Kotitalous

V-valinnainen Kotitalous 1 vuosiluokalla 8

Tavoitteet

Käytännön toimintataidot

T1 Ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T2 Ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T3 Ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T4 Ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T5 Ohjata ja motivoida oppilasta toiminaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

T6 Ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T7 Aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T8 Ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T9 Kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tiedonhallintataidot

T10 Kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito

T11 Harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä.
L4 Monilukutaito

T12 Ohjata oppilasta, ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T13 Ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Sisällöt

Työskentely kehittää arjen hallintataitoja, käytännön osaamista ja käden taitoja, yhteistyötaitoja, vastuunkantamista ja ajankäytön hallintaa sekä suunnittelutaitoja. Sisällöt ja tehtävät vaihtelevat paikallisten ja koulukohtaisten painotusten mukaisesti.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

 • elintarvikeryhmien tuntemus
 • käytännön ruuanvalmistus- ja leivontataitojen kehittäminen ja laajentaminen
 • ravitsemus ja erityisruokavaliot
 • kansallinen ruoka- ja tapakulttuuri juhlaperinne huomioiden.
Sisältöjen valinnassa huomioidaan ajankohtaiset ja koulukohtaiset teemat.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

 • kodin huolto ja hoito
 • tekstiilien huolto ja pintojen puhtaanapito ajanmukaisin välinein ja menetelmin
 • juhla- ja tapakulttuuriin liittyvät teemat


S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

 • kuluttajan oikeudet ja vastuut, valinnat ja sopimukset
 • oman talouden hallinta
 • kuluttamiseen liittyvä tiedon hankinta ja arviointi
 • median ja teknologian käyttö arjen työvälineenä
 • erilaiset kotitalouden palvelut

Oppimisympäristöt, työtavat sekä tuki ja ohjaus

Katso taito- ja taideaineiden valinnaiset kohdassa T-valinnaisen kotitalouden sisällöt vuosiluokalla 8.

V-valinnainen Kotitalous 2 vuosiluokalla 9

Tavoitteet

Käytännön toimintataidot

Työskentelyssä harjaannutetaan yhteistyötaitoja, käytännön toimintataitoja ja käden taitoja, vastuullista työotetta ja suunnittelua sekä ajankäytön hallintaa.

T1 Ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T2 Ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T3 Ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T4 Ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T5 Ohjata ja motivoida oppilasta toiminaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

T6 Ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T7 Aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T8 Ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T9 Kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tiedonhallintataidot

T10 Kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito

T11 Harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä.
L4 Monilukutaito

T12 Ohjata oppilasta, ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T13 Ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Sisällöt

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
 • Elintarvikkeiden käsittelyyn ja aistittaviin ominaisuuksiin liittyvä käytännön työskentely
 • ravitsemuksen tuntemuksen laajentaminen
 • ruokailutilanteisiin harjaannuttava kansainvälinen ruoka- ja tapakulttuuri
 • kodin juhlat
S2 Asuminen ja yhdessä eläminen
 • kodin huolto, hoito sekä asuminen
 • puhtaanapito sekä tekstiilihuolto ajanmukaisin konein ja välinein
 • kotitalouteen liittyvien voimavarojen käyttö ja palvelut arkielämässä
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen
 • asuminen ja oman talouden hoitaminen
 • koneet ja laitteet sekä media ja teknologia arjen työvälineenä
Oppimisympäristöt, työtavat sekä tuki ja ohjaus

Katso taito- ja taideaineiden valinnaiset kohdassa T-valinnaisen kotitalouden sisällöt vuosiluokalla 9.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä