Teknisen työn syventävä kurssi

Teknisen työn syventävä kurssi

Tehtävä:

Tehtävänä on peruskoulun yläasteella sallittujen puun- ja metallintyöstökoneiden teoreettinen ja käytännön tuntemus. Opetellaan koneitten turvallinen käyttö ja tavallisimmat työskentelytavat sekä konekohtainen työsuojeluohjeisto ja koneitten huolto. Lisäksi opetellaan tuntemaan puun ja metallien erilaisia pintakäsittelymenetelmiä. Oppilaan tulisi oppia lukemaan teknisiä piirustuksia ja tuottamaan niitä omista töistään mahdollisuuksien mukaan tietokoneavusteisesti. Edelleen olisi opittava tuotteen pitkäjänteistä suunnittelua eli tunnistamaan tuotteen valmistuksessa esiin tulevia ongelmakohtia jo ennalta.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Opiskelu tapahtuu pääasiassa käytännön työskentelynä, mutta myös teoriaa opiskellaan.Opetustuokioita eri aiheista runsaasti.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Oppilasta ohjataan yksilöllisesti oppilaan lähtökohdat huomioon ottaen.

Arviointi:

Numeroarviointi. Kurssi arvioidaan osana käsityön 7.-luokan numeroa. Jatkuva formatiivinen arviointi. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota paitsi itse tuotteen lopputulokseen, myös tuotteen omatoimiseen suunnitteluun, ryhmätyöskentelyssä ryhmän jäsenenä toimimiseen,oma-aloitteisuuteen sekä muuhun tuntiaktiivisuuteen esim. opetustuokioiden aikana.