Tieto- ja viestintäteknologia

V-valinnainen Tieto- ja viestintäteknologia 1 vuosiluokalla 8

Tavoitteet

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

 • ohjata oppilasta erilaisiin tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valintaan
 • syventää oppilaan osaamista toimisto-ohjelmien käytössä
 • syventää oppilaan käsitystä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käytöstä ja toiminnasta
 • ohjata oppilasta järjestelemään ja jakamaan tiedostoja
 • ohjata oppilasta valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä
 • syventää oppilaan taitoja kuvakepohjaisessa ohjelmoinnissa

Vastuullinen ja turvallinen toiminta

 • ohjata oppilasta turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön
 • tutustuttaa oppilas tietoturvariskeihin ja niiltä suojautumiseen
 • syventää oppilaan osaamista tietosuoja- ja tekijänoikeusasioissa

Sisällöt

Valitaan sisältöjä oppilaiden mielenkiinnon, aiheiden ajankohtaisuuden sekä koulun laiteympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi pilvipalvelut, kuvankäsittely, videoeditointi, tekijänoikeus.

Oppimisympäristöt

Hyödynnetään koulun ja ulkopuolisten tahojen tarjoamia laitteita ja ohjelmistoja mahdollisuuksien mukaan.

Työtavat

Valitaan erilaisia työtapoja kuhunkin teemaan mielekkäällä tavalla, esimerkiksi itsenäinen työskentely, ryhmätyöt, erilaiset projektit, oppimispäiväkirjat tai blogin pitäminen.

Tuki ja ohjaus

Tehtävien laajuutta vaihtelemalla voidaan eriyttää opetusta ja edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille.

V-valinnainen Tieto- ja viestintäteknologia 2 vuosiluokalla 9

Tavoitteet

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

 • syventää oppilaan taitoja erilaisten digitaalisten tuotosten tekemisessä
 • syventää oppilaan taitoja tekstipohjaisessa ohjelmoinnissa

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

 • ohjata oppilasta monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen
 • ohjata oppilasta lähdekriittisyyteen
 • ohjata arvioimaan omaa ja muiden tapaa tuottaa tietoa

Vuorovaikutus ja verkostoituminen

 • ohjata oppilasta käyttämään yhteisöllisiä palveluja ja erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti
 • kannustaa oppilasta tekemään yhteistyötä ja toimimaan vuorovaikutuksessa tutkivassa työskentelyssä sekä luodessaan uutta.
 • kannustaa oppilasta hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa kansainvälisessä vuorovaikutuksessa

Sisällöt

Valitaan sisältöjä oppilaiden mielenkiinnon, aiheiden ajankohtaisuuden sekä koulun laiteympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi videoeditointi, animaatio, tekstipohjainen ohjelmointi, robotiikka, sosiaalinen media, hakukoneet.

Oppimisympäristöt

Hyödynnetään koulun ja ulkopuolisten tahojen tarjoamia laitteita ja ohjelmistoja mahdollisuuksien mukaan.

Työtavat

Valitaan erilaisia työtapoja kuhunkin teemaan mielekkäällä tavalla, esimerkiksi itsenäinen työskentely, ryhmätyöt, erilaiset projektit, oppimispäiväkirjat tai blogin pitäminen.

Tuki ja ohjaus

Tehtävien laajuutta vaihtelemalla voidaan eriyttää opetusta ja edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä