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.
T6 Tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään suomalaisuuden ja eurooppalaisuuden kautta
T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan
T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja
T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

Sisällöt vuosiluokittain

3.luokka
S1 S1 – kokonaisuudessaan
S2 suomalainen kulttuuri ja - vähemmistöt
S3 ihmisten yhteiselämän perusteet
S4 kestävä kehitys ja luontokäsitykset

4.luokka
S1 S1 - kokonaisuudessaan
S2 suomalainen kulttuuri ja - vähemmistöt
S3 ihmisten yhteiselämän perusteet
S4 kestävä kehitys ja luontokäsitykset

5. luokka
S1 S1- kokonaisuudessaan
S2 elämän- ja maailmankatsomukset
S3 lapsen oikeudet lähellä ja kaukana
S4 erilaiset aikakäsitykset

6.luokka
S1 S1 - kokonaisuudessaan
S2 maailman kulttuuriperintö, oman näkemyksen erittely sekä tekojen eettinen arviointi
S3 omien näkemysten erittely ja perusteleminen
S4 omien näkemysten erittely ja perusteleminen

Muuta:

Hyödynnetään monipuolisesti netistä/mediasta löytyvää materiaalia. Huomioidaan ajankohtaiset aiheet ja tapahtumat, kalenteri. Lähialueilla ET- ryhmät niin pieniä, että opetus (melkein järjestään) toteutuu yhdysluokkaopetuksena, huomioitava sisältöjen ja työskentelytapojen valinnassa.