Luku 10 Kaksikielinen opetus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Koulun opetuskieli on suomi tai ruotsi ja joissakin tapauksissa saame, romani tai viittomakieli. Opetuksessa voidaan perusopetuslain mukaan käyttää koulun varsinaisen opetuskielen lisäksi myös muuta kieltä, jos arvioidaan, että se ei vaaranna oppilaiden mahdollisuutta seurata opetusta. Erillisessä opetusryhmässä tai koulussa opetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla kielellä. [1]

Perusopetuslain mukainen opetuskieli määrittelee, millä kielellä äidinkielen ja kirjallisuuden opetus annetaan[2]. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän ja A1-kielen oppimäärän tunnit voidaan kuitenkin tarvittaessa yhdistää valtioneuvoston asetuksen mukaisesti[3]. Yhdistetystä tuntimäärästä on tällöin vähintään puolet opetettava koulun varsinaisella opetuskielellä.

Kodin ja koulun yhteistyön turvaamiseksi huoltajille tarkoitettu tiedotus ja keskeiset asiakirjat tulee olla saatavana koulun perusopetuslain mukaisella opetuskielellä sekä tarpeen mukaan myös koulun muulla tai muilla opetuskielillä.

Opetus voidaan toteuttaa laajamittaisena kaksikielisenä opetuksena, joka voidaan jakaa kotimaisten kielten varhaiseen täydelliseen kielikylpyyn ja muuhun laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen. Sitä voidaan antaa myös suppeampana kaksikielisenä opetuksena, josta käytetään tässä nimitystä kielirikasteinen opetus. Joskus kaksikielistä opetusta toteutetaan muilla kuin kotimaisilla kielillä kielikylvyn tapaan. Tällainen opetus, samoin kuin mahdolliset kestoltaan lyhyemmät kielikylpyohjelmat katsotaan tässä kuuluvaksi muun kaksikielisen opetuksen piiriin.

[1] Perusopetuslaki 10 §

[2] Perusopetuslaki 12 §

[3] Valtioneuvoston asetus (422/2012) 8 §

Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Jyväskylässä annetaan perusopetusta suomeksi ja ruotsiksi. Perusopetuksen lähtökohtana on monikielinen koulu. Myös muita oppilaan ja opettajan osaamia kieliä käytetään koulussa oppimisen välineenä. 

Kuokkala svenska skola är en kommunal skola som erbjuder undervisning på svenska för svenskspråkiga elever. Ungefär 20% av undervisning erbjuder man på finska. 

Laajamittaista englanninkielistä opetusta annetaan nk. EKL-luokilla Kortepohjan koulussa sekä Viitaniemen koulussa.

Suppeaa kielirikasteista opetusta annetaan useissa kouluissa A1- ja B1-kielillä. Koulut saattavat vaihdella vuosittain.

Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat osallistuvat opetustoimen järjestämään perusopetuksen opetussuunnitelman liitteen 3 mukaiseen oman äidinkielen tai sen ylläpidon opetukseen. Opetusryhmä muodostetaan, jos siihen kuuluu vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä