Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma

Ajankohtaista

Kaikissa Suomen kouluissa on otettu 1.8.2016 käyttöön uusi opetussuunnitelma.
The new national core curricula is now available also in English.

Opetussuunnitelman uudistus ohjaa oppilasta aktiiviseksi toimijaksi, joka oppii vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien, muiden aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Jyväskylässä uusi opetussuunnitelma näkyy 1-6-luokkalaisten arjessa mm. uusina oppiaineina ja kaikkien vuosiluokkien osalta monialaisina oppimiskokonaisuuksina. Tuntijaon ja oppiaineiden uudistus vuosiluokilla 7-9 otetaan käyttöön vaiheittain seuraavan kolmen vuoden aikana.

Uusi opetussuunnitelma 1-6 vuosiluokkien sekä 1-9 vuosiluokkia koskevien monialaisten oppimiskokonaisuuksien osalta löytyy Peda.netista.

Vuosiluokkia 7-9 koskeva opetussuunnitelma on oppiaineiden, päättöarvioinnin sekä valinnaisuuden osalta osalta voimassa 7. luokilla 31.7.2017 saakka, 8. luokilla 31.7.2018 saakka ja 9. luokalla 31.7.2019 saakka.

Huoltajille laadituista 7 - 9 vuosiluokkien miniops-esitteistä löytyvät vuosiluokkakohtaiset oppimisen tavoitteet.
Uuden opetussuunnitelman mukaiset miniopsit vuosiluokille 1-6 valmistuvat lukuvuoden 2016-2017 aikana.

Ole menossa mukana sähköinen OPS-esite löytyy perusopetuksen nettisivuilta.

Jyväskylän kaupungin kouluissa noudatetaan myös kulttuuriopetussuunnitelma-Kompassia.

Koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä siihen liittyvistä käytänteistä ja vastuista kerrotaan erillisessä Koulukop -ohjeessa.

Opetussuunnitelman perusteet pähkinänkuoressa Opetushallituksen sivuilta.

Opetussuunnitelman käyttäminen Peda.netissa

  • OPSin lukeminen sisällysluettelon kautta tai kirjamaisesti
  • OPSin sisällön käyttäminen asiasanojen tai hakutoiminnon kautta (hakusanatoiminto työn alla)
  • OPSin liittäminen osaksi koulun oppimisympäristöä, viittaukset ja linkitykset.