Luku 12 Valinnaisuus perusopetuksessa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.

Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisuudesta opetuksessa siten, että tarjonta toteuttaa perusopetukselle asetettuja tavoitteita ja vastaa oppilaiden tarpeisiin. Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien käyttämisestä, oppilaille tarjottavista valinnaisista aineista, laajuudesta sekä vuosiluokista, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan, kunkin valinnaisen aineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet.

Lisäksi opetuksen järjestäjä päättää tarjottavista vapaaehtoisista ja valinnaisista kielistä, niiden vuosiviikkotuntien jakamisesta vuosiluokittain sekä mitkä ovat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta määritellyt tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet.

Jyväskylässä paikallisesti tarjottavat valinnaiset opinnot:

Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit (T-valinnainen) ovat kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja musiikki. Kestoltaan valinta on kaksi vuosiviikkotuntia kahden lukuvuoden ajan.

Valinnainen aine (V-valinnainen) voi olla taito- ja taideaine, draamakasvatus, tieto- ja viestintäteknologia, luonnontieteet, yrittäjyyskasvatus tai A2-/B2- kieli, joista kielivalinta on kaksivuotinen ja muut aineet yksivuotisia. Kestoltaan valinta on kaksi vuosiviikkotuntia lukuvuodessa.

Lisäksi Jyväskylässä tarjotaan laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien pohjalta suunniteltuja opintokokonaisuuksia (L-valinnainen), joiden sisällöt suunnitellaan koulukohtaisesti. Valinta on kestoltaan 0,25 - 1 vuosiviikkotunnin mittainen kokonaisuus.

Valinnaisten opintojen tuntijakotaulukko

5. luokka 1 vvt (L-valinta)
6. luokka 1 vvt (L-valinta)
8. luokka 2 vvt (T-valinta), 2 vvt (V-valinta), 2 vvt (L-valinta)
9. luokka 2 vvt (T-valinta), 2 vvt (V-valinta), 2 vvt (L-valinta, joista 1 vvt taito - ja taideaine)

Valinnat tehtyään oppilaan valinta muuttuu pakolliseksi suoritettavaksi kokonaisuudeksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä