Musiikki

Musiikki valinnainen 5. lk

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen
Myönteisten elämysten ja kokemusten syntyminen erilaisissa musisointitilanteissa Kehittää omia musiikillisia taitoja sekä yksilöllisesti että ryhmässä soittaen, käyttäen oppilaiden omia tai koulun käytettävissä olevia soittimia mm. lyömäsoittimia. L1, L2, L6,
Rohkaistaan oppilasta yhteistoimintaan, luovuuteen ja itsensä ilmaisuun.
Kehittää oppilaan valmiutta toimia musisoivan ryhmän jäsenenä
Pääpaino on yhteismusisoinnissa, improvisoinnissa, soittamisessa ja kuuntelemisessa.

Oppimisessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa mahdollisuuksien mukaan.

Tuotetaan pienimuotoisia musiikillisia esityksiä.
L1, L2, L3, L 5, L6, L7,
Vahvistetaan jo opittuja musiikillisia tietoja Tiedollinen aines opitaan musiikillisen kokemuksen yhteydessä ja sen kautta L1, L4,