Muut toiminnalliset ideat

Sari Salon toiminnalliset opetusmenetelmät

Sari Salo on palkittu luokanopettaja, joka on tunnettu huippusuositusta Peppu irti penkistä -kirjastaan. Salo on jo vuosia auttanut opettajia sosiaalisessa mediassa jakamalla omia kekseliäitä vinkkejään innostavampaan oppimiseen. Lisäksi hän on suosittu toiminnallisten menetelmien kouluttaja. 

https://liikkuvakoulu.fi/ideat/peppu-irti-penkista

Kirjat:
Peppu irti penkistä - Yli 150 toiminnallista ideaa innostavaan oppimiseen (2017)
Digihiki - ja 165 muuta Peppu irti penkistä -ideaa (2019)

Sari Salo aamu-tv:n haastattelussa: https://yle.fi/uutiset/3-9765289 

Toiminnallista elämää -blogi: http://toiminnallistaelamaa.blogspot.com/

Matematiikkaa ulkona

Matematiikkaa ulkona luonnossa -hankeen sivuille on koottu erilaisia tehtäviä ja oppimateriaaleja matematiikan toiminnalliseen opettamiseen. Niitä saa käyttää vapaasti opetuksessa ja muokata mieleisikseen.

Materiaaleissa erilaisia tehtäväkortteja ja oppitunteja alakoululaisille. Hankkeessa suunnitelluista matematiikan tunneista käytetään nimitystä matikkapolku. Matikkapolkuja on kahden kestoisia: 1,5 tuntia ja 45 minuuttia. Löydät polkutehtävien kuvaukset sivuilta. Tehtävät on pyritty kuvailemaan niin, että jokainen opettaja osaa ohjata ne oppilailleen ilman koulutusta.

https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/muu-koulutus/matematiikkaaluonnossa/

Lisää liikettä ja toimintaa -taskuopas

Lisää liikettä ja toimintaa -taskuopas sisältää menetelmiä liikunnan lisäämiseen ja terveydenedistämistyöhön oppitunnilla ja koulun arjessa toiminnalliiseen työskentelyyn ja ideointiin. Materiaali perustuu Oma valinta - Nuoret terveellisten elämäntapojen edistäjänä –hankkeessa testattuihin menetelmiin. Terveysteeman ja liikunnan edistämiseen liittyvien menetelmien keskiössä on oppilaiden mahdollisuus toimia aktiivisesti oppitunnilla. Suurin osa taskuoppaan menetelmistä korostaa ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen
kehittämistä ja oppilaan näkemystä oman toimintaympäristönsä asiantuntijana.

Muita toiminnallisia menetelmiä luokissa tai niiden ulkopuolella käytettäväksi

Päivän sana / opettajan virhe
 • Aina kun tietty sana esiintyy opettajan puheessa, oppilaat tekevät jonkin sovitun liikkeen.
 • TAI aina kun opettaja tekee jonkin virheen, luokka tekee sovitun tehtävän, esim. kierretään oman pulpetin ympäri, kosketaan taulua tms. Kannattaa sopia erikseen, milloin tämä ei ole käytössä (esim. koetilanne).

Rikkinäinen puhelin (ko?)
 • Jaetaan luokka ryhmiin.
 • Jokaisesta ryhmästä yksi oppilas menee ulos luokasta/tai niin, ettei hän kuule opettajaa.
 • Opettaja lukee luokalle opetettavan asian, jonka oppilaat yrittävät painaa mieleensä.
 • Tämän jälkeen poissaolleet oppilaat palaavat ryhmiinsä. Muut ryhmän jäsenet opettavat hänelle opettajan tarinan sisällön.
 • Vielä rikkinäisemmän puhelimen saa, kun vain yksi ryhmäläinen kuulee tarinan ja kertoo sen eteenpäin.

Maa, kaupunki, hedelmä, vihannes
 • Raivataan pulpetit sivuille niin, että keskelle jää tilaa liikkua. Jokainen seinusta edustaa tiettyä teemaa (esim. maa, kaupunki, hedelmä, vihannes).
 • Opettaja huutaa vuorollaan sanoja ja oppilaiden on liikuttava sille seinustalle, joka edustaa kyseistä teemaa.
 • HUOM! Teemat saa päättää itse, kunhan ne ovat selkeät ja oppilas pystyy hyvin päättelemään mihin teemaan sana kuuluu.

Draama
 • Jaetaan oppilaat pienryhmiin.
 • Pienryhmät dramatisoivat annetun tekstin eli jakavat roolit ja tekevät esityksen (roolit esim. sydän, veri, keuhkot, hiilidioksidi jne.)
 • Yksi oppilaista toimii kertojana ja muut esittävät.
 • Mahdollisia aiheita: fotosynteesi, soluhengitys, historialliset tapahtumat, vieraskieliset tekstit…

Hernepussi kiertoon
 • Noustaan seisomaan omalla paikalla tai muodostetaan piiri.
 • Hernepussi (tai muu vastaava) heitetään oppilaalta toiselle, samalla kerrataan vaikkapa konjunktioita.
 • Hernepussin saaja sanoo aina seuraavan sanan ja heittää pussin eteenpäin.
 • Hernepussi-idea sopii monille tunneille!

Pantomiimijumppa
 • Opettaja sanoo oppituntiin liittyviä sanoja ja oppilaat esittävät niitä yhtä aikaisesti.
 • Opettaja kannustaa oppilaita esittämään pantomiimia mahdollisimman isoilla liikkeillä.
 • Tätä voi myös pelata alias-tyyppisesti missä muut yrittää arvata mitä pantomiimi esittää.
 • Esimerkkisanoja:
  • Liikuntalajit: hiihto, golf, juoksu, jumppa, soutu, melonta, hyppynaru, krooliuinti, sammakkouinti, rodeo jne.
  • Eläimet: lintu, kenguru, hiiri, käärme, kana jne.
  • Ammatit: keittäjä, sienestäjä, liikennepoliisi jne.
  • Kirjaimet ja numerot (voi tehdä pareittain)