Luku 5 Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen

Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Koulutyön käytännön järjestämisestä päätettäessä on kiinnitetty huomiota siihen, että ratkaisut tukevat kasvatuksen ja opetuksen tavoitteiden saavuttamista ja edistävät perusopetuksen yhtenäisyyttä rakentavaa toimintakulttuuria.

Kaikkien tässä käsiteltävien asioiden osalta koulukohtaiset ratkaisut, työn- ja vastuunjako sekä muu käytännön toteutus täsmennetään lukuvuosisuunnitelmassa