Tekstiilikäsityön syventävä kurssi

Tekstiilikäsityön syventävä kurssi

Tekstiilikäsityön syventävällä kurssilla opetellaan uusia ja vahvistetaan jo opittuja käsityötaitoja ja osaamista monipuolisesti. Oppilaat saavat valita kurssityönsä kiinnostuksensa mukaan. Oppilaat suunnittelevat ja valmistavat käsityötuotteita omien valintojensa ja taitotasonsa mukaisesti siten, että uudessa työssä on jotain uutta opittavaa. Töitä voidaan tehdä ommellen, neuloen, virkaten, kutoen, punoen, huovuttaen, kirjoen, värjäten ja maalaten sekä näitä ja monia erikoistekniikoita ja materiaaleja luovasti kokeillen ja yhdistellen. Jos oppilas valitsee tämän kurssin lisäksi myös tekstiilikäsityön syventävän kurssin, hän voi jatkaa samaa työtään näillä tunneilla.

Valinnaisaineen tehtävä

Tekstiilikäsityön syventävän kurssin tehtävänä on vahvistaa jo opittuja tietoja ja taitoja ja tutustua uusiin käsityötekniikoihin, työvälineisiin ja materiaaleihin - käsillä tekemisen ilo.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Oppilaat saavat valita kurssityönsä kiinnostuksensa mukaan. Oppilaat suunnittelevat ja valmistavat käsityötuotteita omien valintojensa ja taitotasonsa mukaisesti siten, että uudessa työssä on jotain uutta opittavaa. Töitä voidaan tehdä ommellen, neuloen, virkaten, kutoen, punoen, huovuttaen, kirjoen, värjäten ja maalaten sekä näitä ja monia erikoistekniikoita ja materiaaleja luovasti kokeillen ja yhdistellen tekstiililuokassa, kuvataideluokassa tai ulkona. Jos oppilas valitsee tämän kurssin lisäksi myös tekstiilikässän lisäkurssin, hän voi jatkaa samaa työtään näillä tunneilla.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Kurssitöiden vaativuustaso sovitetaan oppilaiden osaamistasoon siten, että töissä on sopivasti haastetta ja uutta opittavaa. Henkilökohtaista ohjausta saa aina tarvittaessa.

Arviointi

Opettajan arvioinnin ja oppilaan itsearvioinnin sekä vertaisarvioinnin kohteena on valmistuneiden töiden ja harjoitusten ohella koko työskentely- ja oppimisprosessi. Numeroarviointi kaikille yhteisen käsityön oppimäärän päättöarvioinnin yhteydessä.