Liikunnan syventävä kurssi

Liikunnan syventävä kurssi

Kurssi sisältää monipuolista liikuntaa, jonka avulla syvennetään kaikille yhteisen liikunnan lajitaitoja ja tutustutaan joihinkin uusiin liikuntamuotoihin (esim. golf, frisbeegolf, itsepuolustus, keilailu ). Oppilaat pääsevät vaikuttamaan kurssin sisältöön joiltakin osin.

Oppiaineen tehtävä

- ohjata oppilasta liikunnalliseen elämäntapaan

- syventää liikunnallisia taitoja eri liikkumismuodoissa

- edistää sosiaalista yhteistyökykyä

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

- kurssi toteutetaan eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä ( esim. liikuntasalissa, ulkoliikuntapaikoilla ja luonnossa)

- kurssilla tutustutaan kotikunnan ja lähialueen liikuntamahdollisuuksiin tekemällä retkiä ja/tai pyytämällä vierailijoita oppitunneille

- työtapoina itsenäinen harjoittelu, parityöskentely, ryhmätyöskentely

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

- ohjauksessa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset liikunnalliset ominaisuudet ja erityistarpeet

Arviointi

- numeroarviointi osana yhteisen liikunnan arviointia