Arkisto

Hyvinvointi ja turvallinen arki toimintakulttuuria ohjaavana periaatteena

Hyvinvoinnin ja turvallisen arjen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaa moniammatillinen asiantuntijaryhmä.

Jyväskylässä on opettajien muodostama hyvinvointiverkosto, mikä toimii yhteistyössä mm. Jyväskylän yliopiston OKL:n kanssa. Hyvinvointiverkosto on kehittänyt hyvinvointioppimisen vuosikellon LINKKI (itsestä huolehtiminen ja arjen taidot), jota hyödynnetään koulun vuosisuunnittelussa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, oppilaskunta ja huoltajat osallistetaan vuosikellon sisältöihin sopivissa kohdissa ja vanhempainiltoja kehitetään osallistaviksi, dialogisiksi kohtaamisiksi.

Koulun toimintakulttuurin arviointimenetelmiä ja hyvinvointiprofiilia kehitetään. Itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen opetuksessa käytetään lapsilähtöisiä ja osallistavia opetusmenetelmiä. Hyvinvointikyselyt ja -keskustelut toteutetaan osana arviointikeskustelua sovituilla vuosiluokilla.


Mitä hyvinvointioppiminen on?


Hyvinvointia opitaan samoin kuin lukemista ja laskemista. Hyvinvointioppiminen alkaa syntymästä, jatkuu yli koko elämänkulun. Myös yhteisöt (perheet, koulut, kunnat, ym.) oppivat hyvinvointia ja pahoinvointia (oppivat organisaatiot). Aktiivisilla ennakoivilla toimilla pyritään lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia.

Pedagogisessa hyvinvoinnissa oppiminen ja hyvinvointi voidaan hahmottaa yksilön kasvu- ja kehitysprosessin eri ulottuvuuksina. Riittävä hyvinvointi on tavoitteen suuntaisen oppimisen edellytys ja toisaalta oppiminen mahdollistaa sellaisen toiminnan muutoksen, joka edesauttaa hyvinvointia.

Pedagoginen hyvinvointi tarkoittaa positiivisia tunnekokemuksia, jotka tukevat oppimisen prosesseja ja edistävät yksilön kokonaisvaltaista kehitystä.

Pedagogisella hyvinvoinnilla on kaksi ulottuvuutta: tunnetuki ja opetuksellinen tuki
Goals and Contents for English speaking classes 1-6

1st grade

Goals

Speaking and listening: Learn to speak and pronounce words clearly and get their ideas across to others when working in a group. To be able to listen and follow simple instructions. (A1.3)

Reading: Students begin to enjoy reading and can read simple words and understand what they are reading. Students are able to answer simple questions about stories. (A1.3)

Writing: Students know the sounds and letters and know how to write them. Students learn to spell the most common words used in English. They also learn to write short sentences. (A1.1)

Contents

Structure of the language

 • Phonics (Jolly Phonics)

 • Two letter sounds (digraph)

 • Letter sounds (grapheme)

 • Segmenting and blending

 • Spelling of phonetical words

 • Spelling of frequently used words that can't be spelt phonetically (tricky words)

 • Alphabetical order

Literature
 • stories
 • completing simple book reports
 • instructions
 • lists

2nd grade

Goals

Speaking and listening: Students learn to participate more in discussions (sustaining concentration, taking turns and asking relevant questions). (A2.1)

Reading: Students read fluently and understand the stories read. (A2.1)

Writing: Students can spell the most common words. They learn to use capital letters, full stops and other punctuation marks (?, !). Students learn to write short stories and other texts. Students learn to use simple dictionaries and put words into alphabetical order. (A1.3)

Contents

Structure of the language

 • Continue to learn phonetics (digraphs, graphemes)

 • Spelling of the most common words

 • Rhyming words

 • Plurals

 • Sentence structure

 • Simple punctuation (capital letter and full stop)

 • Proper nouns

 • Alphabetical order

 • Using simple dictionaries

 • Using past simple of 'be'

 • Syllables

 • Speech marks

Literature

 • Reading of different kinds of texts

 • Beginning, middle and end

 • Characters and settings

 • Completing book reports

 • Instructions

 • Simple letters

 • Labels for diagrams

 • Captions

3rd grade

Goals

Speaking and listening: Students learn to speak more fluently and to ask relevant questions to make sure they understand. When working in a group, students know how to listen everyone's ideas. (A2.2)

Reading: Students read with more fluency and accuracy and understanding of the texts. (A2.2)

