Käsityö

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

3. luokka
T1 T2 T4 T5 T6 T7 T8
4. luokka
T1 T2 T4 T5 T6 T7 T8
5. luokka
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
6. luokka
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

T1
Tavoitteena ei ole yksi iso työ vuositasolla, vaan kokeilemalla eri tekniikoita tehdä eri töitä. Dokumentointi kansioon, jatkuvaaat eri vuositasoilla
T3 3-4 lk
tekniset ratkaisut pääosin opettajan ohjaamana, 5-6 lk soveltavin osin omiin teknisiin ratkaisuihin luottaen.

T4
Käsitteet 3-6 luokat: perussilmukat neuloen ja virkaten, sauma ja saumavara, päärme, perusompeleet, ompelukoneen osat ja käyttö, kaava ja kaavamerkit, huolittelu, napitus, huopuminen, kuviointi soveltavin osin (kirjonta, painanta), joustava materiaali, suljettu neule, vetoketju, kudonta, punonta
Työkalujen tunnistaminen, mittaus, sahaus, höyläys, viilaus, hionta, poraus, naulaus, pintakäsittely, talttaus, perusliitokset, juottaminen, pakottaminen, niittaus, sorvaus, elektroniikka, kylmä- ja kuumataonta,

T8
Kestävä kehitys ja materiaalien säästeliäs käyttö kaikille, 5-6 ekologisuus, tuotteen elinkaari ja kriittisyys.

3. Luokka

T1 Herättää oppilaan kiinnostus käsillä tekemiseen
T2 Opetellaan käsityöprosessia ja dokumentoidaan se
T4 opitaan tunnistamaan työkaluja ja käsitteet mittaus, sahaus, höyläys, viilaus, hionta, poraus ja naulaus, sauma ja saumavara, ompelukoneen osat ja käyttö, perusompeleet, päärme, huolittelu, kuviointi soveltuvin osin
T5 Opitaan pitkäjänteiseen työskentelyyn ja turvallisiin työtapoihin
T6 Dokumentoinnissa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa
T7 Opitaan arvioimaan omaa tuntityöskentelyään
T8 Opitaan käyttämään materiaaleja säästeliäästi

4. luokka
T1 Vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsillä tekemiseen
T2 Opetellaan laatimaan pienimuotoista suunnitelmaa ja dokumentoimaan se
T4 opitaan käsitteet pintakäsittely, talttaus, liima-naula-liitos, liima-ruuvi-liitos, perussilmukat neuloen, sauma, samavara, päärme, huolittelu, kuviointi
T5 Opitaan vastuuntuntoiseen työskentelyyn
T6 Dokumentoinnissa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa
T7 Opitaan arvioimaan tuotosta
T8 Opitaan käyttämään kierrätettäviä materiaaleja

5. luokka
T1 Syventää oppilaan kiinnostusta käsillä tekemiseen
T2 Kokonaisen käsityöprosessin hahmottaminen ja dokumentointi
T3 Opitaan luottamaan omiin teknisiin ratkaisuihin soveltavin osin.
T4 Opitaan käsitteet tappiliitos, pakottaminen, juottaminen, perussilmukat virkaten, kaava, kaavamerkit, napitus, joustava materiaali
T5 Opitaan valitsemaan työhön sopivaa välineistöä
T6 Suunnittelussa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa
T7 Opitaan arvioimaan vuorovaikutteisesti myös muiden tuotoksia
T8 Opitaan ajattelemaan tuotetta ekologisesti

6. luokka
T1 Syventää oppilaan kiinnostusta käsillä tekemiseen
T2 Kokonaisen käsityöprosessin hahmottaminen ja dokumentointi
T3 Opitaan luottamaan omiin teknisiin ratkaisuihin
T4 Opitaan käsitteet kylmä- ja kuumataonta, elektroniikka ja niittaus, suljettu neulos, vetoketju, kudonta ja punonta
T5 Opitaan valitsemaan työhön sopivaa välineistöä
T6 Työskentelyssä hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa
T7 Arvioidaan vuorovaikutteisesti omia ja muiden prosesseja
T8 Opitaan pohtimaan tuotetta kriittisesti ja elinkaariajattelun kautta.

Sisällöt vuosiluokittain
Sisältöalueista kaikki käsitellään jokaisella luokkatasolla, VAIN poikkeukset on kirjattu niille luokkatasoille joille ne soveltuvat

5. luokka
S1 Sovelletaan mater. lujuus- ja taipumisominaisuuksia.
Analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnonympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi.
S2 Materiaalien ja työskentelytekniikoiden kokeilu, mittakaava
S3 Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja

6. luokka
S1 Sovelletaan mater. lujuus- ja taipumisominaisuuksia.
Analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnonympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi.
S2 Materiaalien ja työskentelytekniikoiden kokeilu, mittakaava
S3 Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja

Muuta:

Mahdollisuuksien mukaan vierailut ja paikallisten asiantuntijoiden hyödyntäminen ja eri ympäristöjen hyödyntäminen (esim. verkko- ja luonnonympäristöt)