Kuviksen syventävä kurssi

Kuviksen syventävä kurssi

Kuviksen syventävällä kurssilla laajennetaan kuvailmaisun tekniikoiden ja materiaalien tuntemusta ja osaamista. Kurssilla tarkastellaan oman ajan ja menneiden aikojen kuvia ja kuvamaailmoja ja näiden pohjalta kehitetään omaa ilmaisua. Harjoituksia ja töitä tehdään piirtäen, maalaten, muovaillen, rakennellen, valokuvaten ja monia muita kuvataiteen tekniikoita luovasti ja monipuolisesti kokeillen ja yhdistellen, yksin ja ryhmässä.

Valinnaisaineen tehtävä

Kuviksen syventävän kurssin tehtävä on laajentaa kuvataiteen monipuolista tuntemusta ja itseilmaisun osaamista iloa tuottavan toiminnan avulla.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Kuvataideluokan lisäksi voidaan työskennellä myös muissa tiloissa ja ulkona. Työskennellään itsenäisesti ja erilaisissa ryhmissä.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Henkilökohtainen ohjaus tarpeen mukaan.

Arviointi
Opettajan arvioinnin ja oppilaan itsearvioinnin sekä vertaisarvioinnin kohteena on valmistuneiden töiden ja harjoitusten ohella koko työskentely- ja oppimisprosessi. Numeroarviointi kaikille yhteisen kuvataiteen oppimäärän päättöarvioinnin yhteydessä.