Writing: Students can spell more complex words. Their writing has a clear structure. Students understand the purpose of different kinds of texts. (A2.2)

Contents

Structure of the language

 • Punctuation (comma)

 • Simple sentences

 • More complex graphemes

 • Nouns

 • Verbs

 • Adjectives

 • Plurals

 • Past tense

 • Comparative and superlative

 • Synonyms

 • Gender words

 • Speech marks

Literature

 • Reading of different kinds of texts

 • Book reports

 • Poems

 • Setting, plot and characters

 • Index

 • Simple reports

 • Letters

4th grade

Goals

Speaking and listening: Students know how to express their opinions and give reasons for those opinions. (B1.1)

Reading: Students are independent readers who choose appropriate books for their level and show interest in reading. Students learn to read a variety of texts. They can retell stories to others. (B1.1)

Writing: Students spell more accurately in their own writing. They are able to write longer texts and use simple punctuation correctly. Students can make notes and use those notes to write their own reports. (B1.1)

Contents

Structure of the language

 • synonyms and antonyms

 • homonyms

 • commas in a list

 • speech marks

 • conjunctions

 • identifying order (first and last/ now and next)

 • use of dictionary

 • comparative and superlative

Literature

  • Play scripts

  • First/ third person account

  • Setting for own stories

  • Structure of story writing

  • Book reports

  • Writing reports

  • Key words

  • Contents pages

  • Instructions

  • Sequencing

5th grade

Goals

Speaking and listening: Students speak clearly and with intonation. They are able to listen and participate in group discussions taking into account what others say. (B1.2.)

Reading: Students read with expressions and appropriate intonation. They are able to read a wide variety of texts and are able to predict what will happen next. Students are also able to discuss stories. (B1.2)

Writing: Students are able to review their own writing and edit it. They know how to use a text as a model for their own writing. (B1.2)

Contents

Structure of the language

 • Using a thesaurus

 • Synonyms and antonyms

 • Homophones/homonyms

 • Root words, prefixes and suffixes

 • Past and present

 • Comparative and superlative

 • Auxiliary verbs ('helper' verbs)

 • Apostrophes

 • Parts of speech

 • Conjunctions

 • Clauses and phrases

 • Collective nouns

Literature

  • Main stages of the story (introduction, build-ups, climaxes or conflicts and resolutions)

  • Writing play scripts

  • Book reports

  • News paper report writing

  • Instructions

  • Summaries

  • Persuasive letter writing

  • Making notes

  • Presentations

6th grade

Goals

Speaking and listening: Students are able to use more complex vocabulary in their speech. (B2.1)

Reading: Students are active readers who are able to read more challenging texts independently and look for the hidden meanings in the texts (“reading between the lines”). (B2.1)

Writing: Students are able to plan and edit their writing to improve on it. Students understand the structure of written English and know how to use it. They write longer and more complex texts using paragraphs to make the text more coherent. Students are able to write and adapt for a variety of audiences. (B1.2)

Contents

Structure of the language

 • Idioms

 • Figures of speech

 • Metaphors and similes

 • Word order

 • Direct and reported speech

 • Noun and verb agreement

 • Prepositions

 • Complex sentences

 • Common and abstract nouns

 • Possessive nouns

 • Main and subordinate clauses

Literature

 • Presentations

 • Book reports

 • Writing poems

 • Myths and legends

 • Summary writing

 • First- and second-hand accounts

 • Report writing

 • Formal letter writing

 • Balanced argument

 • Writing an advertisement

Arviointi

Hyvinvointioppimista arvioidaan kahdella tasolla: koulun ja oppilaan tasolla.

Koulun tasolla hyvinvoitia mitataan ja arvioidaan koulun hyvinvointiprofiilin avulla.

Yksilötasolla hyvinvointioppimisen arviointiajankohdat ja arvioinnin kohteet ovat:
 • arviointikeskustelua varten marraskuussa teemat 1-4 (+SDQ)
 • helmi-maaliskuu teemat 5-7
 • toukokuu teemat 8-10

Arviointi on oppilaan itsearviointia.

Terveysosaamisen osa-alueet itsetuntemus ja vastuu painottuvat alakoulun arvioinnissa.

Taitojen osalta painotus on kannustavassa palautteessa ja arvioinnissa.

6.luokan osalta tulevat myös tiedolliset asiat mukaan.

SDQ mukaan arjen taitojen käsittelyyn.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä