Musiikin syventävä kurssi

Musiikin syventävä kurssi

Kurssin tavoitteet

Tavoitteena on syventää oppilaan aikaisemmin opittuja musiikillisia tietoja ja taitoja. Tutustutaan suomalaisen ja ulkomaisen populaarimusiikin historiaan ja nykypäivään. Tutustutaan monipuolisesti vieraisiin musiikkikulttuureihin ja eri musiikkityyleihin. Tutustutaan teknologian käyttöön musiikin tuottamisessa (esim. tabletit & älypuhelimet). Pyritään löytämään jokaiselle oppilaalle oma tapansa käsitellä ja tuottaa musiikkia.

Oppimisympäristöön ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Työtapoina käytetään erityisesti soittamista ja laulamista.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Oppilasta ohjataan yksilöllisesti oppilaan lähtökohdat huomioiden.

Arviointi

Numeroarviointi: 4-10. Arviointiin vaikuttavat tuntiaktiivisuus, annetut tehtävät, asenne ja suhtautuminen sekä kehittyminen. Oppilas arvioi myös itse itseään.