Peliopetus

Valinnainen aine 5. luokalla 2h/vko syyslukukaudella yhteensä 36h

Tavoitteet:
 
Valinnaisen peliopetustunnin tavoite on innostaa ja syventää äidinkielen ja liikunnan oppimista oppilaiden kanssa yhdessä suunnitellen ja toimien. Tavoitteet pohjautuvat äidinkielen ja liikunnan opetussuunnitelman tavoitteisiin seuraavasti: Äidinkielen tavoitteet T1, T3, T4, T5 ja T6. Liikunnan tavoitteet T1, T3, T4, T7, T8, T9, T10 ja T11.
 
Tavoitteiden toteuttaminen:
 
Oppilaiden kanssa yhdessä suunnitellut oppisisällöt voivat sisältää esimerkiksi frisbeegolfin, lautapelien, ulkopelien pelaamista. Myös ristikoiden ja sudokujen tekemisen harjoitteleminen saattaa innostaa oppilaita. Suunnitelmiin sisältyvät myös seuraleikit ja perinneleikit niin sisällä kuin ulkonakin.
 
Yleistä peliopetuksesta:
 
Pelien myötä Oppilasta ohjataan työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan pelitilanteissa toiset huomioon ottaen. Oppilasta ohjataan toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
Pelitunneilla ohjataan oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan. Vahvistetaan myös itsenäisen työskentelyn taitoja.
 
Pelitunnilla huolehditaan siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia yhteisöllisyydestä.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty