Evankelisluterilainen uskonto

3. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Uskonnon tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1 Suhde omaan uskontoon

- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen

- Raamatun Vanhan Testamentin kertomuksia

- tutustuminen alkukertomuksiin

- Raamatun käyttö

- Uuden Testamentin kertomuksia

- Jeesuksen elämä ja opetukset

- Raamatun näkyminen kulttuurissa

Oppilas
  • tuntee Vanhan testamentin keskeisiä kertomuksia ja tietää tulkinnan merkityksen Raamatun kertomuksissa (T1, T3, T4 )
  • tunnistaa Raamatun merkityksen eri taiteenmuodoissa (T2, T 3)

S2 Uskontojen maailma

- juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteiset profeetat esim. Abraham

- erilaiset ajankohtaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa


Oppilas tutustuu juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhteiseen historiaan (T1, T5, T6)
Oppilas tunnistaa uskontoon liittyviä uutisia ( T 4, T7).


S3 Hyvä elämä

- oman uskonnon alkujuuriin tutustuminen

- elämän kysymykset ja arvot sekä niiden pohdinta

- 10 käskyä ja elämän pelisäännöt

- toisen mielipiteen kunnioittaminen

Oppilas osaa soveltaa kymmentä käskyä erilaisiin elämän tilanteisiin ( T8, T10 ).
Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluuun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.(T 11, T12)Laaja-alainen osaaminen:
  • opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
  • sisältöjä käsitellään yksilö- , pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4, L 5)
  • tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim. vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille (L2)
  • sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin (L3, L7)
Esimerkkejä arviointimenetelmistä:

Oppilaalle pyritään antamaan välitön ja kannustava palaute erilaisista tunneilla tehdystä tuotoksista. Osallistumista tuntityöskentelyyn sekä tiedollista osaamista voidaan arvioida kirjallisesti tai suullisesti esim koe tai palautekeskustelu.4. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Uskonnon tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1 Suhde omaan uskontoon

- kristinuskon synty

- Paavali

- lähetystyö

- Isä Meidän -rukous

- sakramentit

- kirkkovuosi

- virret ja hengellinen musiikki

- Raamatun näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa


Oppilas osaa käyttää Raamattua. Oppilas osaa Jeesuksen elämän ja keskeiset opetukset sekä niiden merkityksen kristinuskolle. Oppilas tuntee kristinuskon synnyn ja leviämisen ensimmäisellä vuosisadalla ( Paavali). (T1, T3, T5, T6)
Oppilas tunnistaa ja tulkitsee kristinuskon keskeisiä ritulaaleja (kaste ja ehtoollinen). (T2)
Oppilas tietää kirkkovuoden tärkeimmät juhlat sekä niihin liittyviä tapoja. (T7)
Oppilas tunnistaa Raamatun merkityksen eri taiteenmuodoissa. (T4)

S2 Uskontojen maailma

- Jeesuksen opetukset ja vertaukset

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa

- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen


Oppilas tietää Jeesuksen tärkeimmät eettiset opetukset ja osaa pohtia niitä suhteessa erilaisiin tilanteisiin. (T8 )
Oppilas tunnistaa uskonnollisia ilmiöitä eri medioissa.(T5)
Oppilas kunnioittaa toisen pyhää ja osaa toimia asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa.(T7)

S3 Hyvä elämä

- Kultainen sääntö ja rakkauden kaksoiskäsky

- YK:n lastenoikeudet

- ihmisarvo, elämänkunnioitus ja luonnon vaaliminen

- toisen mielipiteen kunnioittaminen

- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen


Oppilas osaa Kultaisen säännön ja Rakkauden kaksoiskäskyn sekä osaa soveltaa sitä omaan elämäänsä.
Oppilas tietää Lapsen oikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista. (T9, T10, T11, T12 )

Laaja-alainen osaaminen:

- opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- , pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4,L 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim. vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin (L3, L7)
Esimerkkejä arviointimenetelmistä:

Oppilaalle pyritään antamaan välitön ja kannustava palaute erilaisista tunneilla tehdystä tuotoksista. Osallistumista tuntityöskentelyyn sekä tiedollista osaamista voidaan arvioida kirjallisesti tai suullisesti esim koe tai palautekeskustelu.

5. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Uskonnon tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Suhde omaan uskontoon

- oman uskonnon historiaan ja sen luomaan kulttuuriperintöön tutustuminen (kristinusko Euroopassa, eri kirkkokunnat ja niiden synty, luterilainen kirkko)

- kirkolliset toimitukset

- kotikirkkokuntani ja kirkkoni

- virret ja hengellinen musiikki


Oppilas osaa kristinuskon historian pääpiirteissään ja eri kirkkokuntien synnyn (kirkkojen jako, reformaatio). (T5, T6)
Oppilas tietää kirkollisia toimituksia ja osaa toimia asianmukaisesti ja kunnioittavasti uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa. (T7)
Oppilas osaa kirkkorakennuksen symboliikkaa ja tuntee kotikirkkonsa symbolikkaa. (T2)


S2 Uskontojen maailma

- kristinusko Euroopassa

- Suomen ja Euroopan uskonnollinen nykytilanne sekä uskonnottomuus Euroopassa

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa

- kristinuskon näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa


Oppilas tietää pääpiirteissään euroopassa vaikuttavat kirkkokunnat ja niiden kannattajamäärät ja -alueet. (T2, T5).
Oppilas tunnistaa kristinuskon vaikutuksia eri taiteen muodoissa ja mediassa (T5)
S3 Hyvä elämä

- YK:n ihmisoikeudet ja lastenoikeudet

- omat valinnat ja arvot

- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen

- ajankohtaisten eettisten ongelmien ja tilanteiden pohdintaa esim. uutiset, tapahtumat, omat kokemukset


Oppilas tietää pääperiaatteet YK:n ihmisoikeuksista sekä Lapsen oikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista. (T9)
Oppilas osaa pohtia omien valintojen merkitystä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja osaa soveltaa tähän kristinuskon eettisiä periaatteita.(T10, T11, T12)

Laaja-alainen osaaminen:

- opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4, L5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille sekä tutustumme erilaisisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin (L2, L6)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)
- opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokonesovelluksia tiedon hankinnassa ja erilaisten esitysten tekemisessä (L5)
- Opetuksessa voidaan hyödyntää sosiaalista mediaa ja pyritään kasvattamaan oppilaita vastuullisiksi "somekäyttäjiksi". (L5)
Esimerkkejä arviointimenetelmistä:

Oppilaalle pyritään antamaan välitön ja kannustava palaute erilaisista tunneilla tehdystä tuotoksista. Osallistumista tuntityöskentelyyn sekä tiedollista osaamista voidaan arvioida kirjallisesti tai suullisesti esim koe tai palautekeskustelu

6. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Uskonnon tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Suhde omaan uskontoon

- Suomen kirkkohistoriaan ja sen luomaan kulttuuriperintöön tutustuminen

- sakramentit: kaste ja ehtoollinen


Oppilas osaa pääpiirteissään Suomen kirkkohistorian ( suomalainen muinaisusko, kristinuskon tulo Suomeen , katolinen keskiaika, Suomen reformaatio, puhdasoppisuuden aika Suomessa) (T1, T2, T5)
Oppilas tietää sakramenttien merkityksen kirkon toiminnassa. (T2, T7)

S2 Uskontojen maailma

- juutalaisuus ja islam Euroopassa
- protestanttiset yhteisöt
- avustusjärjestöt esim Punainen risti

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa

- kristinuskon näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa


Oppilas tietää pääpiirteet juutalaisuudesta ja islam-uskonnosta ja näiden merkityksestä Eurooopassa. (T6, T5, T8)S3 Hyvä elämä

- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen

- YK:n ihmisoikeudet

- globaali vastuu, elämän taidot ja itsekunnioitus

- ajankohtaisten eettisten ongelmien ja tilanteiden pohdintaa

Oppilas tunnistaa eri uskontojen pyhän-käsitteen ja osaa kunnioittaa toisen pyhää.(T7)

Oppilas tietää pääperiaatteet YK:n ihmisoikeuksista sekä Lapsen oikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista. (T9)
Oppilas osaa pohtia omien valintojen merkitystä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja osaa soveltaa tähän kristinuskon eettisiä periaatteita.
(T 10, T 11, T12)

Laaja-alainen osaaminen:

- opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4, L5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille sekä tutustumme erilaisisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin (L2, L6)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)
- opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokonesovelluksia tiedon hankinnassa ja erilaisten esitysten tekemisessä (L5)
- Opetuksessa voidaan hyödyntää sosiaalista mediaa ja pyritään kasvattamaan oppilaita vastuullisiksi "somekäyttäjiksi". (L5)
Esimerkkejä arviointimenetelmistä:

Oppilaalle pyritään antamaan välitön ja kannustava palaute erilaisista tunneilla tehdystä tuotoksista. Osallistumista tuntityöskentelyyn sekä tiedollista osaamista voidaan arvioida kirjallisesti tai suullisesti esim koe tai palautekeskustelu

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä