Yrittäjyys

V-valinnainen Yrittäjyys 1 vuosiluokalla 8

Oppiaineen tehtävä:

Yrittäjyys-oppiaineen tehtävänä on vahvistaa ja kehittää oppilaan tietoja yrittäjyydestä ja työelämästä ja edistää myönteistä asennetta yrittäjyyttä kohtaan.

Tavoitteet
 • Oppilaassa herää kiinnostus ja myönteinen asenne työtä ja työelämää kohtaan (L1-L7)
 • Oppilas ymmärtää taloudellista ajattelua ja talouden lainalaisuuksia (L1, L4, L6)
 • Oppilas kehittää itsensätyöllistämistaitoja ja kartoittaa omia ammatillisen kiinnostuksen kohteita sekä jatko-opintomahdollisuuksia yrittäjyyden näkökulmasta (L1, L2, L3, L6)
 • Oppilas omaksuu yrittäjämäisen toimintatavan: Hän oppii toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä muiden kanssa (L1, L2, L3, L4, L5, L7)
 • Oppilas tuntee lähialueen elinkeinoelämää ja keskeisiä toimialoja sekä tutustuu konkreettisesti työelämään (L3, L6)
 • Oppilas tarkastelee kuluttamista, markkinointia ja mainontaa kriittisesti (L1, L2, L3, L4, L5, L7)
 • Oppilas pohtii yrittäjyyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja kestävän elämäntavan mukaisia valintoja (L2, L4, L6, L7)
Sisällöt

Sisäinen yrittäjyys

Oppilas tutustuu sisäiseen yrittäjyyteen esimerkiksi seuraavien sisältöjen kautta:

- Mitä on yrittäminen?
- Yrittäjän ominaisuudet: Omat vahvuudet ja heikkoudet
- Yrittämisen mahdollisuudet ja riskit
- Minustako yrittäjä? Oman liikeidean hahmottelu


Oman talouden hallinta

Oppilas tutustuu oman talouden hallintaan esimerkiksi seuraavien sisältöjen kautta:

- Budjetointi, ostaminen ja kuluttaminen
- Maksutavat
- Säästäminen ja sijoittaminen
- Laina, luotto, korko

Yrittäjän työelämätaidot

Oppilas tutustuu yrittäjän työelämätaitoihin esimerkiksi seuraavien sisältöjen kautta:

- Työnhaku, työhaastattelu, työsopimus
- Työelämän vaatimukset
- Johtajuus ja organisointi
- Oman koulun projektit ja myyntitapahtumat

V-valinnainen Yrittäjyys 2 vuosiluokalle 9

Oppiaineen tehtävä:

Yrittäjyys-oppiaineen tehtävänä on vahvistaa ja kehittää oppilaan tietoja yrittäjyydestä ja työelämästä ja edistää myönteistä asennetta yrittäjyyttä kohtaan.

Tavoitteet
 • Oppilaassa herää kiinnostus ja myönteinen asenne työtä ja työelämää kohtaan (L1-L7)
 • Oppilas ymmärtää taloudellista ajattelua ja talouden lainalaisuuksia (L1, L4, L6)
 • Oppilas kehittää itsensätyöllistämistaitoja ja kartoittaa omia ammatillisen kiinnostuksen kohteita sekä jatko-opintomahdollisuuksia yrittäjyyden näkökulmasta (L1, L2, L3, L6)
 • Oppilas omaksuu yrittäjämäisen toimintatavan: Hän oppii toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä muiden kanssa (L1-L5, L7)
 • Oppilas tuntee lähialueen elinkeinoelämää ja keskeisiä toimialoja sekä tutustuu konkreettisesti työelämään (L3, L6)
 • Oppilas tarkastelee kuluttamista, markkinointia ja mainontaa kriittisesti (L1-L5, L7)
 • Oppilas pohtii yrittäjyyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja kestävän elämäntavan mukaisia valintoja (L2, L4, L6, L7)
Sisällöt

Yrittäminen käytännössä

Oppilas tutustuu yrittämiseen käytännössä esimerkiksi seuraavien sisältöjen kautta:

- Minä yrittäjänä: omat vahvuudet, taidot ja liikeidea
- Yrityksen perustamisen edellytykset ja yritysmuodot
- Yritystoiminta käytännössä: liiketoimintasuunnitelma
- Yrityksen markkinointi: brändäys, logo, mainos
- Yrityksen rahaliikenne ja verotus
- Oman yrityksen perustaminen

Työelämä ja yrittäjyys

Oppilas tutustuu työelämään yrittäjyyden näkökulmasta esimerkiksi seuraavien sisältöjen kautta:

- Omien yritysmahdollisuuksien ja paikallisten sidosryhmien kartoittaminen
- Yrityksissä vierailu
- Yritysvieraat koulussa
- Yritysesitelmät ja -tutkielmat, haastattelut
- Työelämätaidot käytännössä: Yritys-TET

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä