Kuvataide

V-valinnainen Kuvataide 1 vuosiluokalla 8

Taide ja media

Tavoitteet

Tutustutaan ennakkoluulottomasti erilaisiin median ilmiöihin
T1, T2, T4, T6 Visuaalisen kulttuurin havainnointi ja siitä keskusteleminen, kuvallisen tuottamisen syventäminen, itseilmaisu
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Kokeillaan erilaisia mediakuvan tuottamisen tapoja
T6, T10, T11 Itseilmaisu, näkemysten esittäminen, kuvien avulla vaikuttaminen
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Syvennetään omaa taiteellista ilmaisua
T6, T9 Itseilmaisu, erilaisten kulttuurien ja aikojen taide
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Sisällöt

Valokuva, sarjakuva, videokuva, elokuva, pelien grafiikka ja mainokset. Kuvankäsittelyn ja videoeditoinnin perusteet, visuaalisen alan ammatit.

V-valinnainen Kuvataide 2 vuosiluokalla 9

Kokeileva kuvataide

Tavoitteet

Kokeillaan itselle uusia kuvan tuottamisen tapoja monipuolisesti ja syvennetään vanhoja tuttuja tekniikoita.
T4, T5 Ilmaisun taitojen syventäminen, tutkiva lähestymistapa
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tutustutaan erilaisiin kuvataiteen ilmiöihin.
T8, T9 Visuaalisen kulttuurin merkitys, eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisu
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Lähestytään kuvataidetta ilmiölähtöisesti omista kiinnostuksen kohteista.
T3 Havaintojen ja ajatusten ilmaiseminen monipuolisesti
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Kehitetään omaa ilmaisua.
T4 Ilmaisun taitojen syventäminen
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Sisällöt
  • kaksi- ja kolmiulotteiset tekniikat
  • kuvataiteen ilmiöt (eri kulttuurit, taidehistoria, nykytaide)
Työskennellään pitkäjänteisesti ja kokeilevalla otteella. Projekti ja tuotokset voidaan taltioida (esimerkiksi Kasvun kansioon).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä