Musiikki

V-valinnainen Musiikki 1 vuosiluokalla 8

Tavoitteet

Osallisuus
T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan ryhmän jäseninä.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan, keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimin
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisemiseen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämyksellisiseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteiden väliseen työskentelyyn
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa
L4 Monilukutaito

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- että ääniympäristön turvallisuudesta
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppimaan oppiminen musiikissa
T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Sisällöt

S1 Miten musiikissa toimitaan

 • Oppilas syventää taitojaan osana musisoivaa ryhmää
 • Oppilas käyttää aikaisemmin oppimiaan taitoja improvisointiin ja omien musiikillisten tuotosten tekemiseen
 • Oppilas harjoittelee tekemään valintoja yhteismusisoinnissa oman osaamistasonsa ja mielenkiintonsa mukaan
 • Oppilas osallistuu erilaisiin, yhdessä ryhmän kanssa sovittaviin kokoonpanoihin ja/tai projekteihin
 • Käytetään teknisiä laitteita, joita on käytettävissä ja jotka voi luontevasti liittää osaksi opetusta ja muuta koulun toimintaa.

S2 Mistä musiikki muodostuu

 • Musiikki osana kulttuuria (esim. etniset musiikkikulttuurit, rock/popmusiikin genret, näyttämö/elokuvamusiikki)

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

 • Oppilas arvostaa ja käyttää jo saavuttamiaan taitoja ja kehittää niitä

S4 Ohjelmisto

 • Monipuolista ohjelmistoa, oppilaiden omia valintoja
 • Ryhmä valitsee musiikin, jota projektissa/projekteissa käytetään

V-valinnainen Musiikki 2 vuosiluokalla 9

Tavoitteet

Osallisuus

T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan ryhmän jäseninä.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan, keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimin
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisemiseen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämyksellisiseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteiden väliseen työskentelyyn
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa
L4 Monilukutaito

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- että ääniympäristön turvallisuudesta
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppimaan oppiminen musiikissa
T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Sisällöt

S1 Miten musiikissa toimitaan

 • Oppilas syventää taitojaan osana musisoivaa ryhmää
 • Oppilas käyttää aikaisemmin oppimiaan taitoja improvisointiin ja omien musiikillisten tuotosten tekemiseen
 • Oppilas harjoittelee tekemään valintoja yhteismusisoinnissa oman osaamistasonsa ja mielenkiintonsa mukaan
 • Oppilas osallistuu erilaisiin, yhdessä ryhmän kanssa sovittaviin kokoonpanoihin ja/tai projekteihin
 • Käytetään teknisiä laitteita, joita on käytettävissä ja jotka voi luontevasti liittää osaksi opetusta ja muuta koulun toimintaa.

S2 Mistä musiikki muodostuu

 • Musiikki osana kulttuuria (esim. etniset musiikkikulttuurit, rock/popmusiikin genret, näyttämö/elokuvamusiikki, jazz, länsimainen taidemusiikki)

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

 • Oppilas arvostaa ja käyttää jo saavuttamiaan taitoja ja kehittää niitä

S4 Ohjelmisto

 • Monipuolista ohjelmistoa, oppilaiden omia valintoja
 • Ryhmä valitsee musiikin, jota projektissa/projekteissa käytetään
 • Osa ohjelmistosta valmistetaan viimeistellyksi kokonaisuudeksi esitettäväksi esim. koulun yhteisissä tilaisuuksissa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä