Luku 14 vuosiluokat 3-6

Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Opetuksen järjestäjä on päättänyt laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 sekä niiden paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan vuosiluokilla 3-6. Kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt on vuosiluokkaistettu vuosiluokille 3, 4, 5 ja 6.
Lisäksi kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet on kuvattu vuosiluokilla 3-6.