Liikunta

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

3.luokka T1-T11
4.luokka
T1-T11
5.luokka
T1-T11
6.luokka
T1-T11


3. luokka

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan ja vahvistamaan tasapaino- ja liikumistaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä eri vuodenaikoina, eri tilanteissa
T4 ohjata oppilasta harjaannuttamaan ja vahvistamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin fyysisiin ominaisuuksiin: nopeus, liikkuvuus, kestävyys ja voima.
T6 varmistaa alkeisuimataidon osaaminen sekä harjaannuttaa vedessä liikkumisen taitoja.
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä harjoittelemaan vastuun ottamista yhteisistä oppimistilanteista.
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn taitoja.
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

Miten tavoitteita toteutetaan
 • alkeisuimataidon opettaminen
 • Monipuolisesti erilaisia pelejä ja leikkejä, viite- ja pienpelejä, pelistrategioihin tutustuminen
 • luonto-, jää- ja lumiliikuntaa ( lajeina esimerkiksi suunnistus, luistelu ja hiihto)
 • tanssi- ja musiikkiliikuntaa, voimistelua
 • pelejä ja leikkejä mm. erilaisia palloja, mailoja ja muita liikuntavälineitä käyttäen eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa
 • tarpeellisten suojavarusteiden käyttö ( esim.kypärä luistelussa)
 • opastetaan vaihtamaan liikuntavaatteet, peseytymään liikuntatuntien jälkeen
 • säännöllinen itsearviointi
 • luodaan myönteinen ilmapiiri

4.luokka
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaa eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
T3 ohjata oppilasta vahvistamaan tasapaino- ja liikumistaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa
T4 ohjata oppilasta vahvistamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa
T5 kannustaa ja tutustuttaa oppilasta harjoitteisiin, joilla kehitetään fyysisiä ominaisuuksia: nopeutta, liikkuvuuttta, kestävyyttä ja voimaa.
T6 kehittää oppilaan uimataitoa opettelemalla erilaisia uintitekniikoita.
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn taitoja
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

Miten tavoitteita toteutetaan

Monipuolisesti erilaisia pelejä ja leikkejä, viite- ja pienpelejä, pelistrategioiden opettaminen
 • luonto-, jää- ja lumiliikuntaa ( lajeina esimerkiksi suunnistus, luistelu ja hiihto)
 • tanssi- ja musiikkiliikuntaa, voimistelua
 • pelejä ja leikkejä mm. erilaisia palloja, mailoja ja muita liikuntavälineitä käyttäen eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa
 • uimataidon kehittäminen
 • tarpeellisten suojavarusteiden käyttö ( esim.kypärä luistelussa)
 • opastetaan vaihtamaan liikuntavaatteet, peseytymään liikuntatuntien jälkeen
 • säännöllinen itsearviointi
 • luodaan myönteinen ilmapiiri

5.luokka
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikumistaitojaan että harjoittelemaan niiden soveltamista monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
T4 Ohjata oppilasta vahvistamaan sekä harjaannuttaa soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.
T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuuttta, kestävyyttä ja voimaa.
T6 kehittää uimataitoa, tutustuttaa oppilas vesipelastuksen alkeisiin.
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

Miten tavoitteita toteutetaan

Monipuolisesti erilaisia pelejä ja leikkejä, viite- ja pienpelejä, pelistrategioiden opettaminen
 • luonto-, jää- ja lumiliikuntaa ( lajeina esimerkiksi suunnistus, luistelu ja hiihto)
 • tanssi- ja musiikkiliikuntaa, voimistelua
 • pelejä ja leikkejä mm. erilaisia palloja, mailoja ja muita liikuntavälineitä käyttäen eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa
 • uimataidon kehittäminen, vesipelastuksen alkeita
 • tarpeellisten suojavarusteiden käyttö ( esim.kypärä luistelussa)
 • opastetaan vaihtamaan liikuntavaatteet, peseytymään liikuntatuntien jälkeen
 • luodaan myönteinen ilmapiiri
 • säännöllinen itsearviointi väh. 2 krt/ lukuvuodessa
 • opetusteknologian käyttö liikunnan opetuksessa
 • uusien lajien esittelyä ja tutustumista niihin

6.luokka
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.
T5 Kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
T6 Opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.
T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

