Kotitalouden syventävä kurssi

Kotitalouden syventävä kurssi

Tehtävä/tavoitteet:

Kurssilla syvennetään 7-luokalla opittuja taitoja kotitalouden eri osa-alueissa ja saadaan varmuutta ja rutiinia arjenhallintaan. Kurssilla perehdytään mm. suomalaiseen ja eurooppalaiseen ruokakulttuuriin, ateriasuunnitteluun, keittiön pienkoneisiin ja kuluttamiseen.

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet:

Luokkaopetuksen lisäksi pyritään tekemään vierailuja ja kutsumaan vierailijoita mahdollisuuksien mukaan. Työtapoina yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet:

Oppilasta pyritään ohjaamaan yksilölliset tarpeet ja erityispiirteet huomioiden.

Arviointi:

Vaikuttaa yhteisen kotitalouden oppimäärän päättöarviointiin yhdessä seitsemännen luokan näyttöjen kanssa. Arviointi tapahtuu jatkuvan näytön, erilaisten kokeiden, itse- ja vertaisarvioinnin sekä projektien/kirjallisten töiden avulla.