Opetussuunnitelma 2016

Sisällysluettelo


luokka-aste
Äidinkieli - Suomen kieli 1-2 3-6 7-9
Äidinkieli - Suomi toisena kielenä 1-2 3-6 7-9
Toinen kotimainen kieli - Ruotsi 3-6 7-9
Vieraat kielet - Englanti 3-6 7-9
Matematiikka 1-2 3-6 7-9
Ympäristöoppi 1-2 3-6
Biologia 7-9
Maantieto 7-9
Fysiikka 7-9
Kemia 7-9
Uskonto 1-2 3-6 7-9
Terveystieto 7-9
Elämänkatsomustieto 1-2 3-6 7-9
Historia 3-6 7-9
Yhteiskuntaoppi 3-6 7-9
Musiikki 1-2 3-6 7-9
Kuvataide 1-2 3-6 7-9
Käsityö 1-2 3-6 7-9
Liikunta 1-2 3-6 7-9
Kotitalous 7-9
Oppilaanohjaus 3-6 7-9
TVT-osaaminen (L5) 1-2 3-6 7-9