Miten tavoitteita toteutetaan

Monipuolisesti erilaisia pelejä ja leikkejä, viite- ja pienpelejä, pelistrategioiden opettaminen
 • luonto-, jää- ja lumiliikuntaa ( lajeina esimerkiksi suunnistus, luistelu ja hiihto)
 • tanssi- ja musiikkiliikuntaa, voimistelua
 • pelejä ja leikkejä mm. erilaisia palloja, mailoja ja muita liikuntavälineitä käyttäen eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa
 • uimataidon kehittäminen, vesipelastuksen alkeita
 • tarpeellisten suojavarusteiden käyttö ( esim.kypärä luistelussa)
 • opastetaan vaihtamaan liikuntavaatteet, peseytymään liikuntatuntien jälkeen
 • luodaan myönteinen ilmapiiri
 • säännöllinen itsearviointi väh. 2 krt/ lukuvuodessa
 • opetusteknologian käyttö liikunnan opetuksessa
 • uusien lajien esittelyä ja tutustumista niihin

Sisällöt vuosiluokittain

3. luokka
S1 fyysisesti aktiivista toimintaa runsaasti
 • tasapaino- , liikkumis- ja välineen käsittelytaitoja
 • monipuoliset liikuntamuodot, pelit ja leikit
 • harjaannutetaan ratkaisun tekotaitoja liikuntatilanteissa
 • uinnin ja vesiliikunnan opetusta

S2 vastuun ottaminen omasta toiminnasta, välineistä ja yhteisistä asioista
 • säännöt
 • toisen kannustaminen ja huomioon ottaminen

S3 positiivisen liikkuja -minäkuvan luominen, myönteiset kokemukset
 • iloa ja virkistystä liikunnasta

4. luokka
S1 fyysisesti aktiivista toimintaa runsaasti
 • tasapaino- , liikkumis- ja välineen käsittelytaitoja
 • nopeutta, kestävyyttä, voimaa ja liikkuvuutta harjaannuttavia tehtäviä
 • tehtäviä, joiden avulla tutustutaan oman toimintakyvyn arviointiin
 • monipuoliset liikuntamuodot, pelit ja leikit
 • liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja
 • harjaannutetaan ratkaisun tekotaitoja liikuntatilanteissa
 • uinnin ja vesiliikunnan opetusta
S2 vastuun ottaminen omasta toiminnasta, välineistä ja yhteisistä asioista
 • monipuolisempaa sääntöjen opettelua
 • yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä
 • toisen kannustaminen ja huomioon ottaminen

S3 positiivisen liikkuja -minäkuvan luominen, myönteiset kokemukset
 • iloa ja virkistystä liikunnasta
 • pitkäjänteistä ponnistelua yksin ja yhdessä
5. luokka
S1 fyysisesti aktiivista toimintaa runsaasti
 • tasapaino- , liikkumis- ja välineen käsittelytaitoja
 • nopeuden, kestävyyden, voiman ja liikkuvuuden harjoittelu
 • Move!-mittaukset
 • uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opettaminen
 • monipuoliset liikuntamuodot, pelit ja leikit
 • liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja
 • harjaannutetaan ratkaisun tekotaitoja liikuntatilanteissa

S2 vastuun ottaminen omasta toiminnasta, välineistä ja yhteisistä asioista
 • monipuolisempaa sääntöjen opettelua
 • yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä
 • toisen kannustaminen ja huomioon ottaminen

S3 myönteinen minäkäsitys
 • itsearviointi
 • iloa ja virkistystä liikunnasta
 • pitkäjänteistä ponnistelua yksin ja yhdessä
6. luokka
S1 fyysisesti aktiivista toimintaa runsaasti
 • tasapaino- , liikkumis- ja välineen käsittelytaitoja
 • nopeuden, kestävyyden, voiman ja liikkuvuuden harjoittelu
 • uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opettaminen
 • monipuoliset liikuntamuodot, pelit ja leikit
 • liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja
 • harjaannutetaan ratkaisun tekotaitoja liikuntatilanteissa

S2 vastuun ottaminen omasta toiminnasta, välineistä ja yhteisistä asioista
 • monipuolisempaa sääntöjen opettelua
 • yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä
 • toisen kannustaminen ja huomioon ottaminen

S3 myönteinen minäkäsitys
 • itsearviointi
 • iloa ja virkistystä liikunnasta
 • pitkäjänteistä ponnistelua yksin ja yhdessä