Luokan ulkopuolella

Luokan ulkopuolella käytettäviä toiminnallisia menetelmiä

Mittaaminen

 • Hiekkakenttä pinta-alojen hahmottamisessa
 • Piirrä hiekkaan kuvioita eri mittasuhteissa (matikka / kuvis)
 • Koulurakennuksen pienoismalli lumesta (matikka/kuvis/ tekninen työ)
 • Tehon/sykkeen/hengityksen mittausta kävellen, juosten tms. (liikunta/ fysiikka)
 • Kaikki suunnistusharjoitukset ovat jo luonnostaan mm. hyviä matematiikan hahmottamisen harjoituksia.
 • Esim. mittaa leikkitelineen pituus, korkeus ja piiri. Laske rakennuksen ikkunat. Mittaa hiekkalaatikon pinta-ala.

mittaaminenulkona.jpg

Ideakävely

 • Luova ideointi, ongelmanratkaisu, opitun kertaaminen. Kävelyn tukena voi halutessaan käyttää mm. erilaisia tehtäväkortteja tai kuvia.
 • Oppilaille annetaan jokin aihe, jota heidän pitää työstää ja ideoida eteenpäin, tai ongelma, johon heidän tulee etsiä mahdollisimman monta ratkaisua.
 • Oppilaat lähtevät luokkahuoneesta sovitulle rajatulle alueelle (koulun piha-alue, koulun käytävät tms.) kävelemään ja pohtimaan tätä asiaa joko pareittain tai pienryhmässä.

ideakävely.png

Valokuvaus tai video

 • Oppitunnin aiheiden käsittely valokuvin ja videoin.
 • Välineet: Tabletit/kännykät/kamerat
 • Oppilaat lähtevät kiertämään puoleksi tunniksi koulun sisä- ja ulkotiloja 3-4 hengen ryhmissä.
 • Opiskelijat kuvaavat päivän oppitunnin aiheeseen liittyviä asioita (kielten sanasto, geometriset kuviot, pinta-alat, rakennusmateriaalit, kasvit, kestävä kehitys jne.).
 • Kuvat voivat olla myös oppilaiden muodostamia ”patsaita”, tai aiheeseen liittyviä opetusvideoita tai näytelmiä.
toiminnallinenvalokuvaus.png

Mobiilisovellukset oppimisessa

 • Sovellus: Oppimisympäristön laajentaminen opintopoluilla.
 • Välineet: Tabletit/kännykät, tehtäväkortit tai QR-koodit (voi tehdä QR-koodigeneraattorilla)
 • Opettaja luo oppimispolun tai tehtävärasteja kartalle esimerkiksi Google Mapsilla.
 • Oppilaat lähtevät kiertämään koulun sisä- ja ulkotiloja 3-4 hengen ryhmissä, tai mennään viuhkasuunnistusmaisesti eli palataan välissä alkuun.
 • Rasteilla olevat tehtävät tai kysymykset liittyvät oppiaineeseen. Nämä voivat myös olla QR-koodin takana, joka pitää lukea älypuhelimen kameralla.
QRkoodi.png
 • Sovellus: Opeteltavien asioiden kertaus
 • Välineet: Tabletit/kännykät
 • Kahoot! – Opettaja luo nettisivuilla monivalinta- tai oikein/väärin-kyselyjä, joihin oppilaat liittyvät tunnuskoodilla.
 • Quizlet – Opettaja luo sanaselitys-tehtäväkortteja sovelluksessa, ja oppilaat voivat harjoitella niitä tai tehdä testejä.
 • Padlet – Interaktiivinen seinä, johon useampi oppilas voi kirjoittaa yhtä aikaa nimettömänä.
 • Lisää toiminnallisuutta saadaan, kun tehtäviä tehdään esim. seisten tai kävellen.

kahoot.png