Liikunta

Liikunta valinnainen 5. lk

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen oppiminen
Liikunnallisten taitojen monipuolinen vahvistaminen Motoristen taitojen (tasapaino-, liikkumis-, välineenkäsittelytaidot) vahvistaminen vuodenaikoihin soveltuvilla liikunnallisilla tehtävillä L1, L2,L3, (L5),
Ryhmäliikunta- ja pelitaitojen kehittäminen ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen vahvistamien Yhteiset tehtävät, leikit yms. harjoitukset, joissa huomioidaan ja autetaan toisia. Opitaan vastuuta omasta toiminnasta ja sovituista säännöistä. Yhteistoiminnallisuuden korostaminen. L1, L2,L3, L4,L6
Kannustaminen liikunnalliseen elämäntapaan ja mahdollisuus kokea onnistumisen elämyksiä ja liikunnan riemua Annetaan myös oppilaille tilaisuus vaikuttaa monipuolisiin sisältöihin ja mahdollisuuksien mukaan kokeillaan uusia liikuntamuotoja L1, L2, L3, L6, L7